Tìm kiếm ↓↓↓

Thay nút trợ năng Ease of Access bằng nút command prompt trên màn hình đăng nhập

Tại màn hình đăng nhập Windows 10 dưới góc bên phải sẽ có các nút nguồn, nút trạng thái mạng, nút trợ năng. Các nút nguồn và nút trạng thái mạng thì có công dụng rõ ràng không nói làm gì còn nút trợ năng để cứ như trang trí không có tác dụng gì mấy và người sử dụng cũng chả mấy khi nhấp chuột.

Nếu bạn thấy nút này không có tác dụng bạn có thể thay thế nút này bằng  nút cmd hoặc nút chương trình nào đó ví dụ như trình duyệt. Việc thay thế không ảnh hưởng tới hệ thống ngược lại khi thay thế bằng nút cmd sẽ có nhiều tác dụng ví dụ như dùng cmd chạy một trương trình nào đó, kích hoạt tài khoản administartor nếu quên mất khẩu...v,v..


Việc thực hiện cũng đơn giản nếu không thích bạn cũng có thể quay về lại nút trợ năng như lúc đầu. Sau đây là các bước thực hiện:

1. Truy cập vào Registry Editor bằng cách gõ từ khóa regedit vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ hoặc cũng có thể gõ từ khóa regedit vào hộp thoại Run nhấn enter nếu có hộp thoại UAC cảnh báo thì nhấn Yes xác nhận.

2. Đi đến đường dẫn sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options

3. Chuột phải file Image File Execution Options chọn New »Key  tạo một khóa con mới có tên utilman.exe


4. Bên phải khóa utilman.exe vừa tạo chuột phải chọn New »String Value đặt tên là Debugger


5. Tiếp tục nhấp đúp chuột vào giá trị Debugger đặt giá trị value là cmd.exe


Tắt hộp thoại registry editor và đăng xuất và trải nghiệm nhé. Nếu muốn trở về lại như cũ chỉ cần xóa khóa utilman.exe đi là được. Sau đây là video hướng dẫn

Phổ biến trong tuần

Tin Tức