Tìm kiếm ↓↓↓

Quy trình build bộ cài Windows 10 rút gọn mà không phải cài đặt trước trên máy ảo

Chủ đề này trình bày các phương pháp mà người dùng có thể xây dựng bộ cài Windows 10 rút gọn theo ý thích trong đó đã gỡ hay xóa bỏ ứng dụng WindowsApps hay SystemApps, tắt bớt tính năng mặc định, tắt dịch vụ...., trước khi triển khai cài đặt trên máy tính. Phương pháp này hoàn toàn sử dụng cách thủ công mà không phải sử dụng bất cứ một phần mềm nào và tuyệt đối an toàn không lỗi trong quá trình cài đặt hay quá trình sử dụng.


Phương pháp này sẽ build theo cách mount tập tin hình ảnh gắn kết install.wim trong thư mục sources của bộ cài ra một thư mục sau đó sử dụng những dòng lệnh và xóa thủ công trước khi unmount nó lại và tạo bộ cài mới. Yêu cầu bạn phải build bộ cài này trên máy tính đang cài đặt Windows 10 nếu là version 1607 thì càng tốt. Dưới đây là quy trình cụ thể:

Tải về tài liệu và công cụ tham khảo: https://goo.gl/KIItGo


Bước 1: Tại phân vùng nào trên máy còn trống dung lượng ví dụ như ổ (E:) chẳng hạn, tạo mới 3 thư mục tên ví dụ windows, mount iso.

Bước 2: Mount bộ cài iso win 10 gốc ra ổ ảo ( chuột phải iso chọn Mount ) rồi truy cập ổ ảo copy tất cả vào thư mục windows.


Bước 3: Khởi chạy dấu nhắc lệnh cmd bằng quyền admin ( chuột phải nút start chọn Command Prompt (Admin) ), sử dụng lệnh sau mount tập tin gắn kết install.wim trong thư mục sources của thư mục windows vào thư mục mount.Dism /Mount-Image /Imagefile:E:\windows\sources\install.wim /Index:1 /Mountdir:E:\mountBước 4: Gỡ ứng dụng mặc định WindowsApps, sử dụng cú pháp trong dòng lệnh sau:Dism /Image:E:\mount /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:

Tên ứng dụng được lấy trong file PackageName, ví dụ bạn muốn gỡ ứng dụng 3DBuilder sử dụng lệnh sau:Dism /Image:E:\mount /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.3DBuilder_11.0.47.0_neutral_~_8wekyb3d8bbweBước 5: Tắt tính năng mặc định Feature trên Windows 10, sử dụng cú pháp trong dòng lệnh sau:Dism /Image:E:\mount /Disable-Feature /FeatureName:

Tên tính năng được lấy trong file FeatureName, ví dụ bạn muốn tắt trình duyệt Internet Exploerer sử dụng lệnh sau:Dism /Image:E:\mount /Disable-Feature /FeatureName:Internet-Explorer-Optional-amd64Nếu build bộ cài 32-bit thì sửa thành:Dism /Image:E:\mount /Disable-Feature /FeatureName:Internet-Explorer-Optional-x86

Bước 6: Xóa bỏ ứng dụng SystemApps ví dụ như ứng dụng: Contact Support, Microsoft Edge, Connect...

Thư mục SystemApps được đặt trong đường dẫn E:\mount\Windows, nếu muốn xóa bỏ thì chúng ta phải xóa thủ công bằng cách truy cập và xóa luôn cả thư mục ứng dụng tương ứng. Ví dụ bạn muốn xóa bỏ ứng dụng Contact Support thì truy cập đường dẫn và xóa cả thư mục ContactSupport_cw5n1h2txyewy.

Đây là thư mục ứng dụng hệ thống và đang được chiếm quyền bằng tài khoản TrusteInstaller, do đó nếu bạn muốn xóa nó bạn phải thay bằng tài khoản người dùng hiện tại có quyền quản trị hệ thống Administrator mới có thể xóa được


Chuột phải thư mục chọn Properties chuyển qua tab Security bấm chọn Advanced bấm Change, trong hộp thoại Select User and Group bấm Advanced, tiếp tục bấm Find now, chọn tài khoản người dùng bấm OK rồi tiếp tục bấm OK


Tích vào ô Replce owner... rồi bấm apply áp dụng thay đổi


Tiếp tục bấm Advanced bấm Change permissions chọn Replace all child.., nhấp chuột chọn Enable inheritance và bấm Apply áp dụng thay đổi.


Lúc này bạn có thể xóa được thư mục


Bước 7: Xóa OneDrive

Gõ từ khóa onedrivesetup.exe vào đường dẫn E:\mount\Windows, khi tìm thấy chuột phải nó chọn open file location


Để xóa được OneDriveSetup.exe yêu cầu bạn phải chiếm quyền nó bằng tài khoản đang dùng trên máy tính và cách làm giống như cách bạn xóa thư mục ứng dụng hệ thống vậy. Như vậy mới có thể xóa được


Bước 8: Thêm tùy chỉnh trong Registry

Trong bước này bạn có thể tùy chỉnh tắt bớt các tác vụ mặc định như bảo trì hề thống, windows defender, Cortanna..., xóa 6 thư mục mặc định trong This PC, cách làm là chúng ta sẽ thêm giá trị khóa trong registry và chúng ta sẽ chỉnh sửa offline bằng cách load các tập tin cấu hình trong thư mục Config cụ thể là tập tin SOFTWARE trong đường dẫn E:\mount\Windows\System32\Config

Trong dấu nhắc lệnh gõ dòng lệnh sau:reg load HKLM\wimsoftware E:\mount\windows\system32\config\SOFTWARE

Khi load xong mở registry editor điều hướng đến giá trị wimsoftware, ở đấy bạn có thể chỉnh sửa thêm giá trị mới tương ứng


Bạn có thể tham khảo file wimsoftware được tôi cấu hình sẵn, bạn chỉ cần copy paste vào cmd thôi.Khi chỉnh sửa xong trong dấu nhắc lệnh gõreg unload HKLM\wimsoftware

để đóng tập tin SOFTWARE lại.

Bước 9: Tắt hoặc xóa dịch vụ

Cũng như bước 8, chúng ta sẽ chỉnh sửa tập tin SYSTEM trong thư mục config, gõ lệnh sau vào dấu nhắc lệnh:reg load HKLM\wimservice E:\mount\windows\system32\config\SYSTEM

Khi load xong mở registry editor điều hướng đến giá trị wimservice, ở đấy bạn có thể điều chỉnh hoặc xóa khóa tương ứng. Điều hướng đến đường dẫnHKEY_LOCAL_MACHINE\wimservice\ControlSet001\Services

Bên dưới Services chính là các thư mục dịch vụ tương ứng, ví dụ bạn muốn tắt dịch vụ Windows Defender thì điều hướng đếnHKEY_LOCAL_MACHINE\wimservice\ControlSet001\Services\WinDefend

Bên phải bạn cứ để ý giá trị khóa tên Start và giá trị nó được đặt từ 1 tới 4 theo thế này (1: automatic (delay), 2: automatic, 3: manual, 4: disable), nếu bạn muốn tắt thì nhấp đúp chuột vào sửa thành 4


Khi chỉnh sửa xong trong dấu nhắc lệnh gõreg unload HKLM\wimservice

để đóng tập tin SYSTEM lại.

Bước 10:  Bố trí lại Start menu bằng cách ghim ứng dụng chưa gơ bỏ


Copy tập tin LayoutModification.xml trong thư mục Start Layout vào đường dẫn E:\mount\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Shell

Lưu ý: đây chỉ là tập tin mẫu và bạn có thể để nguyên hoặc chỉnh sửa ứng dụng muốn ghim.

Bước 11: Thay thế ảnh và logo trong thư mục oobe, lưu ý chỉ thay ảnh chứ không thay tên và định dạng ảnh, khi thay ảnh xong copy chúng vào đường dẫn E:\mount\Windows\System32\oobe


Bước 12: Chỉnh sửa thông tin tập tin trả lời trong thư mục Panther, chuột phải chọn edit. Mẹo nên cài notepad++ và set theme đen bạn sẽ thấy dòng thông tin nó màu trắng rất dễ sửa


Khi chỉnh sửa xong copy cả thư mục Panther vào đường dẫn E:\mount\Windows


Bước 13: Copy thư mục Scripts vào đường dẫn E:\mount\Windows\Setup


Bước 14: Unmount thư mục mount về lại tập tin gắn kết install.wim, gõ lệnh sau:Dism /Unmount-Image /MountDir:E:\mount /Commit

Bước 15: Giảm dung lượng install.wim, gõ lệnh sau để export nó sang install.esdDism /Export-Image /SourceImageFile:E:\windows\sources\install.wim /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:E:\windows\sources\install.esd /Compress:recovery /CheckIntegrity

Khi đã export xong, ban có thể di chuyển hoặc xóa install.wim gốc sau đó đổi tên install.esd thành install.wim (nhấn f2)

Bước 16: Tạo ISO mới: Cú pháp dòng lệnh của nó để tạo iso cho cả 2 chuẩn boot EFI và Legacy như sau:C:\oscdimg -l<label> -u1 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,b<path>\boot\etfsboot.com#pEF,e,b<path>\efi\microsoft\boot\efisys.bin <path> <path>\Name.iso

Copy file oscdimg.exe trong thư mục Oscdimg tương ứng với nến tảng của win đang cài trên máy vào ổ C sau đó sử dụng lệnh sau tạo mới iso vào thư mục iso đã tạo ở bước 1, ví dụ:C:\oscdimg -lCENA_X64FRE_EN-US_DV5 -u1 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,bE:\windows\boot\etfsboot.com#pEF,e,bE:\windows\efi\microsoft\boot\efisys.bin E:\windows E:\iso\win10_x64.isoPhổ biến trong tuần

Tin Tức