Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn tích hợp driver máy vào bộ cài iso windows 7/8/8.1/10

Xin chào các bạn! Trong phần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp driver máy vào bộ cài iso windows 7/8/8.1/10. Tôi cũng đã từng đề cập đến vấn đề này trong bài viết trước đây trong blog, đó là cách bạn sử dụng phần mềm double driver sao lưu driver rồi mount tập tin hình ảnh install.wim trong thư mục nguồn sources của bộ cài iso sau đó copy các thư mục driver vào thư mục inf trước khi unmount lại.

Về cơ bản cách này cũng sử dụng phần mềm double driver sao lưu driver trước rồi chép thư mục driver vào cùng với bộ cài, tiếp đến viết 1 lệnh scripts để phục hồi driver trong quá trình cài mới trước khi boot vào desktop lần đầu.

So với cách mà tôi đã hướng dẫn ở bài viết trước thì cách này đơn giản hơn vì bạn không phải mount tập tin install.wim, thứ 2 sau khi cài không phải xóa các thư mục driver đã chép vào thư mục inf. Dưới đây là cách thực hiện

Bước 1: Sao lưu driver, bước này bạn làm giống như phần 1 của bài viết hướng dẫn cài đặt drivers cho máy tự động sau khi cài lại windows 7

Bước 2: tạo bộ cài ra usb, bước này bạn sử dụng phần mềm rufus nếu tạo bộ cài đặt trên hệ thống legacy-mbr còn nếu tạo bộ cài đặt trên hệ thống uefi-gpt bạn chỉ cần format usb Fat32 rồi xả nén bộ cài iso ra usb là có thể boot được

Bước 3: Sau khi đã tạo bộ cài windows ra usb kế tiếp bạn tạo mới một thư mục tên drivers chẳng hạn rồi chép các thư mục driver đã sao lưu trước đó vào thư mục drivers ví dụ như hình bên dưới


Bước 4: Truy cập thư mục sources của usb tạo mới 1 thư mục tên $oem$ và trong thư mục $oem$ tạo mới thư mục tên $$, trong thư mục $$ tạo mới thư mục tên Setup và trong thư mục Setup lại tạo mới thư mục tên Scripts như minh họa hình dưới đây


Bước 5: Copy các file trong phần mềm double driver vào thư mục Scripts


Bước 6: Tạo một file bat để chạy phần mềm ddc.exe, mở notepad ra copy đoạn code bên dưới vào

start /wait ddc r /source:":\drivers" /nosretart

lưu lại với tên ví dụ ddc.cmd định dạng All files, lưu xong thì copy file này vào thư mục Scripts


Bước 7: Tạo file setupcomplete.bat, mở notepad ra copy đoạn code bên dưới vào

@ECHO OFF
SETLOCAL
(SET DRIVE=)
FOR /F "USEBACKQ TOKENS=2 DELIMS==" %%# IN (`WMIC DATAFILE WHERE^
 "PATH='\\drivers\\' AND FILENAME='ddc' AND EXTENSION='cmd'"^
 GET Name /VALUE^|FIND "="`) DO SET "DRIVE=%%~d#"&SET "FPATH=%%#"

START "" "ddc.cmd"
exit

Lưu lại với tên setupcomplete.cmd hoặc setupcomplete.bat định dạng All files, lưu xong thì copy file này vào thư mục Scripts.


Đến bước này bạn đã hoàn thành xong, nếu bạn muốn tích hợp vào iso thì sử dụng phần mềm UltraISO còn cách làm thì tương tự.


Nguyễn Anh Tuấn

Phổ biến trong tuần

Tin Tức