Tìm kiếm ↓↓↓

Cumulative update KB3197356 for Windows 10 Version 1607 Build 14393.223

Một bản cập nhật tích lũy mới dành cho Windows 10 phiên bản 1607 đã được phát hành bởi Microsoft với bản vá hôm nay là KB3197356. Nó làm tăng các phiên bản hệ điều hành lên xây dựng 14393.223.Có vẻ như bản cập nhật mới này được thiết kế để thay thế các bản cập nhật lỗi KB3194496 , được phát hành cho Windows 10 phiên bản 1607 trước đó. KB3197356, do đó người dùng đã không được cài đặt KB3194496 có thể cài đặt bản cập nhật này để thay thế.

Ngoài ra, KB3197356 đi kèm với một vài bản sửa lỗi cho Edge. Nó giải quyết một vấn đề, trong đó một số trang web không tải trong Microsoft Edge sau KB3194496 được cài đặt.

Bản cập nhật này Windows Settings mà phải tải về và cài đặt. Liên kết tải về trực tiếp Windows 10 build 14.393,223 (KB3197356)

Windows 10 32 bit: MSU | CAB
Windows 10 64 bit: MSU | CAB

Để cài đặt các gói cập nhật CAB được tải về, hãy tham khảo bài viết sau:
Nếu tải gói cập nhật MSU có thể cài đặt trực tiếp.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức