Tìm kiếm ↓↓↓

Bộ cài rút gọn Windows 10 Pro Version 1607 OS Build 14393.0 dành cho máy cấu hình yếu

Bộ cài rút gọn Windows 10 Pro Version 1607 OS Build 14393.0 được rebuild lại từ bộ cài Windows 10 Version 1607 nguyên gốc thích hợp cho máy tính làm văn phòng,  máy có cấu hình yếu, máy chơi game... Bộ cài đã xóa bỏ hoàn toàn các ứng dụng Windows Apps bao gồm cả Windows Store, tắt môt số tính năng và một số tùy chỉnh giúp máy vận hành nhanh, mượt. Để đảm bảo tính ổn định lâu dài khi cài đặt nên các file hệ thống được giữ nguyên mặc định. Dưới đây là thông tin bộ cài


Windows 10 Pro Version 1607 OS Build 14393.0
- No Windows Apps
- No Windows Store
- No more ram
- No full disk
- Delete: Microsoft Edge, Contact Support, Lock App, PPI Projection, Content Delivery Manager, Xbox Game Callable UI
- Delete OneDrive
- Disable Automatic Maintenance
- Disable Reboot after update
- Disable Lockscreen
- Disable Action Center
- Disable Cortana
- Disable Windows Ink
- Disable UAC
- Disable Windows Powershell
- Turn off Snap features
- Remove default 6 Folder: Desktop, Documents, Downloads, Musics, Pictures, Videos
- Add Windows Update to Control Panel
- Add Takeowership to Contex menu
- Active Windows Photo Viewer
- Replace Ease of Access by Cmd at Login Screen
- Log in auto with Administrator account
- And more...

Một số hình ảnh sau khi cài đặt

DOWNLOAD

32 Bit:
File name: en_windows_10_pro_lite_version_1607_updated_oct_2016_x86_dvd.iso
Size: 2.4 Gb
Language: English (en-US)
MD5: 3A7B5043EB12471371F08A767DACE3A3


64 Bit:
File name: en_windows_10_pro_lite_version_1607_updated_oct_2016_x64_dvd.iso
Size: 2.98 Gb
Language: English (en-US)
MD5: FB9C1506D037C37DE83A88EFCD0E2EF5


Hướng dẫn thêm lại Windows Store


Bước 1: Tải File cài đặt Windows Store tại đây
Bước 2: Giải nén và chuột phải tập tin SETUPCOMPLETE.cmd chọn Run as adminstrator, chương trình sẽ tự chạy cài đặt và tự thoát.
Bước 3: Tải 2 file reg Disable-UAC và Enable-UAC-for-built-in-administrator-account giải nén đối với file Disable-UAC chạy file EnableLUA.reg đối với file Enable-UAC-for-built-in-administrator-account chạy file Enable-UAC-For-Built-in-Administrator-Account.reg.
Bước 4: Khởi động máy áp dụng thay đổi

Nguyễn Anh Tuấn

Phổ biến trong tuần

Tin Tức