Tìm kiếm ↓↓↓

Tổng hợp các công cụ sửa lỗi Windows 10 của Microsoft

Nếu bạn cài đặt và sử dụng Windows 10 trên máy tính của mình bạn không thể bỏ qua những công cụ của Microsoft dưới đây ví chúng sẽ giúp ích bạn chẩn đoán sửa chữa khắc phục lỗi một cách tự động
thay vì phải tự tìm lỗi và sửa chữa thủ công.


Dưới đây là Tổng hợp các công cụ sửa lỗi Windows 10 của Microsoft

1. Khắc phục sự cố với Start menu hoặc Cortana


Công cụ có tên Start Menu Troubleshoot có tác dụng tìm và sửa chữa các vấn đề với trình đơn Start ví dụ như không mở được Start menu khi nhấp chuột vào nút Start, công cụ cũng tìm và khắc phục các vấn đề với Cortana.

2. Trình khắc phục sự cố với tài khoản Microsoft


Công cụ có tên Microsoft Accounts Troubleshoot có tác dụng tìm và sửa chữa các vấn đề với tài khoản Microsoft đang sử dụng đăng nhập trên Windows 10 và đồng bộ các thiết đặt của bạn.
 • Cài đặt tài khoản Microsoft bị lỗi.
 • Không thể kết nối với các dịch vụ đồng bộ hóa
 • Sửa chữa vấn đề và chính sách tài khoản Microsoft
 • Không thể kết nối do proxy hoặc giấy chứng nhận
 • Kiểm tra tình trạng chuyển vùng GPO
 • Đăng nhập với một tài khoản khách hoặc Roaming User Profiles
 • Bạn không được kết nối với Internet
 • Bạn phải kết nối với Internet để đồng bộ hóa các thiết lập của bạn
 • Thiết đặt Proxy
 • Kiểm tra hệ thống không được kích hoạt.
3. Sửa chữa các vấn đề với Windows Store và các ứng dụng.


Công cụ có tên Windows Store Apps Troubleshoot có tác dụng khắc phục các vấn đề xảy ra ngăn cản Windows Store không mở được. Khi chạy trình gỡ rối chương trình sẽ tự động sửa chữa một số vấn đề cơ bản mà nguyên nhân có thể ngăn chặn các ứng dụng khởi động chẳng hạn như độ phân giải màn hình thấp hơn, thiết lập bảo mật  không đúng hoặc tài khoản, vv

4. Khắc phục sự cố với Windows Update


Công cụ có tên Windows Update Troubleshoot giúp giải quyết các vấn đề gây ra khi Windows 10 không thể tải và cài đặt các bản cập nhật.

5. Khắc phục sự cố máy in


Công cụ Printer Troubleshoot giúp tìm và sửa chữa tất cả các lỗi liên quan tới máy in như trình điểu khiển lỗi, các dịch vụ máy in không chạy, sự cố với cổng kết nối...

6. Khắc phục các sự cố khác với Softwares Repair Tool


Công cụ có sẵn từ Microsoft sẽ giúp bạn sửa chữa các vấn đề Windows 10 được gọi là Software Repair Tool nó là có sẵn như là một ứng dụng độc lập từ các máy chủ của Microsoft và sẽ tự động hóa các nhiệm vụ chạy một vài lệnh.
 • Tạo một  điểm khôi phục hệ thống
 • Phát hiện các file bị hỏng và sửa chữa các thành phần hệ thống. Công cụ sẽ chạy kiểm tra tập tin hệ thống.
 • Đồng bộ hoá lại ngày và thời gian hệ thống.
 • Đặt lại cài đặt hệ thống
 • Cài đặt lại các ứng dụng hệ thống 
 • Chạy Tool DISM để phục hồi Windows Store , Khôi phục hệ thống và sửa chữa các tập tin lỗi.
 • Cập nhật hệ thống của bạn sử dụng Windows Update
 • Khởi động lại máy tính của bạn sau khi công cụ quét và sửa chữa lỗi.
Trên đây là tổng hợp một số công cụ chẩn đoán và khắc phục lỗi Windows 10 của Microsoft, Blog Windows 10 sẽ tiếp tục cập nhật khi có công cụ mới.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức