Tìm kiếm ↓↓↓

Các bước để xóa vĩnh viễn tài khoản defaultuser0 trên Windows 10

Kể từ khi Microsoft cho ra mắt hệ điều hành Windows 10 chính thức đến nay đã hơn 1 năm sau 2 lần cập nhật lớn kể từ version 1507 build 1024, lên vesion 1511 build 10586 và hiện nay là version 1607 build 14393. Khi người dùng cài đặt mới hoặc nâng cấp từ hệ điều hành cũ thì trong hệ thống luôn có một tài khoản có tên defaultuser0, tài khoản này có thể xuất hiện trong thư mục User của phân vùng hệ thống trong một số phiên bản. Tài khoản này sẽ bị vô hiệu hóa nếu người dùng thiết đặt tài khoản mới tại màn hình oobe và sẽ được bật nếu người dùng chọn khởi động lại vào chế độ Audit bằng tổ hợp phím Ctrl+Shift+F3 tại màn hình oobe.

Thật sự thì tài khoản này không có tác dụng gì vì bản thân nó không được mô tả và cũng không được đặt trong một nhóm cụ thể nào, cũng không được đặt mật khẩu. Tài khoản này chỉ xuất hiện tại màn hình đăng nhập nếu người dùng đã bị xóa tài khoản đăng nhập hiện tại.


Đây chỉ là màn hình thông báo lỗi và không thể nào đăng nhập lại trừ khi bạn reset hoặc cài mới lại Windows 10. Như vậy tài khoản này không có tác dụng gì và chúng ta có thể hoàn toàn có thể xóa bỏ nó vĩnh viễn một cách an toàn mà không ảnh hưởng đến hệ thống. Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Gõ từ khóa lusrmgr.msc vào hộp tìm kiếm Cortana trên thanh tác vụ chọn mở Local Users and Groups


Chuột phải tài khoản defaultuser0 chọn delete và bấm Yes xác nhận xóa trong hộp thoại cảnh báo.


Bước 2: Truy cập Registry Editor điều hướng đến giá trị sau:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList


Mở rộng giá trị ProfileList chọn giá trị khóa của tài khoản defaultuser0 chuột phải nó bấm delete


Bấm Yes xác nhận xóa trong hộp thoại cảnh báo.


Bước 3: Truy cập thư mục User trong phân vùng hệ thống tìm thư mục defaultuser0 và xóa nó đi


Bạn cũng có thể xóa thư mục này bằng cách chuột phải nút Start chọn System > Advand system settings > User profiles > Setting chọn tài khoản bấm Delete.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức