Tìm kiếm ↓↓↓

Gỡ bỏ vĩnh viễn các ứng dụng hệ thống Contact Support, Microsoft Edge và Cortana trên Windows 10

Với việc loại bỏ những ứng dụng mặc định như 3D Builder, Calender... thậm chí cả Windows Store chúng ta dễ dàng loại bỏ chúng trong Windows Powershell chỉ với một vài dòng lệnh. Các ứng dụng mặc định này được đặt trong thư mục có tên WindowsApps trong đường dẫn C:\Program Files và được ẩn đi. Danh sách ứng dụng được liệt kê bên dưới nếu muốn gỡ bỏ ứng dụng nào chỉ cần copy và paste vào Windows Powershell.

WindowsApps
Get-AppxPackage *3dbuilder* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *windowsalarms* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *Messaging* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *windowscalculator* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *windowscamera* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *windowscommunicationsapps* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *officehub* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *getstarted* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *skypeapp* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *zunemusic* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *solitairecollection* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *windowsmaps* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *bingfinance* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *zunevideo* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *onenote* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *bingnews* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *people* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *windowsphone* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *photos* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *windowsstore* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *bingsports* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *soundrecorder* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *bingweather* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *xboxapp* | Remove-AppxPackage

Tuy nhiên với những ứng dụng như Contact Support, Microsoft Edge và Cortana lại khác chúng là những ứng dụng hê thống và không thể loại bỏ bằng Powershell được ít nhất cho đến thời điểm hiện tại ở phiên bản 1607. Các ứng dụng này được đặt trong thư mục SystemApps theo đường dẫn C:\Windows


Nếu bạn loại bỏ ứng dụng trong Powershell ví dụ ứng dụng Contact Support bạn sẽ gặp một mã lỗi màu đỏ như hình dưới đây thông báo cho người dùng biết đại khái ứng dụng là một phần của windows và không thể gỡ bỏ.


Có một cách đơn giản bạn chỉ cần boot vào win pe rồi truy cập thư mục ứng dụng xóa đi là được tuy nhiên cách này vẫn để lại những biểu tượng trong Start Menu và không bỏ ghim được nhìn không được thẩm mĩ

Và để gỡ bỏ vĩnh viễn các ứng dụng này chúng ta cần đến sự can thiệp của công cụ có tên install_wim_tweak được phát triển bởi tài khoản MSFN có tên Legolash2o trong đó thêm một lệnh scripts để gỡ bỏ ứng dụng.

Các bạn cần lưu ý gỡ bõ vĩnh viễn là không thể cài lại được nó khác với loại bỏ vì có thể vào Windows Store tải lại. Ưng dụng hệ thống sẽ không có trong Windows Store và cũng không cài được cho dù bạn có thư mục cài đặt ứng dụng.

Để an toàn các bạn nên tạo một đểm sao lưu hệ thống trước ví dụ before uninstall system apps


Khi đã sao lưu xong tiếp theo các bạn tải công cụ Uninstall_SystemApps về giải nén nếu muốn gỡ bỏ vĩnh viễn ứng dụng nào thì chuột phải vào tập tin bat tương ứng ví dụ Uninstall-Contact-Support chạy bằng quyền admin đợi cho chương trình tự động gỡ bỏ.


Khi gỡ xong bạn có thể nhấn khởi đông lại máy hoặc tắt cmd đi đều được, ứng dụng đã được gỡ bỏ hoàn toàn. Một điều lưu ý nữa nếu bạn gỡ bỏ ứng dụng Cortana đồng nghĩa bạn cũng không thể sử dụng khung tìm kiếm trên taskbar được nữa, lúc này bạn cần cài đặt phần mềm như start is back để có tìm kiếm.

Nguyễn Anh Tuấn

Phổ biến trong tuần

Tin Tức