Tìm kiếm ↓↓↓

Sửa chữa triệt để lỗi corrupt files trong Windows 10

Corrupt files là một khái niệm nói về các tập tin hệ thống bị hỏng làm cho windows bị lỗi, các phần mềm hệ thống không chạy được do bị thiếu file hay file đã bị hư hỏng. Sau khi nâng cấp lên Windows 10 một số người bị gặp tình trạng lỗi khi windows hiển thị thông báo tập tin bị hỏng.

Để sửa chữa tập tin hỏng cách thông thường chúng ta vẫn hay sử dụng nhất đó là dùng lệnh sfc /scannow trong command prompt  hoặc powershell windows quét kiểm tra các tập tin hỏng nếu windows phát hiện lỗi và có thể tự sửa chữa đó quả là điều may mắn


Ngược lại windows phát hiện các tập tin bị lỗi nặng và không thể sửa chữa được mặc dù chúng ta đã cố gắng dùng lệnh Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth để sữa nhưng vẫn không fix được vì tập tin hệ thống đã hỏng nặng hoặc đã bị xóa


Để sửa chữa triệt để lỗi này chúng ta cần phải có tập tin thay thế cho tập tin hỏng và các tập tin thay thế này được nén trong file install.wim của bộ cài Windows 10.


Sử dụng lệnh sau đây để windows sửa chữa tự động
  • Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:X:\sources\install.wim:1
hoặc
  • Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:X:\sources\install.wim:1 /limitaccess
trong đó X là kí tự ổ đĩa ảo chứa bộ cài Windows 10 như trên hình là ổ E


Quá trình fix lỗi có thể rất lâu tùy thuộc có nhiều tập tin bị hỏng và khắc phục. Hãy kiên nhẫn chờ đợi cho quá trình sửa lỗi được hoàn tất.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức