Tìm kiếm ↓↓↓

Cách để giữ lại phần mềm đã cài trên Windows 10 phiên bản 1607 khi recovery lại máy

Chức năng Reset hay chúng ta vẫn quen gọi là recovery trên Windows 10 rất hữu ích, nó có tác dụng đưa hệ điều hành về lại tình trạng ban đầu như lúc cài mới. Tuy nhiên từ Windows 10  phiên bản 1511 trở về trước cho đến các hệ điều hành cũ như Windows 7 hay Windows 8/8.1 người dùng vẫn cần phải có tập tin hình ảnh install.wim gốc trong bộ cài Windows thì reset mới không bị lỗi. Nhưng với Windows 10 phiên bản 1607 bạn không cần phải có tập tin hình ảnh gốc mà vẫn có thể reset lại mà không bị lỗi. Microsoft đã cấu hình giúp đơn giản trong quá trình reset. Bạn có thể xem bài viết chi tiết trong blog giới thiệu về Reset trên Windows 10.

Tuy nhiên bạn cần lưu ý khi chọn chức năng reset vì hệ thống sẽ xóa gỡ hết các ứng các phần mềm desktop apps và bao gồm những tùy chỉnh của người dùng. Nếu bạn muốn giữ lại tất cả bạn phải cấu hình sao lưu chúng lại để khi reset mới có thể giữ lại được. Hay nói theo cách đơn giản thay vì phải sao lưu cả hệ thống bạn chỉ cần sao lưu phần mềm và tùy chỉnh là được.

Trước tiên bạn cần phải tải thư mục ADKTools được tôi trích xuất từ Windows ADK. Tải về giải nén copy thư mục ADKTools vào phân vùng nào trong máy như ổ (C:) hay USB đều được. Trong thư mục này chúng ta sẽ sử dụng công cụ có tên scanstate.exe để sao lưu phần mềm thành một gói ppkg có tên USMT.ppkg và gói này sẽ được đặt trong thư mục Customizations theo đường dẫn C:\Recovery. Thư mục Recovery được sinh ra khi người dùng cài mới và được xem như thư mục hệ thống và bị ẩn đi. Với OEM đây là phân vùng để họ đặt Winre.wim cùng với công cụ tùy chỉnh. Bạn lưu ý gói sao lưu này áp dụng khi bạn cài đặt phần mềm trên máy và sử dụng chức năng reset, nó sẽ không áp dụng khi bạn cài mới.

Áp dụng cho người dùng.

Khi bạn cài mới Windows 10 sau đó cài đặt phần mềm desktop hay tùy chỉnh trong settings xong bạn khởi chạy công cụ Scanstate.exe trong thư mục ADKTools bằng cách khởi chạy dấu nhắc lệnh cmd bằng quyền quản trị viên gõ lệnh sau

E:\ADKTools\amd64\scanstate.exe /apps /ppkg C:\Recovery\Customizations\usmt.ppkg /o /c /v:13 /l:C:\ScanState.log


Khi nào xong bạn có thể xóa tập tin ScanState.log, sử dụng lệnh del C:\ScanState.log trong dấu nhắc lệnh hoặc xóa thù công cũng được.

Sau này nếu muốn reset lại đi đến Setting > Update & security > Recovery > Reset this PC


Bạn có thể sử dụng tùy chọn Keep my files hay Remove every thing đều được Nếu bạn chọn Keep my files thì quá trình reset sẽ diễn ra nhanh hơn.


Sau khi reset lại hệ thống vẫn giữ lại phần mềm và tùy chỉnh cho bạn.

Áp dụng cho kỹ thuật viên

Những bạn kỹ thuật viên có thể áp dụng cách này để tạo mới một hình ảnh sử dùng cho nhiều máy tính. Yêu cầu khi cài mới bạn phải boot vào chế độ Audit tại màn hình OOBE nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+F3 khi đã vào chế độ Audit các bạn cài đặt phần mềm, drivers, tùy chỉnh xong tạo một gói phần mềm dự phòng trước khi chạy sysprep tắt máy boot vào win pe sử dụng dism chụp lại hình ảnh để tái sử dụng cho các máy tính có cùng cấu hình. Xem bài viết Tài liệu xây dựng và triển khai Windows 10 dành cho kỹ thuật viên.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức