Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn Việt hóa tiến trình thiết lập và cài đặt Windows 10 từ usb hoặc đĩa cài

Khi bạn cài đặt Windows 10 mà chọn khởi động cài đặt từ bộ cài trong USB hoặc đĩa DVD, Windows sẽ load tập tin boot.wim trong thư mục sources của bộ cài để khởi động vào giao diện thiết lập và cài đặt trong Windows PE. Tại đây sẽ có giao diện và ngôn ngữ tiếng Anh hoặc một ngôn ngữ hệ thống khác do bạn lựa chọn tải về. Nhưng trong số ngôn ngữ hệ thống sẽ không có tiếng Việt, do vậy để chuyển từ ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng khác sang tiếng Việt hay gọi là Việt hóa bạn cần phải chỉnh sửa tập tin mở rộng MUI trong thư mục sources của bộ cài bao gồm cả trong tập tin boot.wimNếu bạn muốn Việt hóa tiến trình thiết lập và cài đặt Windows 10, bạn cần phải chỉnh sửa những tập tin sau đây, bạn lưu ý những tập tin sau chỉ hiển thị khi bạn cài đặt theo cách đã đề cập khi giới thiệu vì nếu bạn cắm usb hay đĩa cài và cài trực tiếp trên Windows bằng cách chạy tập tin setup.exe thì sẽ không có tác dụng và bạn cần phải chỉnh sửa tập tin khác.


arunres.dll.mui

setup.exe.mui

setuperror.exe.mui

spwizres.dll.mui

W32UIRes.dll.mui


Công việc chỉnh sửa không khó mà cái khó là làm sao bạn phải dịch cho nó sát nghĩa và cũng mất khá nhiều thời gian vì nó rất nhiều, tuy là câu nó ngắn nhưng lại có rất nhiều câu. Cách làm như sau:

Đầu tiên bạn tạo mới một thư mục tên ví dụ như sources xong mở bộ cài Windows 10 ra truy cập thư mục sources và truy cập thư mục en-US copy những tập tin trên vào thư mục tạo mới ngoài desktop

Tiếp theo tải công cụ Resource Hacker tại đây giải nén chạy phần mềm bấm Ctrl + O để mở tập tin cần chỉnh sửa, thay thế tiếng Anh sang tiếng Việt rồi bấm nút Play và nút Save để lưu lại.


Khi đã chỉnh sửa xong bạn cần thay thế các tập tin đã chỉnh sửa này ở 2 nơi bao gồm cả thư mục en-US trong thư mục sources của bộ cài và thư mục en-US trong thư mục sources của tập tin boot.wim đã mount

Thay thế trong bộ cài bạn chỉ cần copy thay thế là được
Thay thế trong tập tin boot.wim bạn phải mount nó ra trước bằng dòng lệnh bên dưới trong dấu nhắc lệnh


Dism /Mount-Image /ImageFile:G:\sources\boot.wim /Index:2 /MountDir:E:\bootwim


Với (G:) là USB chứa bộ cài Windows 10 và bootwim là thư mục tạo mới ví dụ ở ổ (E:)

Khi mount xong bạn truy cập thư mục bootwim và truy cập tiếp thư mục sources và thư mục en-US trong thư mục sources rồi copy thay thế, yêu cầu bạn phải TakeOwnership các tập tin cần thay thế trước vì Windows bảo vệ không chó phép thay thế trong tập tin boot.wim

Khi thay xong bạn unmount thư mục bootwim lại bằng lệnh sau trong dấu nhắc lệnh


Dism /Unmount-Image /MountDir:E:\bootwim /Commit


Cuối cùng cài đặt và test kiểm tra, bạn có thể tải file Việt hóa được tôi làm sẵn cho Windows 10, Version 1607. Bạn lưu ý các tập tin này không phân biệt phiên bản hay nền tảng 32 hay 64 bit nhưng phải đúng version của nó ví dụ bạn lấy tập tin của Version 1607 mà thay thế cho Version 1511 là sẽ bị lỗi.

Một vài hình ảnh tham khảo


Phổ biến trong tuần

Tin Tức