Tìm kiếm ↓↓↓

Mở các ứng dụng mặc định trên Windows 10 bằng các dòng lệnh trong command prompt

Bài viết này tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng các dòng lệnh để mở ứng dụng trực tiếp trong command prompt hay viết tắt là cmd, các dòng lệnh này cũng áp dụng trong hộp thoại Run windows. Rất đơn giản bạn chỉ cần bấm tổ hợp phím Windows Logo + X + C để mở cmd hoặc Windows Logo + X +A để mở cmd (admin) hoặc bạn cũng có thể bấm tổ hợp phím Windows Logo + R để mở hộp thoại Run copy các lệnh tương ứng với ứng dụng, lưu ý phải đi kèm với dấu 2 chấm đằng sau mới chạy được ứng dụng. 


Từ desktop khởi chạy command prompt (cmd) sau đó dùng các lệnh dưới để mở ứng dụng. Nếu dùng Run để chạy ứng dụng thì bỏ chữ start đi

Hành động                                             Ứng dụng

start ms-windows-store:                          Store
start ms-settings:                                    Settings
start outlookcal:                                      Calender
start outlookmail:                                    Mail
start ms-people:                                      People
start mswindowsmusic:                           Groove Music
start mswindowsvideo:                           Movies & TV
start microsoft-edge:                               Microsoft Edge
start ms-actioncenter:                              Action Center
start ms-cortana:                                     Cortana
start xbox:                                               Xbox
start ms-clock:                                        Alarms & Clock
start ms-contact-support:                        Contact Support
start windows-feedback:                         Feedback Hub
start ms-photos:                                      Photos
start bingweather:                                   Weather:
Start bingmaps:                                       Maps
Start bingnews:                                       News
start msnmoney:                                     Money
start msnsports:                                      Sports

Nguyễn Anh Tuấn

Phổ biến trong tuần

Tin Tức