Tìm kiếm ↓↓↓

Cumulative update KB3194798 for Windows 10 Version 1607 Build 14393.321

Một bản cập nhật tích lũy mới dành cho Windows 10 phiên bản 1607 đã được phát hành bởi Microsoft với bản vá hôm nay là KB3194798. Nó làm tăng các phiên bản hệ điều hành lên xây dựng 14393.321.Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến quan trọng. Không có tính năng mới của hệ điều hành được giới thiệu trong bản cập nhật này. Những thay đổi chính bao gồm:

October 11, 2016—KB3194798 (OS Build 14393.321)
  • Cải thiện độ tin cậy của kết nối Bluetooth và hệ thống tập tin lưu trữ.
  • Sửa lỗi gây trình điều khiển máy in không cài đặt một cách chính xác sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật KB317005 .
  • Khắc phục vấn đề gây ra lỗi đăng nhập nếu mật khẩu được nhập không chính xác hoặc một mật khẩu mới không đáp ứng yêu cầu mật khẩu phức tạp sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật KB3167679 .
  • Sửa lỗi mà yêu cầu người dùng đăng xuất và đăng nhập trở lại trước khi sử dụng các ứng dụng họ cài đặt bằng cách sử dụng cài đặt Windows (MSI).
  • Cải thiện hỗ trợ cho các mạng bằng cách thêm các mục mới vào (APN) cơ sở dữ liệu Access Point Name.
  • Giải quyết vấn đề đó đã gây ra cống quá mức pin trên Windows 10 Điện thoại di động khi kết nối Wi-Fi.
  • Sửa lỗi mà trong đó thiết lập cả dấu vân tay và mống mắt công nhận đôi khi gây ra đăng nhập thất bại trên Windows 10 di động.
  • Khắc phục lỗi gây ra việc sử dụng CPU tăng cao.
  • Giải quyết các vấn đề bổ sung với phát lại đa phương tiện, tiết kiệm thời gian ban ngày sửa đổi, xác thực, Internet Explorer 11 và Windows Shell.
  • Cập nhật bảo mật cho Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Windows registry, và trung tâm chẩn đoán.
Để cài đặt bản cập nhật đi đến Settings=>Update & security=>Check for update hoặc tải về cài đặt offline theo liên kết tải về bên dưới:

Windows 10 32 bit: MSU
Windows 10 64 bit: MSU

Nguyễn Anh Tuấn

Phổ biến trong tuần

Tin Tức