Tìm kiếm ↓↓↓

Sử dụng Command Prompt cài trực tiếp thêm một hệ điều hành Windows song song với Windows 10 hiện có

Trong bài viết này tôi sẽ trình bày kỹ thuật sử dụng Command Prompt cài trực tiếp thêm một hệ điều hành Windows với Windows 10 hiện có quan trọng là bạn không cần đến một công cụ hỗ trợ nào mà vẫn có thể cài trực tiếp ngay trên Windows 10 áp dụng cho cả hệ thống BIOS Boot và UEFI Boot.

Để đi vào cài đặt yêu cầu trước tiên bạn cần phải có một phân vùng trống ít nhất 20 GB và bộ cài Windows để cài đặt. Trong bài thực hành này tôi tiến hành cài đặt thêm Windows 7 64 bit. Lấy ví dụ tôi đang có phân vùng C cài đặt Windows 10 dung lượng 50 GB và phân vùng F đang chứa bộ cài Windows 7 64 bit.Chạy Command Prompt sử dụng diskpart quản lý ổ đĩa và phân vùng. Sử dụng các lệnh sau
diskpart  Truy cập Diskpart
list disk Xem danh sách các ổ đĩa hiện đang gắn trong máy
list volume Xem danh sách các phân vùng tại 1 ổ đĩa cụ thể


Bây giờ tôi muôn cắt bớt 20 GB từ ổ C làm ổ cài đặt Windows 7 do vậy tôi sử dụng lệnh
select volume 1  ổ C cần lấy dung lượng
shrink desired=20490 Trong đó 1GB = 1024 MB x 20 = 20480 MB + 10 MB nó sẽ ra dung lượng 20 GB chẵn
create partition primary
format quick fs=ntfs label="Windows 7"
assign letter="D" Lưu ý ký tự "D" không được trùng với các ký tự phân vùng đã có
list volume


Tiếp theo tôi sử dụng exit thoát Diskpart đi để làm bước tiếp theo cài đặt Windows 7 lên phân vùng D vừa tạo
Sử dụng lệnh:
dism /apply-image /imagefile:F:\sources\install.wim /index:1 /applydir:D:\

Trong đó:
F là phân vùng đang chứa bộ cài Windows 7
install.wim là file ảnh trong thư mục sources cần xả nén ra ổ D
D là ổ dùng để cài Windows 7
index:1 giá trị của file ảnh install.wim, bạn lưu ý chỗ này nếu bạn sử dụng bộ cài Windows 7 Ultimate 64 bit nguyên gốc trong file ảnh install.wim sẽ có 4 giá trị tương ứng với 4 phiên bản Windows 7 khác nhau:
1: Home Basic
2: Home Premium
3: Professional
4: UltimateKhi đã cài xong báo 100% tiếp theo tôi cần add boot cho phân vùng này, sử dụng lệnh:
bcdboot D:\Windows

Tới đây bạn có thể tắt cmd khởi động lại máy để tiếp tục cài Windows 7


Lựa chọn Windows 7 tiếp tục cho quá trình cài đặt

Phần mở rộng:

Khởi động vào lại Windows 10 mở command prompt lên gõ lệnh bcdedit kiểm tra như ví dụ bạn sẽ thấy danh sách boot như hình dưới
Theo nguyên tắc khi bạn cài hệ điều hành windows nào sau thì hệ điều hành đó sẽ được đặt mặc định khởi động trước
Thời gian hiển thị màn hình Windows Boot Manager là 30 s
Để đặt Windows 10 khởi động măc định dùng lệnh sau:
bcdedit /default {current}
Đặt thời gian
bcdedit /timeout 15 có thể thay số từ 1 tới 999Nếu sau này bạn muốn xóa Windows 7 đi bạn cần phải xóa boot của Windows 7 trong BCD trước, tiếp tục gỏ bcdedit và command prompt kiểm tra phần boot của Windows 7 xác định giá trị ở phần identifier như ví dụ trong hình là  {cb63b624-8200-11e6-b67b-ccb9c43a2d8f} như vậy tôi sẽ sử dụng lệnh sau:
bcdedit /delete  {cb63b624-8200-11e6-b67b-ccb9c43a2d8f}Nguyễn Anh Tuấn

Phổ biến trong tuần

Tin Tức