Tìm kiếm ↓↓↓

Cập nhật tháng 1 2017 - Bộ cài Windows 10 Education VL Version 1607 OS Build 14393.447

Được build lại từ bộ cài Windows 10 Education, Version 1607 OS Build 14393.447 vừa được Microsoft phát hành trên kênh VLSC. Bộ cài được gỡ bỏ một số ứng dụng windowsapps, tắt bớt tính năng (có thể bật lại), không tích hợp phần mềm và tùy chỉnh tắt một số tác vụ mặc định (có thể bật lại).


Thông tin bộ cài Windows 10 Education VL Version 1607 OS Build 14393.447

- Gỡ bỏ hết ứng dụng Windows Apps chỉ giữ lại Store, nếu muốn cài lại truy cập Store tải về.
- Gỡ bỏ ứng dụng Contact Support và Quick Assist
- Tắt (Disable) trình duyệt Internet Explorer 11 và Windows Media Player. Nếu muốn sử dụng lại vào Programs and Features bật lại
- Đã kích hoạt Net Framework 3.5
- Chèn sẵn key kỹ thuật số
- Tắt tự động bảo trì hệ thống,
- Tắt tự động tải về ứng dụng được đề xuất,
- Tắt màn hình quảng cáo Microsoft sau khi đăng nhập,
- Tắt Windows Ink Workspace
Tắt tự động gửi dữ liệu lên máy chủ Microsoft
- Ẩn Windows Insider Program trong Settings
- Win được cấu hình cài đặt tự động đăng nhập vào desktop bằng tài khoản local tên Admin

Link tải và check md5:

* 32-Bit: Win10_EDU_Build_14393.447_Updated_Jan_2017_32-Bit.ISO
Dung lượng: 2.37 Gb
Ngôn ngữ: Tiếng Anh (en-US)
Fshare: https://www.fshare.vn/file/JQSHQZJE3X7W
Google Drive: https://goo.gl/5J75hb
MD5: EDD20E24B94DC90582A6FA846DCB16CF
SHA1: AFF41A025F873173A1FEFB9BB6B4C3960E963616
CRC32: 200BC37C

* 64-Bit: Win10_EDU_Build_14393.447_Updated_Jan_2017_64-Bit.ISO
Dung lượng: 3.12 Gb
Ngôn ngữ: Tiếng Anh (en-US)
Fshare: https://www.fshare.vn/file/LN6NH5Z93C7N
Google Drive: https://goo.gl/E2dpDU
MD5: 425D4528F40B2634A05445E76240194C
SHA1: 86F3D3A2FCB7F4AE18C053726A7BD5DE68813BE2
CRC32: 8AE0549C

Một vài hình ảnh chụp màn hình
Phổ biến trong tuần

Tin Tức