Tìm kiếm ↓↓↓

Sử dụng cmd để tạo Windows ISO boot với cả hai chuẩn UEFI boot và Legacy boot

Thông thường khi chúng ta chỉnh sửa bộ cài ISO gốc chúng ta phải xả nén bộ cài ra một thư mục sau đó mới sử dụng phần mềm hay sử dụng các câu lệnh trong cmd để mount tập tin hình ảnh install.wim nằm trong thư mục sources của bộ cài ra chỉnh sửa trước khi đóng gói lại thành bộ cài hoàn chỉnh.

Có một vấn đề ở đây các bạn cần quan tâm với bộ cài ISO gốc bao giờ cũng được tạo chuẩn cho cả UEFI boot và Legacy boot nhưng khi chúng ta sử dụng các phần mềm tạo ISO thông thường ví dụ như UltraISO, PowerISO... thì các phần mềm này mới chỉ tạo boot với chuẩn BIOS hay chúng ta vẫn quen gọi là Legacy. Khi burn ra đĩa với các máy có định dạng boot này thì không vấn đề gì nhưng với những máy chuẩn UEFI boot chắc chắn bỏ đĩa vào sẽ không boot được. Do vậy trong bài viết hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo chuẩn boot với cà hai định dạng UEFI và Legay bằng cách sử dụng dấu nhắc lệnh cmd.

Trước tiên bạn cần phải tải công cụ tạo iso của Microsoft có tên oscdimg, các bạn tải công cụ theo liên kết này về máy lưu công cụ tại ổ (C:) hay một phân vùng bất kỳ trên máy.

Tiếp đó bạn xả nén bộ cài iso gốc ra một thư mục ở một phân vùng nào đó như ví dụ của tôi là ổ (E:),tôi đặt tên thư mục này là WinSetup


Tôi muốn tạo ISO từ thư mục WinSetup này có nhãn CEDA_X86FRE_EN-US_DV5 và tên file Win10_Edu_Ver_1607_Build_14393.0_EN-US_x86.ISO thì tôi sẽ làm như sau:

Khởi chạy dấu nhắc lệnh cmd bằng quyền quản trị viên, sau đây sẽ có 3 trường hợp tạo ISO từ thư mục WinSetup này. Để cho các bạn dễ hiểu ví dụ tôi đặt tên cho đường dẫn đến thư mục WinSetup là <PATH> và công cụ oscdimg.exe tôi đặt tại ổ (C:),

E:\WinSetup = <PATH>
<LABEL> = Tên nhãn
<NAME> = Tên file

- Trường hợp tạo ISO với chỉ Legacy boot thì câu lệnh sẽ là

oscdimg.exe -l<LABEL> -m -u2 -b<PATH>\boot\etfsboot.com <PATH> <PATH>\NAME.ISO

Ví dụ:

C:\oscdimg.exe -lCEDA_X86FRE_EN-US_DV5 -m -u2 -bE:\WinSetup\boot\etfsboot.com E:\WinSetup E:\WinSetup\Win10_Edu_Ver_1607_Build_14393.0_EN-US_x86.ISO- Trường hợp tạo ISO với chỉ UEFI boot thì câu lệnh sẽ là

Oscdimg -l<LABEL> -pEF -u1 -udfver102 -b<PATH>\efi\microsoft\boot\efisys.bin <PATH> <PATH>\NAME.ISO

Ví dụ:

C:\oscdimg.exe -lCEDA_X86FRE_EN-US_DV5 -pEF -u1 -udfver102 -bE:\WinSetup\efi\microsoft\boot\efisys.bin E:\WinSetup E:\WinSetup\Win10_Edu_Ver_1607_Build_14393.0_EN-US_x86.ISO- Trường hợp tạo ISO cho cả 2 chuẩn UEFI boot & Legacy boot

Oscdimg -l<LABEL> -u1 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,b<PATH>\boot\etfsboot.com#pEF,e,b<PATH>\efi\microsoft\boot\efisys.bin <PATH> <PATH>\NAME.ISO

Ví dụ:

C:\Oscdimg -lCEDA_X86FRE_EN-US_DV5 -u1 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,bE:\WinSetup\boot\etfsboot.com#pEF,e,bE:\WinSetup\efi\microsoft\boot\efisys.bin E:\WinSetup E:\WinSetup\Win10_Edu_Ver_1607_Build_14393.0_EN-US_x86.ISOBạn có thể test boot trên máy ảo vmware với cài Windows 64 Bit trên hệ thống UEFI boot.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức