Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn Việt hóa quá trình thiết lập tài khoản tại màn hình oobe khi cài mới Windows 10

Khi bạn cài đặt mới Windows 10 sẽ bao gồm 3 quá trình gồm quá trình 1 thiết lập và cài đặt, quá trình 2 bao gồm thiết lập tài khoản và quá trình 3 sau khi đăng nhập và trước khi boot vào desktop. Ở quá trình một và quá trình hai tôi đã giới thiệu trong bài viết trước, nay tôi tiếp tục hướng dẫn quá trình hai thiết lập tài khoản tại màn hình oobe.

Quá trình 1: Hướng dẫn Việt hóa tiến trình thiết lập và cài đặt Windows 10 từ usb hoặc đĩa cài
Quá trình 2: Hướng dẫn Việt hóa các dòng chữ hiển thị tại màn hình oobe khi cài đặt sau khi đăng nhập boot vào desktop

So với hai quá trình 1 và 3 thì quá trình 2 lại rất phức tạp vì ngoài việc Việt hóa ra bạn còn phải cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt trước thì quá trình thiết lập tài khoản mới hiển thị hoàn toàn tiếng Việt không thì có màn hình có tiếng Việt và có màn hình tiếng Anh (bắt buộc theo ngôn ngữ hệ thống đã chọn), như vậy trông không được thẩm mỹ cho lắm. Nếu bạn chưa biết cách tạo bộ cài hay ghost Windows 10 xin mời xem bài viết Tài liệu rebuild Windows 10 tổng hợp cho kỹ thuật viên và người mới bắt đầu bao gồm cả tạo iso và ghost

Như vậy bài viết này sẽ đi vào phần 3 tức là sau khi bạn đã cài mới Windows 10 trong chế độ Audit, sau đó bạn cài ngôn ngữ tiếng Việt cho hệ thống, bạn có thể xem bài viết Hướng dẫn cài đặt tiếng Việt đầy đủ trên Windows 10 Anniversary Update.

Khi cài đặt ngôn ngữ xong trước khi chạy Sysprep bạn cần thay thế tập tin msoobedui.dll.mui gốc bằng tập tin đã Việt hóa, tải tập tin tại đây về máy giải nén xong truy cập đường dẫn C:\Windows\System32\oobe\en-US tìm tập tin gốc chuột phải TakeOwnership trước sau đó bạn có thể xóa hoặc đổi tên khác trước khi copy tập tin tải về thay thế.

Khi thay thế xong lúc này bạn có thể chạy công cụ sysprep được rồi. Quá trình Viết hóa được liệt kê theo thứ tự bên dưới.


Như vậy tổng hợp từ 3 quá trình là bạn có thể tạo được bộ cài Windows 10 tiếng Việt hoàn chỉnh bao gồm cả Việt hóa các bước cài đặt. Bạn lưu ý tất cả những file tôi Việt hóa đều là của Windows 10 Version 1607 không phân biệt phiên bản hay nền tảng nhé.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức