Tìm kiếm ↓↓↓

Cập nhật 26 tháng 1 2017 - KB3216755 cho Windows 10 Phiên bản 1607 (OS Build 14393.726)

Microsoft vừa phát hành bản cập nhật tích lũy KB3216755 dành cho Windows 10 phiên bản 1607 và Windows Server 2016 vào ngày 26 tháng 1 2017. Phiên bản này hiện tại chỉ có sẵn trên các trang web Microsoft Update Catalog do đó người dùng cần tải về cài đặt. Bản cập nhật mới sẽ đẩy hệ điều hành lên xây dựng (OS Build 14393.726).


Nâng cấp và sửa chữa: 

Phiên bản này chỉ có sẵn trên các trang web Microsoft Update Catalog
Bản cập nhật này bao gồm cải tiến chất lượng. Không có tính năng hệ điều hành mới đang được giới thiệu trong bản cập nhật này. Những thay đổi chính bao gồm:
 • Khắc phục sự cố đã biết được nêu trong KB3213986—Người dùng có thể bị trễ hình trong khi chạy ứng dụng hiển thị 3D với nhiều màn hình.
 • Khắc phục sự cố ngăn không cho chuyển đổi hình ảnh 24 bit thành 32 bit.
 • Khắc phục sự cố gây mất quy tắc Tường lửa Windows sau khi nâng cấp từ RTM lên 1511 hoặc 1607.
 • Khắc phục sự cố gây ra việc không thể tải xuống tệp từ một trang web trong trình duyệt Internet Explorer và Microsoft Edge. 
 • Khắc phục sự cố ngăn không cho sử dụng tính năng Xóa Lịch sử Duyệt trong Internet Explorer.
 • Khắc phục sự cố tải trang web bỏ qua máy chủ proxy trong khu vực mạng nội bộ khi Trang web Mạng nội bộ: Bao gồm tất cả các trang web bỏ qua máy chủ proxy (Vô hiệu) được đặt. 
 • Khắc phục sự cố lỗi báo động giả XSS ngăn không cho trang web tải sau khi đăng nhập vào trang web.
 • Khắc phục sự cố ngăn người dùng kết nối với mạng
 • Khắc phục sự cố làm cho Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) không hoạt động nếu Active Directory Federated Systems đang sử dụng bộ ngôn ngữ tiếng Nhật
 • Khắc phục sự cố khiến các trường hợp System Center Operations Manager (SCOM) không hoạt động 
 • Khắc phục sự cố ngăn không cho sự kiện bàn phím do người dùng tạo hoạt động. 
 • Khắc phục sự cố khiến kích thước bảng không chính xác trong ứng dụng SAP®
 • Khắc phục sự cố ghi đè yếu tố <br>khi người dùng chọn dòng bị chắn bởi yếu tố <span>.
 • Nâng cao độ tin cậy của Internet Explorer, Xbox và Skype
 • Khắc phục các sự cố khác với Bluetooth, Internet Explorer, khởi động lại tương tác, phân cụm, Internet Explorer, Trình soạn Phương pháp Nhập liệu (IME) tiếng Nhật, Windows Shell. Mạng, lưu trữ, phông chữ, Xbox, mật mã hóa, Chính sách Nhóm, Trỏ đến và In, mạng không dây, đĩa ảo, thao tác trên đĩa, đa phương tiện, Thư mục Làm việc, mật mã hóa, bảo mật doanh nghiệp, chống trùng lặp, bộ kiểm soát miền, Kiểm tra Hệ thống Tệp, Gỡ lỗi Trình quản lý Bộ nhớ, Virtual Machine Management Service (VMMS), Máy tính Từ xa, Bộ lập lịch Nhiệm vụ, Microphone Wizard, .NET, bộ đệm ẩn phông chữ, khởi động hệ thống và Surface Studio
Làm thế nào để có được bản cập nhật này?
Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, đi đến trang web Microsoft Update Catalog.

Thông tin thay thế
Bản cập nhật này thay thế bản cập nhật phát hành trước đó KB3213986.

Thông tin về tệp
Nếu bạn đang cài đặt một bản cập nhật Windows 10 cho lần đầu tiên, các gói kích thước cho các phiên bản x86 là 576 MB và kích thước gói cho phiên bản x64 là 1072 MB.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức