Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn giữ lại drivers, phần mềm, ứng dụng đã cài và tùy chỉnh khi sử dụng chức năng Reset this PC trên Windows 10

Trong bài viết này tôi sẽ lần lượt trình bày các phương pháp giúp cho người dùng Windows 10 có thể giữ lại được drivers, phần mềm và tùy chỉnh khi sử dụng chức năng Reset this PC. Các bạn lưu ý phướng pháp này chỉ áp dụng cho Windows 10, Version 1607 mà thôi bao gồm tất cả các phiên bản.Mô tả

Khi người dùng sử dụng chức năng Reset this PC tức là đưa máy tính về trạng thái ban đầu như lúc cài mới và chưa được thiết lập hay cài đặt drivers và phần mềm desktop. Hay nói cách khác tất cả các drivers, phần mềm và tùy chỉnh, cá nhân hóa đều sẽ bị gỡ bỏ hết. Như vậy nếu bạn muốn giữ lại tất cả bạn phải cấu hình và thiết lập đi kèm với quá trình Reset this PC giúp cho máy tính nhanh tróng về lại trạng thái mà bạn đã thiết lập trước đó. Tham khảo bài viết Khám phá tính năng Reset PC trên Windows 10 phiên bản 1607.

Cách làm này cũng tương tự như bạn sao lưu hệ thống nhưng thay vì bạn phải chụp cả hệ thống tốn nhiều dung lượng bạn chỉ cần sao lưu gói phần mềm, ứng dụng và một số tùy chỉnh đi kèm. Đây là cách thức mà các OEM của các hãng máy tính thường áp dụng cho máy tính của họ khi máy được cài sẵn Windows 10. Họ sẽ đặt thư mục OEM trong đó bao gồm một số file cấu hình trong thư mục ẩn hệ thống tên Recovery ở ổ (C:).

Công cụ cần thiết

Tải về công cụ Deploy Windows 10 do tôi thiết lập và làm mẫu sẵn. Khi tải về giải nén và copy tất cả các thư mục trong thư mục Deploy Windows 10 vào usb hay một phân vùng nào đó trên máy.

Phướng pháp thực hiện

1. Áp dụng cho người sử dụng Windows 10 đã thiết lập tài khoản trong chế độ Oobe

Trước tiên bạn phải biết chắc chắn ổ (C:) đang có thư mục hệ thống ẩn tên Recovery bằng cách gõ dòng sau và dấu nhắc lệnh cmd: dir /A:D C:\


Lưu ý nếu ai đang sử dụng phiên bản Education sẽ không có thư mục này, nếu không có chúng ta tạo mới cũng được, bạn gõ những dòng sau vào dấu nhắc lệnh cmd:


md C:\Recovery

attrib +h + s C:\Recovery


Bước 1: Sao lưu gói phần mềm, ứng dụng, copy lệnh sau vào cmd


E:\ADKTools\amd64\scanstate.exe /apps /ppkg C:\Recovery\Customizations\usmt.ppkg /o /c /v:13 /l:C:\Recovery\ScanState.log


Với (E:) là usb


Khi nào quá trình sao lưu xong, sử dụng lệnh sau xóa tập tin log


del C:\Recovery\Scanstate.log


Bước 2: Giữ lại những ứng dụng hay phần mềm đã ghim vào Start menu, khởi chạy powershell gõ lệnh sau:


export-startlayout -path C:\LayoutModification.xml


Khi có được tập tin LayoutModification.xml bạn copy nó vào thư mục OEM thay thế cho tập tin gốc.

Bước 3: Thay thế hình desktop và logo của bạn trong thư mục OEM, lưu ý giữ nguyên tên và định dạng file ảnh.


Bước 4: Chỉnh sửa thông tin OEM và phần mềm, ứng dụng muốn ghim vào taskbar trong file Unattend.xml


Bước 5: Copy thư mục OEM vào thư mục OEM trong thư mục Recovery


xcopy E:\OEM C:\Recovery\OEM /s /i


Với (E:) là usb.

2. Áp dụng cho kỹ thuật viên đang triển khai trong chế độ Audit

Kỹ thuật viên có thể áp dụng phương pháp này khi triển khai Windows 10 trên một máy tính mới trong chế độ Audit và trước khi chạy sysprep sau đó chụp lại hình ảnh để làm đĩa recovery phòng trường hợp khách hàng thay ổ cứng và cũng có thể sử dụng hình ảnh này triển khai cho máy tính khác với cấu hình tương tự. Tham khảo thêm bài viết Tài liệu xây dựng và triển khai Windows 10 dành cho kỹ thuật viên

Bước 1: Thay thế và chỉnh sửa các tập tin cần thiết rồi sử dụng các lệnh bên dưới copy


- Copy logo vào thư mục oobe


copy E:\OEM\OEMLogo.bmp C:\Windows\System32\oobe


- Copy hình vào thư mục oobe


copy E:\OEM\OEMWallapaper.png C:\Windows\System32\oobe


- Copy tập tin Unattend.xml vào thư mục Sysprep


copy E:\Sysprep\Unattend.xml C:\Windows\System32\Sysprep


- Copy thư mục Scripts vào thư mục Setup


xcopy E:\Setup\Scripts C:\Windows\Setup\Scripts /s /i


Với (E:) là usb.

Bước 2: Các bước còn lại làm giống như mục một áp dụng cho người dùng đã thiết lập tài khoản

3. Áp dụng cho người rebuild lại bộ cài Windows 10

Những bạn rebuild bộ cài Windows 10 có thể sử dụng phương pháp này để tạo thành ISO mới. Các bước thưc hiện giống như mục một áp dụng cho người dùng và mục hai áp dụng cho kỹ thuật viên nhưng lưu ý trong file trả lời Unattend.xml trong thư mục Sysprep các bạn phải xóa đoạn bên dưới đi để quá trình chạy sysprep không giữ lại drivers


<settings pass="generalize">

            <component name="Microsoft-Windows-PnpSysprep" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

                <PersistAllDeviceInstalls>true</PersistAllDeviceInstalls>

                <DoNotCleanUpNonPresentDevices>true</DoNotCleanUpNonPresentDevices>

            </component>

            <component name="Microsoft-Windows-PnpSysprep" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

                <PersistAllDeviceInstalls>true</PersistAllDeviceInstalls>

                <DoNotCleanUpNonPresentDevices>true</DoNotCleanUpNonPresentDevices>

  </settings>


Tham khảo thêm bài viết Quy trình tổng hợp về quản lý và triển khai Windows 10 Version 1607

Phổ biến trong tuần

Tin Tức