Tìm kiếm ↓↓↓

Cumulative update KB3200970 for Windows 10 Version 1607 Build 14393.447

Microsoft vừa phát hành bản cập nhật tích lũy tháng 11 cho Windows 10 phiên bản 1607. Bản cập nhật mới sẽ đưa số hiệu build lên 14393.447. Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến quan trọng. Không có tính năng mới của hệ điều hành được giới thiệu trong bản cập nhật này.


Dưới đây là change log Windows 10 Version 1607 (OS Build 14393.447). Xem lịch sử các bản cập nhật khác tại đây.

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng và các cập nhật bảo mật. Sẽ không có tính năng hệ điều hành mới nào được giới thiệu trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng gồm có:
  • Cải tiến độ tin cậy của âm thanh đa phương tiện, Máy tính từ xa và Internet Explorer 11.
  • Khắc phục sự cố ngăn người dùng kết nối với mạng riêng ảo (VPN).
  • Khắc phục sự cố nhiệm vụ đã lên lịch không chạy trong Bộ lập lịch nhiệm vụ sau khi bật lại.
  • Khắc phục sự cố cập nhật cơ sở dữ liệu Tên điểm truy cập (APN).
  • Khắc phục sự cố ký tự tiếng Nhật bị thiếu khi được chuyển đổi bằng Trình soạn phương pháp nhập liệu.
  • Khắc phục sự cố khay hệ thống hiển thị không có kết nối Wi-Fi ngay cả khi có Wi-Fi.
  • Khắc phục sự cố thiết bị Windows sớm ngắt kết nối khỏi Internet trước khi người dùng có thể hoàn tất giao dịch mua bằng mạng Wi-Fi trả phí của mình.
  • Khắc phục sự cố cập nhật ký hiệu rúp mới của Belarus thành Br và mã ISO 4217 mới thành BYN.
  • Khắc phục sự cố với tính năng đa phương tiện, Windows nhân, quản lý bản phát hành gói, xác thực, Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Máy tính từ xa, Active Directory, kết nối mạng không dây, Windows shell, đồ họa, bảo mật của doanh nghiệp và Microsoft HoloLens.
  • Phần cập nhật bảo mật cho Trình quản lý khởi động, hệ điều hành Windows, trình điều khiển chế độ nhân, Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Ổ cứng ảo của Microsoft, trình điều khiển Hệ thống tệp bản ghi chung, Bộ điều khiển video của Microsoft, trình điều khiển Hệ thống tệp bản ghi chung, phương pháp xác thực Windows, Trình quản lý tệp của Windows và Cấu phần đồ họa của Microsoft.
Để biết thêm thông tin về danh sách đầy đủ xem KB3200970

Để nhận bản cập nhật đi đến settings=>updates & security=>windows update hoặc cũng có thể tải về cài đặt gián tiếp thông qua trang chủ tải về của Microsoft
Nguyễn Anh Tuấn

Phổ biến trong tuần

Tin Tức