Tìm kiếm ↓↓↓

Khôi phục các mục đã xóa trong Outlook cho Windows

Áp dụng Cho: Outlook 2016 Outlook 2013 Office 365

Khi bạn vô tình xóa một mục khỏi hộp thư Outlook của mình, bạn thường có thể phục hồi mục đó. Nơi đầu tiên để tìm một mục đã xóa là thư mục Mục Đã xóa. Nếu bạn không thể tìm thấy mục này tại đó thì nơi tiếp theo để tìm kiếm là thư mục Mục Có thể phục hồi, bạn có thể truy nhập vào thư mục này bằng cách sử dụng công cụ Phục hồi Mục Đã xóa.


Bạn cần phục hồi thư mục đã xóa trong Outlook 2013 hoặc Outlook 2016 cho Windows?    Bạn có thể phục hồi thư mục đã xóa (với toàn bộ thư trong đó) nếu thư mục này vẫn nằm trong thư mục Mục Đã xóa của bạn—Xem Cách thực hiện. Rất tiếc, bạn không thể phục hồi thư mục đã bị xóa vĩnh viễn. Nhưng bạn có thể sử dụng các bước trong chủ đề này để phục hồi thư từ thư mục mà bạn đã xóa.

Cách phục hồi email, cuộc hẹn, sự kiện, liên hệ và tác vụ đã xóa
  • Khôi phục một mục vẫn còn trong thư mục Các mục Đã xóa của bạn
  • Khôi phục một mục không còn trong thư mục Các mục Đã xóa của bạn
Khôi phục một mục vẫn còn trong thư mục các mục đã xóa của bạn

1. Trong Outlook, đi tới danh sách thư mục email của bạn, sau đó bấm Các mục Đã xóa.


Bấm vào các mục đã xóa trong danh sách thư mục

2. Khi bạn tìm thấy thư, hãy bấm chuột phải vào đó, rồi bấm Di chuyển > Thư mục Khác.


Bấm Di chuyển rồi bấm Thư mục Khác

3. Để di chuyển thư tới hộp thư đến của bạn, hãy bấm Hộp thư đến, rồi bấm OK.


Bấm vào Hộp thư đến để di chuyển mục đã xóa tới hộp thư đến của bạn

4. Để khôi phục các loại mục khác, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để khôi phục mục lịch, hãy bấm chuột phải vào đó, rồi bấm Di chuyển > Thư mục Khác > Lịch.
  • Để khôi phục một liên hệ, hãy bấm chuột phải vào liên hệ đó, rồi bấm vào Di chuyển > Thư mục Khác > Danh bạ. Để biết thêm thông tin về việc khôi phục danh bạ, hãy xem Khôi phục liên hệ đã xóa trong Outlook.
  • Để khôi phục nhiệm vụ, hãy bấm chuột phải vào đó, rồi bấm Di chuyển > Thư mục Khác > Nhiệm vụ.


Chọn một thư mục để di chuyển các loại mục khác

Khôi phục một mục không còn trong thư mục Các mục Đã xóa của bạn

Nếu bạn không thể tìm thấy một mục trong thư mục Các mục Đã xóa, nơi tiếp theo cần tìm là thư mục Các mục Có thể khôi phục. Đây là thư mục ẩn và là nơi các mục được chuyển đến khi bạn thực hiện một trong những thao tác sau đây:
  • Xóa mục khỏi thư mục Các mục Đã xóa.
  • Làm trống thư mục Các mục Đã xóa.
  • Xóa vĩnh viễn mục bằng cách chọn mục và nhấn Shift+Delete.
Xem video hoặc thực hiện theo các bước được liệt kê dưới video này để khôi phục các mục từ thư mục Các mục Đã xóa.


Sau đây là cách khôi phục mục từ thư mục Các mục Có thể khôi phục:

1. Trong Outlook, đi tới danh sách thư mục email của bạn, sau đó bấm Các mục Đã xóa.

2. Đảm bảo Nhà được chọn, sau đó bấm Khôi phục Các mục Đã xóa từ Máy chủ.


Chọn thư mục Mục đã Xóa và bấm Khôi phục các Mục Từ Máy chủ

QUAN TRỌNG: Nếu Khôi phục Các mục Đã xóa từ Máy chủ chuyển sang xám hay không có ở đó:
  • Có thể bạn đang làm việc ở chế độ ngoại tuyến. Để làm việc trực tuyến, hãy xem mục Chuyển đổi từ chế độ ngoại tuyến sang chế độ trực tuyến.
  • Có thể bạn hiện không sử dụng tài khoản Exchange. Để kiểm tra, hãy xem Làm thế nào để biết là tôi có tài khoản Exchange trong Outlook hay không. Nếu bạn không có tài khoản Exchange (chẳng hạn như bạn đang sử dụng Outlook để kết nối với tài khoản IMAP hoặc POP) bạn sẽ không thể khôi phục một mục bị xóa vĩnh viễn hoặc bị xóa khỏi thư mục Các mục Đã xóa. Nếu bạn đang kết nối với tài khoản IMAP, bạn có thể sẽ khôi phục được các mục từ thư mục Thùng rác. Hãy xem cách thực hiện: Khôi phục thư đã xóa khi sử dụng tài khoản IMAP.
3. Chọn mục bạn muốn khôi phục, bấm Khôi phục Các mục Đã chọn, rồi bấm OK.


Chọn một mục để khôi phục và bấm OK

MẸO: Bạn có thể khôi phục các email, liên hệ, mục lịch và nhiệm vụ từ thư mục Các mục Có thể khôi phục.

Các mục được khôi phục chuyển đến đâu?  

Khi bạn khôi phục mục từ thư mục Các mục Có thể khôi phục, chúng sẽ được chuyển vào thư mục Các mục Đã xóa. Vì vậy sau khi bạn khôi phục một mục, bạn có thể tìm thấy nó trong thư mục Các mục Đã xóa của bạn rồi chuyển nó vào thư mục khác. Nếu bạn khôi phục cuộc hẹn trên lịch, liên hệ hoặc nhiệm vụ, nó cũng được di chuyển đến thư mục Các mục Đã xóa của bạn. Từ đó, bạn có thể di chuyển nó trở lại lịch, danh sách liên hệ hoặc nhiệm vụ của bạn. Để tìm các mục đã khôi phục, chỉ cần tìm kiếm trong thư mục Các mục Đã xóa.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức