Tìm kiếm ↓↓↓

Cách để đưa được định dạng tập tin .wim có dung lượng trên 4 GB vào USB định dạng FAT32

Xin chào tất các bạn, hầu như các bạn cũng đều biết không thể di chuyển được các tập tin nén có dung lượng lơn hơn 4 GB vào các thiết bị lưu trữ có định dạng FAT32. Định dạng WIM File cũng không ngoại lệ đây là dạng nén của hình ảnh cài đặt Windows gọi là install.wim nằm trong thư mục sources của bộ cài ISO. Microsoft thường thiết kế để file này luôn có dung lượng thấp hơn 4 GB phù hợp với định dạng FAT32 dùng cài đặt Windows trên hệ thống UEFI Boot. Hoặc Microsoft cũng nén với định dạng install.esd nếu họ thấy định dạng install.wim vẫn lớn hơn 4 GB vì định dạng nén ESD sẽ có mức nén cao hơn khoảng từ 30-40% so với dạng nén WIM.

Nếu bạn muốn cài đặt lại Windows của mình trên hệ thống UEFI Boot từ USB mà trong khi đó bộ cài ISO mà bạn tải về lại là bộ cài đã được rebuild lại thêm soft, driver, updates... khiến cho file install.wim dung lượng lớn hơn 4 GB. Tôi sẽ lấy ví dụ thế này cho bạn dễ hiểu. Bạn muốn cài mới lại Windows 10 64 bit từ USB sau đây có 2 trường hợp:

 • Trường bạn đã tạo sẵn bộ cài ra USB trước đó. Đơn giản bạn chỉ cần truy cập USB vào thư mục sources xóa file install.wim cũ đi để thay thế install.wim mới.
 • Trường hợp bạn chưa tạo sẵn ra USB mà chỉ mới tải về ISO lưu trữ trên một phân vùng khác, trước tiên bạn Format USB thành định dạng FAT32, tiếp đó xả nén file ISO ra một thư mục rồi copy tất cả vào USB chỉ chừa lại file install.wim
 • Và tất nhiên USB phải có dung lượng lơn hơn file ISO mà bạn muốn làm rồi.
Để đưa được file install.wim có dung lượng lớn hơn 4 GB vào USB định dạng FAT32 bạn phải cần chia nhỏ install.wim thành những file install.swm nhỏ với kích thước bạn có thể tùy chỉnh giống như cách mà bạn chia nhỏ file RAR hay file nén khác vậy. Chúng ta sẽ sử dụng các dòng lệnh trong Command Prompt để làm điều này.

Có 2 cách để chia nhỏ file install.wim thành những file install.swm, install2.swm, install3.swm...

Cách 1: Sử dụng DISM


Sử dụng lệnh sau:

dism /Split-Image /ImageFile:D:\Backup\install.wim /SWMFile:E:\mount\sources\install.swm /FileSize:3700

Trong đó:
 • install.wim là file muốn chia nhỏ
 • D:\Backup\ là đường dẫn đang lưu file install.wim
 • install.swm là file được chia nhỏ
 • E:\mount\sources\ là đường dẫn lưu các file .swm chia nhỏ
 • FileSize:3700 là kích thước của mỗi install.swm ví dụ file install.wim có kích thước 8 GB khi bạn chia nhỏ nó sẽ có kích thước install.swm = 3700 MB, install2.swm = 3700 MB, install3.swm = số dư còn lại. ( Bạn có thể tùy chỉnh 3700 thành những số khác )

Quan trọng
 • Windows Setup không hỗ trợ cài đặt trực tiếp từ một tập tin .swm chia cho Windows 10.
 • Bạn không thể sửa đổi một tập tin chia .swm
Tuy nhiên bạn lại có thể cài đặt được Windows từ định dạng .swm nếu sử dụng lệnh trong Command Prompt ví dụ:

Dism /apply-image /imagefile:G:\sources\install.swm /swmfile:G:\sources\install*.swm /index:1 /applydir:C:\

Cách 2: Sử dụng IMAGEX


Cách này yêu cầu Windows phải có sẵn công cụ imagex.exe của Microsoft tải về theo liên kết này và copy vào đường dẫn C:\Windows\System32 cho dễ nhớ.

Sử dụng lệnh sau:

imagex /split D:\Backup\install.wim E:\mount\sources\install.swm 3700

Trong đó:
 • install.wim là file muốn chia nhỏ
 • D:\Backup\ là đường dẫn đang lưu file install.wim
 • install.swm là file được chia nhỏ
 • E:\mount\sources\ là đường dẫn lưu các file .swm chia nhỏ
 • 3700 là kích thước của mỗi install.swm ví dụ file install.wim có kích thước 8 GB khi bạn chia nhỏ nó sẽ có kích thước install.swm = 3700 MB, install2.swm = 3700 MB, install3.swm = số dư còn lại. ( Bạn có thể tùy chỉnh 3700 thành những số khác )
Nối các file chia nhỏ install.swm, install2.swm, install3.swm... thành lại install.wim duy nhất

Sử dụng lệnh sau:

imagex /ref G:\mount\sources\install3.swm /export G:\mount\sources\install.swm * G:\sources\install.wim "Windows" /compress maximum

Trong đó:
 • install3.swm là file cuối của của các file .swm chia nhỏ
 • install.swm *  là tổng các file  .swm
 • G:\mount\sources\ là đường dẫn đang lưu file .swm
 • install.wim là file .wim muốn nén
 • G:\sources\ là đường dẫn lưu file install.wim
 • "Windows" tên file hình ảnh của install.wim bạn có thể thay thế bằng tên khác
 •  maximum là mức nén cao nhất.
Kết luận:

Như vậy bạn chỉ có thể chia nhỏ định dạng .wim thành các định dạng .swm vào USB trước khi nối chúng lại thành định dạng .wim

Nguyễn Anh Tuấn

Phổ biến trong tuần

Tin Tức