Tìm kiếm ↓↓↓

Cấu hình Unbranded Boot trên Windows 10 Enterprise và Windows 10 Education

Bạn có thể ngăn chặn các yếu tố trong màn hình khởi động bao gồm logo, đèn báo và thông báo trạng thái khi bấm nút nguồn để windows khởi động hoặc tiếp tục (Starting or Resume). Bạn cũng có thể ngăn chặn màn hình bị lỗi khi Windows gặp lỗi không thể khôi phục. Tính năng này được gọi là Unbranded Boot hay khởi động bỏ nhãn.

Quan trọng

Đầu tiên người sử dụng đăng nhập vào máy tính phải là quản trị viên. Điều này đảm bảo rằng tiến trình RunOnce trong thiết lập registry được thực hiện đúng cách để áp dụng các cài đặt. Ngoài ra, khi sử dụng ô đăng nhập, bạn phải không cấu hình tự động đăng nhập trên thiết bị của bạn vào thời gian thiết kế. Thay vào đó, tự động đăng nhập nên được cấu hình bằng tay sau lần đầu tiên đăng nhập như người quản trị.

Yêu cầu

Windows 10 Enterprise hoặc Windows 10 Education.

Bật thiết lập Unbranded Boot

Unbranded Boot là một thành phần tùy chọn và không được kích hoạt theo mặc định trong Windows 10. Nó phải được kích hoạt trước khi cấu hình. Đối với người dùng cuối, Unbranded Boot có sẵn thông qua Control Panel > Programs > Programs and Features > Turn Windows features on or off.


Nếu Windows đã được cài đặt, bạn không thể áp dụng một gói dự phòng cấu hình Boot Unbranded; thay vào đó bạn phải sử dụng BDCEdit để cấu hình khởi động Unbranded nếu Windows đã được cài đặt.

BCDEdit là công cụ chính để chỉnh sửa cấu hình khởi động và công cụ được lưu trong thư mục C:\Windows\System32. Bạn có quyền thiết lập nó. BCDEdit được bao gồm trong Windows Preinstallation Environment điển hình (Windows PE) 4.0.

Bật Boot Unbranded bằng cách sử dụng Control Panel

Trong ô tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập Programs and Features và nhấn Enter hoặc nhấp vào Programs and Features để mở nó.

Trong cửa sổ Programs and Features, bấm Turn Windows features on or off.

+ Đối với Windows 10 phiên bản 1511:

Trong hộp thoại Windows Features, chọn Embedded Boot Experience.

+ Đối với Windows 10 phiên bản 1607:

Trong hộp thoại Windows Features, bấm dấu cộng vào nút Lockdown tích chọn hộp kiểm cho Unbranded Boot.

Cấu hình cài đặt Unbranded Boot lúc chạy sử dụng BCDEdit

Mở một dấu nhắc lệnh (cmd) như một quản trị viên administrator

1. Để vô hiệu hóa phím F8 trong quá trình khởi động và ngăn chặn truy cập vào các trình đơn tùy chọn nâng cao khi khởi động Advanced startup options , gõ như sau:


bcdedit.exe -set {globalsettings} advancedoptions false


2. Để vô hiệu hóa phím F10 trong quá trình khởi động để ngăn chặn truy cập vào các  trình đơn tùy chọn nâng cao khi khởi động Advanced startup options, gõ như sau:


bcdedit.exe -set {globalsettings} optionsedit false


3. Để ngăn chặn tất cả các yếu tố giao diện Windows (logo, đèn báo và thông báo trạng thái) trong quá trình khởi động, gõ như sau:


bcdedit.exe -set {globalsettings} bootuxdisabled on


Lúc này bạn khi nhấn nút khởi động bạn chỉ còn thấy một màn hình tối đen cho đến khi vào đến màn hình đăng nhập.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức