Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn sử dụng Win PE cài đặt Windows 10 trong cùng mạng Lan

Kỹ thuật cài đặt Windows trong cùng một mạng Lan không phải là phương pháp mới mẻ gì nó đã có từ các hệ điều hành trước và trên Windows 10 cũng vậy. Phương pháp cài đặt này sẽ sử dụng đường dẫn trong ổ đĩa được share trong cùng một mạng, không riêng gì cài đặt Windows mà có thể cài đặt các phần mềm, lấy dữ liệu... tuy nhiên với việc cài đặt Windows bạn không thể thao tác trực tiếp ngay trên hệ điều hành của máy tính muốn cài mới lại mà phải thông qua Win PE.


Chắc nhiều bạn đọc sẽ hỏi sao phải dùng phương pháp này làm chi cho rắc rối, tôi xin nêu ra những nguyên nhân sau:
  • Thứ nhất đây là một phương pháp cài đặt cho bạn tham khảo
  • Thứ 2 bạn phải sử dụng phương pháp này để triển khai cài đặt cho nhiều máy tính trong cùng mạng
  • Thứ 3 đây là một phần trong bộ tài liệu mà tôi biên soạn có tên quản lý và triển khai tập tin hình ảnh Windows 10 toàn tập sắp tới
Dưới đây là hướng dẫn trong phạm vi chỉ cài mới Windows 10 từ bộ cài ISO đang trên máy tính chia sẻ trong cùng mạng.

Để cho đơn giản hơn tôi lấy ví dụ thế này bạn muốn cài mới lại máy B và bộ cài Windows đang lưu ở máy A trong cùng mạng. Áp dụng các thủ thuật sau:

Bạn cần thao tác trên máy A là máy chia sẻ trước, bạn có thể coi đây là máy chủ chia sẻ trong cùng mạng áp dụng với tất cả các máy khác được chia sẻ và điều tất nhiên bạn phải kích hoạt network discovery và sharing trước.


Tiếp theo bạn tìm đến bộ cài đặt ISO Windows 10 click đúp chuột vào nó hoặc chuột phải chọn mount file iso sẽ tự động muont ra 1 ổ đĩa ảo có ký tự cụ thể ví dụ là ổ H chẳng hạn. Tiếp theo bạn chuột phải ổ này chọn Properties chuyển qua tab sharing tích vào ô Share this folder sau đó bấm Apply áp dụng thay đổi


Click chuột vào Network bên trái chọn tên máy tính trong tên máy tính sẽ xuất hiện các ổ đĩa mà bạn đã cài đặt chia sẻ như ví dụ bạn muont iso ra ổ H và share ổ này bạn sẽ thấy ký tự "h" trong phần Network. Tiếp tục chuột phải vào ổ náy chọn Map network driver


Bạn lưu ý ổ đầu tiên luôn có ký tự là Z tiếp theo sẽ là X, Y... bạn có thể lựa chọn ký tự ổ bằng cách bấm mũi tên sổ xuống xong bấm Finish để hoàn thành


Và ta đã có vị trí mạng như hình bên dưới đó chính là ổ đĩa chứa bộ cài Windows 10. Và lưu ý bạn nhớ tên chính xác máy tính đang chia sẻ như ví dụ dưới hình là Desktop-ehj9jgl


Công việc trên máy A đã xong tiếp theo bạn thưc hiện trên máy B là máy muốn cài mới hệ điều hành, bạn bỏ đĩa hay usb win pe vào bật máy và boot từ usb hoặc đĩa, win pe này được lấy ra từ Windows ADK. Nếu bạn không cài đặt  sẵn Windows ADK bạn có thể tải về theo liên kết dưới đây
winpe_x86.iso
winpe_x64.iso
hoặc bạn cũng có thể sử dụng Win PE được tùy biến trên mạng cũng được. Khi boot vào tới win pe nó sẽ có màn hình như dưới


Đầu tiên bạn cần kiểm tra xem có máy tính A không bằng cách sử dụng lệnh Ping với cú pháp "Ping Tên máy tính" như ví dụ hình bên dưới


Như vậy sau khi kiểm tra đã có máy tính A đang trong cùng mạng tiếp theo bạn sử dụng lệnh net use để truy cập Map network driver với cú pháp:

net use ổ mạng \\Tên máy tính\ổ share

Ví dụ:
net user z: \\Desktop-ehj9jgl\h

Đang nhập tài khoản và mật khẩu của máy tính A


Khi đã đăng nhập thành công nghĩa là bạn đã truy cập được ổ đĩa mạng này gõ tên ổ đĩa mạng nhấn enter ví dụ như Z:

Sử dụng lệnh DIR liệt kê các tập tin và thư mục đang có trong ổ đĩa


Như vậy bạn đã thấy toàn bộ các tập tin và thư mục, tiếp theo có 2 cách cài đặt nếu bạn muốn cài trực tiếp gõ setup.exe nhấn enter


Nếu bạn muốn áp dụng hình ảnh Windows 10 luôn bằng cách sử dụng Dism bạn phải kết hợp với Diskpart quản lý phân vùng trước khi cài đặt

diskpart
list disk
select disk 0
list volume

Lấy ví dụ hình bên dưới máy tính muốn cài lại đã cài đặt Windows 10 trước và đã có phân vùng Boot là C và phân vùng cài windows là D như vậy bạn chỉ cần định dạng lại ổ D này đi là được, sử dụng các lệnh bên dưới

select volume 2
format quick fs=ntfs label="Windows"
assign letter="W"
exit


Sau khi định dạng phân vùng cài Windows cũ sử dụng lệnh bên dưới áp dụng cài mới lại

dism /apply-image /imagefile:Z:\sources\install.wim /index:1 /applydir:D:\ /compact /ea


Trong đó:
  • Z chính là ổ đĩa mạng mà bạn đã dùng máy A để share
  • Z:\sources\install.wim đường dẫn đến tập tin gắn kết install.wim trong ổ Z nằm trong thư mục sources
  • D là phân vùng bạn mới định dạng lại và cài win lên phân vùng đó
  • /compact tùy chọn nén hệ điều hành tiết kiệm không gian ổ đĩa nếu không dùng có thể bỏ qua tùy chọn này
  • /ea tùy chọn mở rộng trên Windows 10 phiên bản 1607 nếu không dùng có thể bỏ qua
Khi nào báo 100% bạn có thể khởi động lại máy để Windows tự cài đặt tiếp

Ngoài ra bạn có thể sử dụng Win Pe khác thay thế và yêu cầu khi vào Win PE phải có kết nối mạng và cách làm tương tự như các bước trên.


Nguyễn Anh Tuấn

Phổ biến trong tuần

Tin Tức