Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn độ lại giao diện Windows 10 trông giống với Windows 7 nhất

Đã có rất nhiều trang mạng công nghệ trong và ngoài nước đề cập đến vấn đề này, bạn chỉ cần search từ khóa "make windows 10 look like windows 7" sẽ có rất nhiều bài viết nhưng chung quy tất cả các bài viết này đều giới thiệu khá sơ sài về nội dung không hướng dẫn chuyên sâu, do vậy hôm nay tôi sẽ viết lại rất cụ thể đi vào từng vấn đề giúp cho bạn dễ thao tác hơn.


Tại sao bạn nên sử dụng giao diện của Windows 7? Vì thứ nhất nó đơn giản hơn, dễ sử dụng đặc biệt với người đã quen sử dụng Windows 7 nếu sử dụng Windows 10 sẽ gặp đôi chút khó khăn. Ở đây không đề cập đến vấn đề đẹp xấu, chỉ là làm cho Windows 10 mới quay về lại giao diện Windows 7 qua đó dễ thao tác hơn trong khi sử dụng.

Thứ 2 với những bạn yêu thích build lại windows có thể build cho mình một bản Windows 10 với giao diện Windows 7 dùng cài cho những đời máy mới không cài được windows 7 trên hệ thống UEFI. Bạn có thể cài bản Windows 10  trong khi vẫn giữ lại được cái hồn của Windows7.

Trong bài viết này gồm các chuyên mục sau:
  • Thay Start menu
  • Thay giao diện
  • Thay Icon
  • Chỉnh sửa Windows Edition, Windows Version, Thay ảnh
  • Thay Âm thanh
  • Các vấn đề khác
Bộ công cụ cần thiết tải tại đây. Trước khi mod lại giao diện yêu cầu bạn back up win cũ trên máy trước

Phần 1: Thay Start menu


Có một số phần mềm có thể thay thế start menu của Windows 10 và StartisBack++ là một trong số đó, tôi sử dụng phần mềm này vì nó dễ sử dụng lại được crack sẵn chỉ cần cài đặt và cấu hình thôi. Sau khi cài đặt xong bạn cấu hình như hình bên dưới. Phần mềm này nằm trong thư mục ToolsPhần 2: Thay giao diện


Truy cập thư mục Tools copy thư mục OldNewExplorer vào Thư mục Program Files hoặc Program Files (x86) trong ổ C sau đó truy cập thư mục OldNewExplorer chạy phần mềm OldNewExplorerCfg cấu hình như hình dưới rồi bấm Install


Bạn mở Thư mục Themes lên cài đặt phần mềm UxStyle10 trước, cài xong thì truy cập thư mục Themes xem phiên bản Windows 10 đang cài trên máy là bao nhiêu mà lựa chọn gói theme phù hợp. Ví dụ máy bạn đang cài Windows 10 version 1607 build 14393 thì truy cập thư mục Themes For 10 Build 14393 Anniversary Update copy tất cả vào thư mục Themes của windows 10 theo đường dẫn C:\Windows\Resources\Themes.


Mở thư mục Wallpaper trong thư mục Themes lên copy tất cả vào thư mục Wallpaper theo đường dẫn C:\Windows\Web


Tiếp tục truy cập đường dẫn Control Panel\Appearance and Personalization\Personalization để đổi themes. Ở đây có 2 gói themes Aero 7 và Basic.


Mở ứng dụng Settings truy cập Personalization ở phần Backround bên phải bạn bấm Browse chọn đường dẫn đến thư mục Wallpaper trong đường dẫn C:\Windows\Web chọn một thư mục


Quay trở lại phần Control Panel\Appearance and Personalization\Personalization chuột phải vào gói themes đặt tên cho nó. Làm tương tự với các thư mục khác.


Phần 3: Thay Icon


Phần này chúng ta sẽ thay toàn bộ icon của Windows 10 bằng icon của Windows 7, bộ icon này nằm trong tập tin dll có tên imageres.dll nằm trong thư mục hệ thống System32. Tôi đã làm sẵn tập tin này các bạn chỉ cần copy vào thay thế cho tập tin imageres.dll gốc của Windows 10 là được.

Trước hết bạn truy cập thư mục Reg_Files tìm đến thư mục TakeOwnership mở thư mục ra nhấp đúp chuột vào tập tin reg InstallTakeOwnership bấm Yes và Ok xác nhận.

Tiếp đó truy cập thư mục Icon trong đó có 2 thư mục x86 dành cho win 32 bit và x64 dành cho máy 64 bit. Nếu bạn làm win 64 bit bạn phải thay thế tập tin imageres.dll trong 2 thư mục System32 và SysWOW64 trong đường dẫn C:\Windows. Các bạn truy cập lần lượt 2 thư mục này tìm tập tin imageres.dll gốc chuột phải nó chọn TakeOwnership xong đổi tên nó thành imageres.dll.res, đổi tên xong thì copy tập tin imageres.dll mới vào thay thế.


Quay trở lại thư mục Icon chuột phải vào tập tin bat Reload Icons Cache chọn Run as administrator nhấn enter trong hộp thoại cmd xong thì tắt hộp thoại không cần khởi động máy.

Phần 4: Chỉnh sửa thông tin windows edition, windows version, thay ảnh


Truy cập đường dẫn C:\Windows copy thư mục Branding ra ngoài desktop sau đó truy cập thư mục Resource_Hacker trong thư mục Tools chạy phần mềm ResourceHacker

Trước tiên bạn thay logo Windows 10 trong hộp thoại Sysytem Properties trước, tập tin cần chỉnh sửa là shellbrd.dll nằm trong thư mục shellbrd, trong giao diện phần mềm Resource Hacker bấm Ctrl+O tìm đến tập tin shellbrd.dll trong thư mục shellbrd mà bạn đã vừa copy thư mục Branding ra ngoài desktop sau đó nhấp đúp chuột vào giá trị Bitmap chuột phải vào giá trị 1100: 1033 chọn Replace Bitmap chọn Open file with new bitmap điều hướng đến thư mục Shellbrd trong thư mục Branding ở file tải về chọn ảnh bấm Open sau đó bấm Replace. Khi thay thế xong thì Ctrl+S để lưu lại.


Tiếp theo thay logo Windows 10 trong hộp thoại winver, làm tương tự với tập tin basebrd.dll trong thư mục Basebrd giá trị cần thay ảnh là 123:1033, hình ảnh cần thay nằm trong thư mục Basebrd trong thư mục Branding ở file tải về.


Để thay thế thông tin phiên bản chúng ta cần sửa tập tin basebrd.dll.mui nằm trong thư mục en-US trong thư mục Basebrd. cũng sử dụng phần mềm Resource Hacker mở tập tin này lên nhấp đúp chuột vào giá trị String Table ở giá trị 1: 1033 bên phải bạn sửa dòng chữ mặc định © 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved. thành Copyright © 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved. rồi bấm F5.

Tiếp đến ở giá trị 20: 1033 và 21: 1033 tùy theo phiên bản Windows 10 đang cài như ví dụ bản Enterprise nó nằm ở giá trị 20: 1033 còn bản Pro nó nằm ở giá trị 21: 1033, giả sử bạn làm bản Pro thì chọn giá trị 21: 1033 bên phải bạn sẽ thấy tham số 332, 333, là Windows 10 Pro sửa nó thành ví dụ Windows 7 Enterprise, sửa xong thì bấm F5 và bấm Ctrl+S lưu lại


Khi đã chỉnh sửa xong các tập tin shellbrd.dll,  basebrd.dll và basebrd.dll.mui bạn cần thay thế 3 tập tin gốc trong thư mục Branding trong đường dẫn C:\Windows bằng 3 tập tin mới này. Cách làm cũng giống như bạn thay tập tin imageres.dll vậy chuột phải vào tập tin gốc chọn Takeownership trước rồi đổi tên thành ví dụ shellbrd.dll.res sau đó copy tập tin shellbrd.dll mới vào.


Làm tương tự với 2 tập tin còn lại.

Để chỉnh sửa thông tin version trong hộp thoại about windows bạn truy cập thư mục Reg_Files chạy tập tin reg CurrentVersion.


Hướng dẫn thay ảnh màn hình đăng nhập, ảnh tài khoản

Thay ảnh  màn hình đăng nhập


Truy cập thư mục Pictures trong file tải về copy tập tin ảnh background vào thư mục Screen theo đường dẫn C:\Windows\Web đổi tên ảnh thành ví dụ img106

Tiếp tục truy cập ứng dụng Settings>Peronalization ở phần Lockscreen bên phải chọn Picture thay windows spootlght và bấm Browse điều hướng dần chọn file ảnh mà bạn vừa copy vào thư mục Screen.


Thay ảnh đại diện


Trước tiên bạn cần mở tùy chọn xem file ẩn trước sau đó truy cập thư mục Pictures trong file tải về copy tập tin ảnh user và thư mục Default Pictures vào thư mục User Account Pictures theo đường dẫn C:\ProgramData\Microsoft


Tiếp đến truy cập ứng dụng Settings>Account phần Your info bấm Browse for one tìm đến file ảnh user vừa lưu trong thư mục User Account Picture, Nếu muôn thay ảnh khác thì lấy ảnh trong thư mục Default Pictures mà bạn vừa copy vào.

