Tìm kiếm ↓↓↓

Custom Logon và các tính năng bổ sung trên Windows 10 phiên bản 1607

Trên Windows 10 phiên bản 1607 Microsoft đã bổ sung một tính năng mới được gọi là Custom Logon và tính năng này nằm trong gói tính năng Device Lockdown. Tính năng này cho phép quản trị viên có thể tắt màn hình Welcome hoặc màn hình Shutdown qua đó cũng bổ sung những tùy chỉnh kết hợp với Custom Logon có thể tắt các nút như nút nguồn, nút ngôn ngữ, nút Ease of Access...

Yêu cầu
Windows 10 Enterprise hoặc Windows 10 Education.

Mặc định thì tính năng này chưa được bật và để bật nó tại màn hình desktop gõ từ khóa Turn Windows features on or off, trong hộp thoại Windows Features tìm đến tính năng Device Lockdown bấm chuột vào dấu cộng tích chọn ô Custom Logon. Bạn cần phải khởi đông lại máy để áp dụng


Một khi tính năng Custom Logon được bật thì trong Regitry sẽ được thêm một giá trị EmbeddedLogon mới bên phải sẽ có các khóa tên BrandingNeutral, HideAutoLogonUI, HideFirstLogonAnimation theo đường dẫn

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Embedded


Mặc định thì khi bật tính năng Custom Logon thì màn hình Restart hoặc Shutdown sẽ bị tắt đi bạn chỉ còn thấy màn hình màu đen cho đến khi tắt máy hoàn toàn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tùy chỉnh các giá trị như đã liệt kê bên trên

BrandingNeutral

Khóa này liên quan đến các nút bổ sung tại màn hình đăng nhập như nút nguồn, nút ngôn ngữ, nút Ease of Access có giá trị mặc định là 0 và các giá trị của nó được mô tả dưới đây


- Giá trị bằng 0: Mặc định
- Giá trị bằng 1: Tắt toàn bộ các nút nguồn, nút ngôn ngữ, nút Ease of Access
- Giá trị bằng 2: Tắt nút nguồn
- Giá trị bằng 4: Tắt nút ngôn ngữ
- Giá trị bằng 8: Tắt nút  Ease of Access
- Giá trị bằng 20: Tắt màn hình chờ để tắt các phần mềm đang chạy nền

Ngoài ra bạn có thể tắt nút Switch user (đổi người dùng) khi bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl+Alt+Del như hình dưới đây và giá trị của nó bằng 10


Bổ sung nếu bạn muôn thiết lập bỏ nút mạng mở trình quản lý local Group Policy Editor đi đến đường dẫn Computer Configuration\Administrative Templates\System\Logon bên phải Logon tìm đến khóa Do not display network selection UI nhấp đúp chuột vào nó tích chọn Enable sau đó bấm Apply áp dụng thay đổi. Nếu muôn hiện lại chọn Not Configured


 HideAutoLogonUI

Giá trị này là màn hình đăng nhập khi người dùng đã thiết lập chế độ đăng nhập tự động, giá trị nằy mặc định bằng 0 là hiện màn hình còn bằng 1 là tắt nghĩa là khi bạn đặt cho giá trị này bằng 1 bạn sẽ không thấy màn hình đăng nhập khi bật máy. Lưu ý bạn phải cấu hình tự động đăng nhập mới được.

HideFirstLogonAnimation

Giá trị này là màn hình màu xanh có các nút xoay vòng với dòng chữ Pleasewait trước khi vào màn hình đăng nhập. Giá trị này mặc định bằng 1 là tắt và bằng 0 là hiện.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức