Tìm kiếm ↓↓↓

Sửa lỗi không hiện tùy chọn Open with...trong menu chuột phải

Tùy chọn Open with... trong trình đơn ngữ cảnh cho phép người dùng có thể mở các tập tin tài liệu, hình ảnh bằng các trương trình khác nhau khi nhấp chuột phải. Tùy chọn này có mặc định nếu bạn kiểm tra mà không thấy tùy chọn này thì có thể đã bị xóa.Lý do các tùy chọn Open with...  bị mất  từ menu chuột phải là khóa đăng ký của "Open With" đã bị xóa trong Registry Editor, hoặc giá trị dữ liệu của nó được thay đổi.


Do đó, bạn cần phải khôi phục lại khóa '' Open With ''  trong Registry và đảm bảo dữ liệu giá trị của nó đúng là 09799AFB-AD67-11d1-ABCD-00C04FC30936. Nếu bạn truy cập mà không thấy khóa Open With thì làm theo phương pháp sau:

1. Mở trình soạn thảo notepad
2. Copy các dòng bên dưới vào notepad

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\Open With]
@="{09799AFB-AD67-11d1-ABCD-00C04FC30936}"

3. Lưu lại với tên ví dụ Openwith.reg


4. Chạy file vừa lưu bằng cách nhấp đúp chuột vào file hoặc chuột phải file chọn Merge nếu có hộp thoại UAC cảnh báo nhấn Yes xác nhận, nhấn Yes và Ok lần nữa để thêm vào Registry.


Tùy chọn Open with... sẽ có trở lại trong menu chuột phải.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức