Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn thêm các gói ngôn ngữ vào bộ cài Windows 10 Version 1607

Chủ đề này trình bày các phương pháp mà kỹ thuật viên có thể thêm sẵn các gói ngôn ngữ khác vào bộ cài windows ngoài ngôn ngữ mặc định theo bộ cài mà chúng ta đã lựa chọn tải về. Nếu bạn hay làm bộ cài được tích hợp từ hai ngôn ngữ khác nhau hoặc làm win aio. Trong chủ đề này chúng ta sẽ thêm gói ngôn ngữ tiếng Nhật JA-JP vào bộ cài ngôn ngữ tiếng Anh mặc định (en-US), bạn có thể thực hành thêm các gói ngôn ngữ khác. Đây là phần khó cho nên các bạn phải đọc thật kỹ và làm đúng theo các bước.Mô tả:

- Chúng ta sẽ mount 3 tập tin: boot.wim, install.wim trong thư mục sources của bộ cài và tập tin winre.wim nằm trong thư mục đã mount tập tin install.wim.
- boot.wim chính là giao diện win pe lúc bạn cài đặt khởi động chọn boot từ bộ cài của đĩa hay usb, tại đây bạn sẽ thấy giao diện chọn ngôn ngữ cài đặt.
- install.wim là tập tin hệ thống windows khi bạn đã cài đặt trên ổ đĩa cứng.
- winre.wim là giao diện Windows RE trong đó bao gồm giao diện Reset và tùy chỉnh Advanced Options
- Hai tập tin boot.wim và install.wim bạn bắt buộc phải thêm còn tập tin winre.wim bạn không thêm cũng được vì người build win họ ít chú ý đến vấn đề này, còn bạn nếu thấy quan trong thì bạn thêm vào. Ví dụ một người Nhật họ sử dụng bộ cài của bạn nếu họ cài đặt chọn ngôn ngữ tiếng Nhật JA-JP thì khi họ khởi động vào chế độ Advanced Options bạn cũng nên thêm tiếng Nhật cho họ dễ thao tác.

Chuẩn bị:

- Gói ngôn ngữ cho Win PE và Windows RE tải về theo liên kết dưới


- Gói ngôn ngữ hệ thống tải bộ ngôn ngữ trong file iso


Cách thực hiện

Chúng ta sẽ sử dụng lệnh DISM với tùy chọn Add-Package trong dấu nhắc lệnh cmd. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Mount 3 tập tin boot.wim, install.wim và winre.wim

Tại ổ (E:) hay một ổ nào đó bất kỳ mà dung lượng còn trống khoảng 10 Gb tạo lần lượt 4 thư mục

md E:\mount\boot
md E:\mount\windows
md E:\mount\winre
md E:\setup

- Copy bộ cài từ ổ ảo vào thư mục setup

xcopy /G I: E:\setup

Với (I:) là bộ cài iso đã mount ra ổ ảo

- Mount tập tin boot.wim trong thư mục sources của thư mục setup

Dism /mount-image /imagefile:E:\setup\sources\boot.wim /index:2 /mountdir:E:\mount\boot

- Mount tập tin install.wim trong thư mục sources của thư mục setup

Dism /mount-image /imagefile:E:\setup\sources\install.wim /index:1 /mountdir:E:\mount\windows

Lưu ý: Trong bộ cài Windows 10 multiple_editions sẽ có 2 phiên bản Pro và Home nếu bạn muốn làm bản Home thì thay thế giá trị index bằng 2

- Mount tập tin winre.wim trong thư mục recovery theo đường dẫn E:\mount\windows\windows\system32\

Dism /Mount-Image /ImageFile:E:\mount\windows\windows\system32\recovery\winre.wim /Index:1 /MountDir:E:\mount\winre

Bước 2: Thêm ngôn ngữ cho tập tin boot.wim

Dism /image:E:\mount\boot /add-package /packagepath:E:\WinPE_OCs\ja-jp\lp.cab
Dism /image:E:\mount\boot /add-package /packagepath:"E:\WinPE_OCs\ja-jp\WinPE-Setup_ja-jp.cab
Dism /image:E:\mount\boot /add-package /packagepath:E:\WinPE_OCs\ja-jp\WinPE-Setup-Client_ja-jp.cab

Với WinPE_OCs là thư mục bạn đã tải và giải nén ở bước chuẩn bị vào ổ (E:)

Nếu thêm tiếng Nhật (JA-JP), hoặc tiếng Hàn Quốc (KO-KR), Trung Quốc (ZH-CN), Đài Loan (ZH-TW) hay Hồng Kông (ZH-HK) cần thêm font support nữa

Dism /image:E:\mount\boot /add-package /packagepath:E:\WinPE_OCs\WinPE-FontSupport-JA-JP.cab

Bước 3:  Thêm ngôn ngữ hệ thống cho tập tin install.wim

Dism /image:E:\mount\windows /add-package /packagepath:F:\x64\langpacks\Microsoft-Windows-Client-Language-Pack_x64_ja-jp.cab

Với (F:) là bộ iso ngôn ngữ khi mount ra ổ ảo

Bước 4: Copy thư mục ja-JP trong đường dẫn E:\mount\boot\sources vào đường dẫn E:\setup\sources

Bước 5: Tạo mới tập tin lang.ini thay thế tập tin lang.ini gốc trong đường dẫn E:\setup\sources

Dism /image:E:\mount\windows /gen-langINI /distribution:E:\setup

Bước 6: Copy tập tin lang.ini mới tạo trong đường dẫn E:\setup\sources vào đường dẫn E:\mount\boot\sources

Bước 7: Thêm ngôn ngữ cho tập tin winre.wim

Dism /Add-Package /Image:E:\mount\winre /PackagePath:E:\WinPE_OCs\ja-jp\lp.cab
Dism /Add-Package /Image:E:\mount\winre /PackagePath:E:\WinPE_OCs\ja-jp\WinPE-Rejuv_ja-jp.cab
Dism /Add-Package /Image:E:\mount\winre /PackagePath:E:\WinPE_OCs\ja-jp\WinPE-EnhancedStorage_ja-jp.cab
Dism /Add-Package /Image:E:\mount\winre /PackagePath:E:\WinPE_OCs\ja-jp\WinPE-Scripting_ja-jp.cab
Dism /Add-Package /Image:E:\mount\winre /PackagePath:E:\WinPE_OCs\ja-jp\WinPE-SecureStartup_ja-jp.cab
Dism /Add-Package /Image:E:\mount\winre /PackagePath:E:\WinPE_OCs\ja-jp\WinPE-SRT_ja-jp.cab
Dism /Add-Package /Image:E:\mount\winre /PackagePath:E:\WinPE_OCs\ja-jp\WinPE-WDS-Tools_ja-jp.cab
Dism /Add-Package /Image:E:\mount\winre /PackagePath:E:\WinPE_OCs\ja-jp\WinPE-WMI_ja-jp.cab
Dism /Add-Package /Image:E:\mount\winre /PackagePath:E:\WinPE_OCs\ja-jp\WinPE-StorageWMI_ja-jp.cab
Dism /Add-Package /Image:E:\mount\winre /PackagePath:E:\WinPE_OCs\ja-jp\WinPE-HTA_ja-jp.cab
Dism /Add-Package /Image:E:\mount\winre  /PackagePath:E:\WinPE_OCs\WinPE-FontSupport-JA-JP.cab

Bước 8: Unmount 3 tập tin boot.wim, install.wim và winre.wim

Dism /unmount-image /mountdir:E:\mount\boot /commit
Dism /unmount-image /mountdir:E:\mount\winre /commit
Dism /unmount-image /mountdir:E:\mount\windows /commit

Bước 9: Tạo ISO mới

Xem bài viết hướng dẫn Sử dụng cmd để tạo Windows ISO boot với cả hai chuẩn UEFI boot và Legacy boot

Phổ biến trong tuần

Tin Tức