Tìm kiếm ↓↓↓

Fix lỗi windows app can’t be opened using the built-in administrator account

Người dùng windows nếu đăng nhập bằng tài khoản administrator sẽ không sử dụng được các ứng dụng metro apps và khi cố gắng mở một ứng dụng trên màn hình desktop sẽ xuất hiện với dòng thông báo This app can't open ...using the Built-in Administrator account.  Sign in with a different account and try again.


Để giải quyết vấn đề này chúng ta có 2 cách sử dụng Local Security Policy và Registry Editor

Cách 1: Sử dụng Local Security Policy áp dụng cho các phiên bản Pro, Enterprise và Education. Các phiên bản Windows 10 Home và Home Single Language sẽ không có tính năng này.

1. Gõ từ khóa secpol.msc vào khung tìm kiếm dưới thanh tác vụ và mở trình quản lý Local Security Policy
2. Bên dưới Local Policies/Security Options điều hướng đến “User Account Control Admin Approval Mode for the Built-in Administrator account“


3. Đặt cho giá trị khóa thành Enable
4. Khởi động lại máy tính để áp dụng.

Cách 2: Sử dụng Registry Editor áp dụng cho tất cả các phiên bản Windows 10

1. Gõ từ khóa regedit vào khung tìm kiếm dưới thanh tác vụ và mở trình quản lý registry editor
2. Điều hướng tới khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
3. Ở đó bạn cần phải tạo một giá trị DWORD 32-bit mới có tên FilterAdministratorToken . Đặt nó vào 1 như hình dưới đây: Nếu bạn đã có giá trị này, sau đó chỉ cần thay đổi dữ liệu giá trị của nó đến 1.


4. Khởi động lại máy tính để áp dụng.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức