Tìm kiếm ↓↓↓

Sử dụng Windows ICD tạo Recovery media cho máy tính chạy Windows 10

Windows Imaging and Configuration Designer (ICD) là phần mềm dùng để thiết kế, cấu hình và triển khai hình ảnh Windows, nó có rất nhiều tình năng giúp cho kỹ thuật viên có thể tùy biến hình ảnh trước khi triển khai trên một hay nhiều máy tính. Trong bài viết này tôi chỉ giới thiệu cách để tạo Recovery media cho máy tính chạy Windows 10.


Để tạo được Recovery media cho máy chạy Windows 10 thì trước tiên các bạn KTV cần triển khai Windows 10 lên máy tính trước sau đó chụp lại hình ảnh rồi dùng hình ảnh này tạo Recovery media cho máy khi có khách hàng yêu cầu. Các bạn xem Tài liệu xây dựng và triển khai Windows 10. và lấy hình ảnh hoàn thành đã chụp ở phần 7.

Cài đặt Windows ICD

Để cài đặt Windows ICD và cấu hình Windows 10, bạn phải cài đặt Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) cho Windows 10. Truy cập trang tải Windows ADK tải công cụ cài đặt adk cài đặt online hoặc cũng có thể tải bản đầy đủ tại đây.


Trong khi chạy "ADKsetup.exe", kiểm tra các tính năng ADK chọn các tính năng bạn muốn cài đặt hộp thoại:
  • Deployment Tools
  • Windows Preinstallation Environment (Windows PE)
  • Windows Imaging and Configuration Designer (Windows ICD)
  • User State Migration Tool (USMT)
  • Windows ICD phụ thuộc vào các công cụ khác để làm việc một cách chính xác. Nếu bạn chỉ chọn cài đặt Windows ICD trong ADK, các công cụ khác (công cụ triển khai, Windows PE, và USMT) cũng sẽ được lựa chọn để cài đặt.
Khởi chạy Windows ICD

Trong khung tìm kiếm trên thanh tác vụ gõ từ ICD và chạy phần mềm, trong giao diện phần mềm click chuột vào khung Windows Image customization > click Next > click Next > Bấm Browse tìm đến tập tin install.wim


Tiếp tục click Next > Finish. Trong giao diện phần mềm click vào tab Create ở trên chọn Recovery media, trong hộp thoại lựa chọn USB drive để sử dụng ngay hoặc lựa chọn thư mục lưu trữ.


Click Next và click Build trong hộp thoại tiếp theo


Triển khai Recovery media

Cắm USB Recovery vào máy tính muốn recover lại,  khởi động chọn boot từ USB chọn phân vùng cài đặt click Next


Đợi cho quá trình cài đặt hoàn thành

Phổ biến trong tuần

Tin Tức