Copy Thư mục Sample Pictures vào đường dẫn Libraries\Pictures


Phần 5: Thay âm thanh


Bạn copy thư mục Media trong file tải về thay thế cho thư mục Media trong đường dẫn C:\Windows yêu cầu bạn phải chuột phải thư mục Media gốc này chọn Takeownership trước.

Để thay âm thanh tương ứng bạn chuột phải vào icon loa bên phải dưới taskbar chọn Sounds tích vào ô Play windows startup sound, tiếp tục trong phần Program events: ví dụ bạn nhấp chuột vào dòng Asterisk bên dưới bấm mũi tên sổ xuống chọn âm thanh Windows Error cần lấy bấm Test nghe thử nếu chọn thì bấm Apply, làm tương tự với các âm thanh khác.


Một số âm thanh mặc định của windows 7 bạn có thể thay thế được liệt kê dưới đây

- Asterisk: Windows Error
- Calendar Remider: Windows Notify Calendar
- Critical Battery Alarm: Windows Battery Critical
- Critical Stop: Windows Critical Stop
- Default Beep: Windows Ding
- Desktop Mail Notification: Windows Notify Email
- Device Connect: Windows Hardware Insert
- Device Disconnect: Windows Hardware Remove
- Device Failed to Connect: Windows Hardware Remove
- Exclamation: Windows Exclamation
- Install Message Notification: Windows Notify Messaging
- Low Battery Alarm: Windows Notify Messaging
- Message Nudge: Windows Message Nudge
- New Mail Notification: Windows Notify Email
- New Test Notification Message: Windows Notify Messaging
- NFP Completion: Windows Proximity Notification
- NFP Connection: Windows Proximity Connection
- Notification: Windows Balloon
- Program Error: Windows Error
- System  Notification: Windows Balloon
- Windows Change Theme: Windows Logon Sound
- Windows User Account Control: Windows User Account Control
- Blocked Pop-up Windows: Windows Pop-up Blocked
- Empty  Recycle Bin:  Windows Recycle
- Notification bar: Windows Information Bar
- Start Navigation: Windows Navigation Start
-...

Phần cuối: Các vấn đề khác


Các vấn đề khác ở đây bao gồm phần bổ sung như sau:

Tắt hoặc gỡ bỏ Cortana

Để tắt Cortana truy cập thư mục Disable-Cortana trong thư mục Reg_Files chạy tập tin reg Disable-Cortana khởi động lại máy sau đó chuột phải vào Taskbar chọn Cortana tiếp tục chọn Hidden

Nếu muốn gỡ bỏ Cortana bao gồm gỡ luôn SearchUI ( cái này thường hay treo máy) truy cập thư mục Uninstall_SystemApps trong thư mục Tools, trong thư mục Uninstall_SystemApps có thư mục Uninstall_Cortana mở thư mục này lên chuột phải vào tập tin bat Uninstall Cortana chọn Run as administrator, khi gỡ xong khởi động lại máy  sau đó chuột phải vào Taskbar chọn Cortana tiếp tục chọn Hidden.

Làm tương tự nếu muốn gỡ bỏ trình duyệt Edge và ứng dụng Contact Support

Gỡ bỏ ứng dụng mặc định


Truy cập thư mục Remove_WindowsApps trong thư mục Tools mở tập tin removeappsbypowershell lên, sau đó chạy Powershell bằng quyền administrator nếu muốn gỡ ứng dụng nào thì copy văn bản tương ứng vào Powershell


Tắt biểu tượng Action Center dưới Taskbar


Truy cập thư mục Disable-Notification-Center trong thư mục Reg_Files chạy file reg Disable-Notification-Center

Sử dụng giao diện Battery cũ


Truy cập thư mục Old_Battery_Flyout trong thư mục Reg_Files chạy file reg Old_Battery_Flyout

Sử dụng giao diện loa cũ


Truy cập thư mục Old_Volume_control trong thư mục Reg_Files chạy file reg Old_Volume_control

Sử dụng Gadgets


Truy cập thư mục DesktopGadgetsInstaller trong thư mục Tools chạy phần mềm DesktopGadgetsRevived-2.0 khi cài đặt xong chuột phải desktop chọn Gadgets trong hộp thoại chọn gadgets cần lấy ra ngoài desktop chuột phải nó chọn add

Sử dụng Task Manager cũ


Truy cập thư mục OldTaskManager trong thư mục Tools cài đặt phần mềm Old Task Manager for Windows 10.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức