Tìm kiếm ↓↓↓

Sữa lỗi không truy cập được Task Manager trên Windows 10

Nếu máy tính của bạn cài đặt Windows 10 gặp phải tình huống không thể truy cập được Task Manager mặc dù bạn đã thử cố gắng các cách để mở khi chuột phải dưới thanh tác vụ thấy dòng Task Manager đã ẩn đi và chuyển sang màu xám, bạn cố gắng thử mở phím tắt Ctrl+Shift+ESC nhưng không phản hồi hoặc bạn gõ từ khóa taskmgr vào hộp thoại Run thì nhận được thông báo trên màn hình với dòng chữ Task Manager has been disabled by your administrator thông báo cho bạn biết Trình quản lý tác vụ đã bị vô hiệu hóa bởi người quản trị viên mặc dù bạn không làm gì hết.


Máy bạn có thể do đang bị virut chiếm quyền hoặc bị một người nào đó cố tính khóa tác vụ này đi. Một số gợi ý sau đây sẽ giúp bạn sửa lỗi khó chịu này một cách nhanh chóng. Tác vụ dấu nhắc lệnh có thể bị vô hiệu hóa ở 2 nơi là trong Local Group Policy Editor và trong Registry.

Cách 1: Kiểm tra và kích hoạt Task Manager trong Local Group Policy Editor

Cách này chỉ áp dụng cho Windows 10 phiên bản Pro trở lên các phiên bản Home và Single Language sẽ không có sẵn Local Group Policy Editor.

1. Gõ từ khóa gpedit.msc vào hộp thoại Run nhấn enter để truy cập Local Group Policy Editor
2. Đi đến đường dẫn Configuration -> Administrative Templates -> System bên phải bạn thấy dòng chữ Remove Task Manager bạn kiểm tra trạng thái Enable tức là đang bị vô hiệu hóa.


3. Nếu bị trạng thái Enable bạn chỉ việc nhấp đúp chuột vào tác vụ và đặt lại giá trị Not Configured sau đó Apply để áp dụng.


Task Manager sẽ được bật trở lại.

Cách 2: Kích hoạt lại Task Manager trong CMD

Nếu bạn không thể truy cập được Local Group Policy Editor do sử dụng phiên bản Home và Single Language hoặc gpedit.msc cũng bị vô hiệu hóa bởi quản trị viên hệ thống thì bạn nên sử dụng cách này. Thật ra cách này là thêm khóa cho phép chạy Task Manager trong Registry thông qua dòng lệnh thêm trong cmd

Mở cmd bằng quyền adminisatrtor copy dòng bên dưới vào nhấn enter là xong

REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD /d 0 /f


Task Manager sẽ được bật trở lại mặc dù trạng thái Remove Task Manager vẫn bị Enable  trong Local Group Policy Editor. Bạn truy cập Registry theo đường dẫn

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System


Ở đấy bên phải bạn sẽ thấy một khóa mới có tên DisableTaskMgr đang có giá trị bằng 0 tức là bạn đã sử dụng lệnh thêm vào cmd như ở trên.

Cách 3: Tạo một giá trị khóa mới có đuôi DisableTaskMgr.reg sau đó chạy thủ công thêm vào Registry.

Nếu ngay cả cmd cũng đang bị vô hiệu hóa bởi quản rị viên hệ thống có lẽ đây là biện pháp hữu hiệu nhất.

1. Mở trình soạn thảo Notepad lên chép các dòng bên dưới vào

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableTaskMgr"=dword:00000000

sau đó lưu lại với tên  DisableTaskMgr.reg định dạng All files cuối cùng là nhấp đúp chuột vào file vừa tạo hoặc chuột phải file chọn Merge và nhấn YesOK để xác nhận thêm file reg vừa tạo vào Registry.


Task Manager sẽ được bật trở lại.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức