Tìm kiếm ↓↓↓

Chặn Windows 10 tự động tải về cài đặt drivers trong windows updates

Bắt đầu từ Windows 10 phiên bản 1607 Microsoft đã thêm một giá trị khóa trong group policy cho phép các quản trị viên cấu hình chặn hệ thống tự động tải về cài đặt drivers thông qua windows update. Có nghĩa là khi tính năng này được kích hoạt windows update khi tải về các bản cập nhật sẽ không bao gồm driver nữa.


Lưu ý bạn phải đăng nhập bằng tài khoản có quyền quản trị mới có thể mở được Local group policy. Dưới đây là hướng dẫn làm thế nào để chặn Windows 10 tự động tải về cài đặt drivers trong windows update. Lưu ý Local Group Policy Editor không có sẵn ở các phiên bản Windows 10 Home và Single Language

1. Mở Local Group Policy Editor bằng cách gõ từ khóa gpedit.msc vào khung tìm kiếm sưới thanh tác vụ và chọn Edit group policy
2. Khi hộp thoại Local Group Policy Editor được mở hãy điều hướng đến đường dẫn sau
Computer configuration\Administrative\Templates\Windows Components\Windows Update
3. Bên phải Windows Update hãy tìm khóa có tên Do not inclue drivers with Windows Updates nhập đúp chuột vào nó và trong hộp thoại tích vào ô Enable rồi bấm Apply để áp dụng thay đổi


Nếu bạn muốn trở về mặc định thì tích vào ô Not Configured

Ngoài cách cấu hình trong Local Group Policy Editor chúng ta vẫn có thể cấu hình trong Registry bằng cách tạo mới một giá trị khóa tên ExcludeWUDriversInQualityUpdate và đặt cho giá trị bằng 1 theo đường dẫn

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate


Bạn có thể tải tập tin reg được cấu hình sẵn tại đây về máy giải nén và chạy file reg có tên Disable_windows_update_auto_update_drivers. Nếu muốn trở về mặc định thì chạy file reg Restore_default.

Nguyễn Anh Tuấn

Phổ biến trong tuần

Tin Tức