Tìm kiếm ↓↓↓

Tắt màn hình khóa trên Windows 10 version 1607

Microsoft đã tích hợp nhiều tính năng mới ngoài màn hình khóa trên Windows Anniversary Update như Cortana, các ứng dụng hiển thị thông báo... tuy nhiên nếu bạn không có ý định sử dụng Windows Lockscreen hay gọi là màn hình khóa bạn có thể xem hướng dẫn đơn giản dưới đây để vô hiệu hóa nó.


1. Đi đến đường dẫn C:\Windows\SystemApps ở đó bạn sẽ thấy có một thư mục tên   
Microsoft.LockApp_cw5n1h2txyewy
2. Nếu bạn muốn tắt thì chuột phải thư mục này đổi tên cho nó và thêm một vài ký tự đằng sau như vậy đơn giản hơn là bạn đổi tên hoàn toàn, nếu có hộp thoại cảnh báo thì bấm Yes để xác nhận


3. Để bật lại đơn giản bạn chỉ cần xóa những ký tự đằng sau là xong.
4. Tuy nhiên nếu bạn muốn xóa hẳn thì chỉ cần di chuyển hoặc xóa thư mục này đi là được. Nếu bạn làm bước này yêu cầu phải takeowership thư mục trước.

Xem Video hướng dẫn nhanh

Phổ biến trong tuần

Tin Tức