Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn triển khai Windows 10 phiên bản 1607 trên một máy tính mới bằng các đoạn scripts

Bài viết hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn cách tạo những đoạn scripts để triển khai Windows 10 phiên bản 1607 trên một máy tính mới. Các tập tin sau đây sẽ triển khai Windows 10 bằng cách sử dụng một tập tin hình ảnh được gắn kết wim files và cấu hình các tính năng thiết lập lại phân vùng phục hồi sử dụng để reset lại Windows 10. Ưu điểm của phương pháp triển khai này so với việc cài đặt truyền thông đó là tốc độ và được thiết lập thêm những tính năng mới.


Tải về các tập tin được tạo sẵn tại đâySao chép các scripts này vào thư mục gốc của ổ đĩa USB đang lưu bộ cài Windows 10 của bạn.

Sử dụng các tập tin CreatePartitions-(firmware).txt kết hợp với DiskPart để định dạng và thiết lập các phân vùng đĩa cứng cho Windows, bao gồm phân vùng phục hồi Recovery. Điều chỉnh kích thước phân vùng để điền vào các ổ đĩa khi cần thiết.

CreatePartitions-UEFI.txt

Tạo ra hệ thống, MSR, Windows, và các công cụ phục hồi phân vùng cho máy tính dựa trên UEFI.

Tập tin này sử dụng Diskpart gán các ký tự ổ đĩa: System = S, Windows = W, và phục hồi = R. Các partition MSR không được gán ký tự. Các chữ W được sử dụng để tránh những xung đột trùng với một phân vùng ổ đĩa đã được gán ký tự. Sau khi thiết bị khởi động lại, các phân vùng Windows được gán ký tự C, và các phân vùng khác không nhận được ký tự ổ đĩa.

Các phân vùng phục hồi phải được sắp xêp sau phân vùng Windows để đảm bảo winre.wim có thể được nâng cấp cùng với Windows.

Sơ đồ bố trí phân vùng mặc định: hệ thống, MSR, Windows và phục hồi:


CreatePartitions-BIOS.txt

Tạo ra hệ thống, Windows, và các công cụ phục hồi phân vùng cho máy tính  dựa trên BIOS.

Tập tin này sử dụng Diskpart gán các ký tự ổ đĩa: System = S, Windows = W, và phục hồi = R.Các chữ W được sử dụng để tránh những xung đột trùng với một phân vùng ổ đĩa đã được gán ký tự. Sau khi thiết bị khởi động lại, các phân vùng Windows được gán ký tự C, và các phân vùng khác không nhận được ký tự ổ đĩa.

Các phân vùng phục hồi phải được sắp xêp sau phân vùng Windows để đảm bảo winre.wim có thể được nâng cấp cùng với Windows.

Sơ đồ bố trí phân vùng mặc định: hệ thống, Windows và phục hồi:


ApplyImage.bat

Sử dụng tập tin bat này có chứa những đoạn scripts được viết sẵn áp dụng một tập tin hình ảnh gắn kết wim files của Windows lên một máy tính mới.

Tập tin dựa ApplyImage.bat được dựa trên hai tập tin CreatePartitions-UEFI.txt và CreatePartitions-BIOS.txt, mà phải được đặt trong cùng một thư mục gốc của USB

Sơ đồ dưới đây cho thấy việc triển khai hình ảnh Windows 10 bằng tập tin ApplyImage.bat


ApplyRecovery.bat

Sử dụng tập tin bat này để chuẩn bị phân vùng phục hồi Windows.Tập tin ApplyRecovery.bat này dựa trên hai tập tin HideRecoveryPartitions-UEFI.txt và HideRecoveryPartitions-BIOS.txt mà phải được đặt trong cùng một thư mục gốc của USB.

Sử dụng các đoạn Scripts này để triển khai Windows 10 phiên bản 1607 trên một máy tính mới.

Trước khi triển khai bạn phải chắc chắn đó phải là một máy tính với một ổ cứng mới hoặc ổ cứng đã lưu dữ liệu trước đó sẽ bị tẩy xóa hoàn toàn nếu sử dụng phương pháp triển khai này. Có 2 cách để chúng ta có thể triển khai được các đoạn cripts này thứ nhất sử dụng USB cài Windows 10 và thứ hai là sử dụng USB Windows PE. Bạn có thể tải về Win PE của windows ADK phiên bản 1607 theo liên kết dưới

winpe_x86.iso
winpe_x64.iso

Quan trọng: USB nên được định dạng FAT 32. Nếu bạn sử USB Windows PE sau khi định dạng USB bạn mount ISO của Win PE ra ổ ảo rồi truy cập ổ ảo copy tất cả vào USB. Sau đó mount ISO Windows 10 ra ổ ảo copy tập tin install.wim trong thư mục sources vào thư mục sources của USB.

Cho dù bạn có sử dụng cách nào thì các đoạn scripts phải được đặt trong thư mục gốc của USB như hình minh họa bên dưới.


Cắm USB vào máy tính nhấn nút nguồn chọn phím boot và chọn boot từ USB. Khi đến màn hình bên dưới nhấn phím Shift+F10 để gọi dấu nhắc lệnh cmd. Nếu bạn sử dụng USB Win PE sẽ xuất hiện luôn dấu nhắc lệnh.


Bạn cần xác định ký tự của USB là gì. sử dụng diskpart để xác định, gõ lần lượt các lệnh bên dưới nhấn enter.

Diskpart
List volume
Exit


Khi đã xác định chính xác ổ đĩa USB việc tiếp theo bạn cần truy cập ổ đó để áp dụng những đoạn scripts. Ví dụ USB của tôi có ký tự ổ đĩa (C:) tôi sẽ gõ như sau:

C:
ApplyImage.bat C:\sources\install.wim


Việc tiếp theo bạn chỉ cần gõ Y và nhấn enter khi có yêu cầu
Tiếp tuc áp dụng lệnh ApplyRecovery.bat bằng cách gõ

ApplyRecovery.bat


Đợi một chút đến khi nào xong bạn có thể rút USB ra và khởi động lại máy tính.


Phương pháp triển khai mới này hiện đang được các hãng OEM áp dụng lên máy tính của họ trước khi suất xưởng bán ra cho khách hàng.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức