Tìm kiếm ↓↓↓

Sữa lỗi bị giới hạn băng thông tải về sau khi nâng cấp Windows 10 Anniversary Update

Nếu bạn nhận thấy một sự sụt giảm tốc độ Internet sau khi nâng cấp lên phiên bản mới nhất của Windows 10, hướng dẫn xử lý sự cố sau đây có thể giúp giải quyết được việc đó. Nó có thể đặc biệt hữu ích nếu tốc độ Internet tốt nhất trên các phiên bản trước của Windows, và không còn nhanh sau khi nâng cấp lên Windows 10 Anniversary Update.

Microsoft giới thiệu một tính năng gọi là Window Auto-Tuning, tính năng này được thiết kế mặc định để cải thiện hiệu suất cho các chương trình nhận dữ liệu TCP qua mạng.Trong khi truyền dữ liệu nên có hiệu quả hơn như là một quy luật chung, người sử dụng có thể trải nghiệm chậm hơn so với tốc độ truyền dữ liệu thông thường trong điều kiện nhất định hoặc thậm chí các vấn đề kết nối.

Quản lý Window Auto-Tuning trong Windows 10

Đầu tiên bạn cần kiểm tra chế độ Window Auto-Tuning bằng cách chạy cmd (comman prompt) dưới quyền admin sau đó nhập lệnh sau vào

  • netsh interface tcp show global
Xác định vị trí "Receive Window Auto-Tuning Level". Nếu nó đang được thiết lập chế độ normal điều này đồng nghĩa nó đang được sử dụng bởi Windows để tối ưu hóa kết nối TCP và kết nối tải về sẽ chỉ ở mức độ trung bình (normal)


Bạn có thể muốn vô hiệu hóa tính năng để chạy thử nghiệm kết nối và xem nếu nó là nguyên nhân cho giới hạn tốc độ Internet hay không. Chạy lệnh sau để vô hiệu hóa Window Auto-Tuning trên Windows 10:
  • netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled
Sau khi vộ hiệu hóa bạn có thể kiểm tra lại bằng cách sử dụng lại lệnh kiểm tra trong cmd
  • netsh interface tcp show global
Kết quả chế độ Window Auto-Tuning đã bị vô hiệu hóa (disabled)


Một bài test kiểm tra sau khi tắt chế độ Auto-Turning trên trang speedtest thấy tốc độ tải về đã tăng lên.

Trước khi tắt


và sau khi tắt


Bạn có thể thiết lập lại chế độ Window Auto-Tuning về lại mặc định bất cứ lúc nào bằng cách gõ lại lệnh sau:
  • netsh int tcp set global autotuninglevel=normal

Phổ biến trong tuần

Tin Tức