Tìm kiếm ↓↓↓

Danh sách đầy đủ các lệnh được sử dụng trong Cortana

Nếu bạn không kích hoạt và sử dụng Cortana trên Windows 10, trợ lý ảo cá nhân của Microsoft, bạn đang bỏ lỡ một số tiện dụng, chức năng rảnh tay và đặc biệt là khi cô ấy hoàn toàn tích hợp vào Windows 10 và ở khắp mọi nơi.


Giống như Siri của Apple hay Google Now, bây giờ Cortana là một trợ lý cá nhân thông minh, người có thể giúp bạn với tất cả mọi thứ thậm chí còn có thể điều chỉnh một số cài đặt thiết bị, chẳng hạn như chuyển đổi qua lại Wi-Fi của bạn và tắt hoặc mở. Microsoft đã không công bố một danh sách đầy đủ các lệnh Cortana, vì vậy tôi đã liệt kê ra danh sách này của tất cả những điều bạn có thể yêu cầu hoặc nói với Cortana trên thiết bị Windows 10 bao gồm máy tính và điện thoại.

Hey, Cortana

Có một số cách để kích hoạt Cortana.

Nhấp nút micro trên thanh tác vụ. Nếu bạn không thấy Cortana trên thanh tác vụ của bạn, click chuột phải vào thanh tác vụ và đi đến Cortana> Hiển thị biểu tượng Cortana .
Nếu bạn đã kích hoạt 'Hey, Cortana' chỉ cần nói "Hey, Cortana," và theo sau câu hỏi của bạn.
Nếu bạn đang sử dụng một điện thoại Windows, bạn có thể nhấn và giữ nút tìm kiếm để kích hoạt Cortana.

Cơ bản
 • Hỏi về thời tiết. Ví dụ: "What's the weather like?" hoặc "What will the weather be like in two days?" hoặc "Is it going to rain tomorrow?"
 • Chạy một chương trình hoặc mở một trang web. Ví dụ: "Launch Mozilla Firefox" or "Open Facebook.com"
 • Gọi điện thoại. Ví dụ : "Call Tuan," or "Call Tuan on speakerphone."
 • Nghe Cortana đọc các tiêu đề tin tức hàng đầu. Ví dụ: "Show me top headlines."
 • Tạo một ghi chú trong OneNote. Ví dụ: "Take a note" or "Note it down."
 • Dự thảo một email. Ví dụ: "Write an email to [contact] saying [message]."
 • Phác thảo một đoạn tin nhắn. Ví dụ: "Write a text to [contact] saying [message]."
 • Xem văn bản hoặc email từ một người cụ thể. Ví dụ: "Show me emails from Tuan."
 • Thực hiện các phép tính đơn giản. Ví dụ: "What's 35 times 16?" or "What's 23 minus two?"
 • Chuyển đổi. Ví dụ: "What is five miles in kilometers" or "How many teaspoons in a cup?"
 • Xác định một từ. Ví dụ: "What's the definition of 'table'?" or "Do you know what 'gargantuan' means?"
Cài đặt
 • Bật / tắt Wi-Fi: Turn on/off Wi-Fi.
 • Bật / tắt Bluetooth: Turn on/off Bluetooth.
 • Bật / tắt chế độ trên máy bay: Turn on/off Airplane Mode.
Nhắc nhở
 • Xem lịch sự kiện của bạn trong nháy mắt. Ví dụ: "How's my schedule looking?" or "What do I have next week?" or "When is my dentist appointment?"
 • Thêm một cuộc hẹn vào lịch của bạn. Ví dụ: "Add dentist appointment to Thursday at 3 p.m." or "Schedule phone call with Lisa tomorrow at 5 a.m."
 • Di chuyển một cuộc hẹn. Ví dụ: "Move my dentist appointment to Friday."
 • Thiết lập lời nhắc dựa trên thời gian, người, hoặc vị trí. Ví dụ: "Remind me to call Timmy at 2 p.m." or "Remind me to ask about vacation time when I talk to Ngoc" or "Remind me to take out the trash when I get home." Reminders can be one-offs or recurring (e.g., every Wednesday), and location-based reminders require a mobile device.
 • Đặt chuông báo thức. Ví dụ: "Set an alarm for 9 a.m." or "Wake me up in an hour."
 • Xem báo thức của tôi: Show me my alarm
 • Hỏi về các ngày lễ lớn. Ví dụ: "What day is Christmas?" or "When is Labor Day?"
Tìm kiếm
 • Tìm kiếm hình ảnh, video, tài liệu, vv, trên thiết bị của bạn từ một khung thời gian cụ thể. Ví dụ: "Find pictures from last week" or "Find documents from May 2015" or "Find videos from yesterday."
 • Tìm file theo tên. Ví dụ: "Can you find a document called Blog Windows 10?" or "Can you find a picture called 'favicon'?"
 • Xem kết quả tìm kiếm cơ bản, chẳng hạn như thông tin về số liệu công cộng, các công ty, địa điểm, và văn hóa pop trong cửa sổ Cortana của (mà không cần mở một cửa sổ trình duyệt). Ví dụ: "How tall is Harrison Ford?" or "Who is the CEO of Google?" or "When was the Lincoln Memorial built?"
Bản đồ
 • Where am I?
 • Show me driving/public transit/walking directions to [location/landmark].
 • How long will it take me to get to [location]?
 • What is traffic like on the way to [location]?
 • Chỉ cho tôi một bản đồ của [vị trí]. Ví dụ: "Show me a map of downtown Tan Binh," or "Show me a map of the area around Tan Phu."
Giải trí
 • Tra cứu điểm các môn thể thao. Ví dụ: "What was the score of the last Detroit Tigers game?"
 • Tìm thời gian chạy của một bộ phim. Ví dụ: "How long is Star Wars: Episode I?"
 • Điều khiển âm nhạc trong ứng dụng Groove Music. Ví dụ: "Play [artist/song/genre/playlist/album]," or "Shuffle the music."
 • Kiểm soát. Ví dụ: "Pause song" or "skip track."
 • Xác định các bài hát đang chơi. Ex.: "What is this song?"
Du lịch
 • Theo dõi tình trạng chuyến bay (trong mail / tin nhắn). Ví dụ.: "Is my flight on time?"
 • Nhận một dự báo trong năm ngày ở một vị trí bất kỳ. Ví dụ: "How's the weather in Tokyo?"
 • Dịch một từ hoặc cụm từ sang một ngôn ngữ khác nhau. Ví dụ: "How do you say 'dog' in French?" or "How do you say 'how are you' in Japanese?"
 • Chuyển đổi tiền tệ. Ví dụ: "What's 400 reais in Euros?" or "What's 1,000 yen in US dollars?"
 • Tìm thời gian hiện tại ở một thành phố hoặc Quốc gia. Ex.: "What time is it in Los Angeles?" or "What time is it in Japan?"
 • What are the seven wonders of the world?
Lời khuyên và thủ thuật ngẫu nhiên
 • Hỏi Cortana về nguồn gốc của mình, hay còn gọi là Halo. Ví dụ: "Do you love Master Chief?" or "Tell me about Halo 5."
 • What's up?
 • What does the fox say?
 • Tell me a joke.
 • Where's Clippy?
 • What do you think of Windows 10?
 • What do you think of Google?
 • Do you like Google Now?
 • Who's better, you or Siri?
 • Sing me a lullaby/Sing me a song.
 • Rock, paper, scissors.
 • Play the movie game.
 • Heads or tails?
 • Roll a die/dice (one die) or roll dice (two dice).

Phổ biến trong tuần

Tin Tức