Tìm kiếm ↓↓↓

Bộ cài rút gọn Windows 10 Pro OS Build 14393.0 dành cho game thủ và máy cấu hình yếu

Windows 10 Pro OS Build 14393.0 được thiết kế rút gọn để tối ưu nhất cho máy tính có cấu hình yếu và máy chơi game. Windows được gỡ bỏ ứng dụng và tắt tính năng mặc định chứ không có xóa nên đảm bảo xài ổn định lâu dài, không giựt, không lag và quan trong nhất là không lỗi khi cài đặt phần mềm hay trong quá trình sử dụng. Windows đã cấu hình tắt tự động cập nhật auto update nhưng vẫn có thể truy cập Store tải ứng dụng mà không bị lỗi.

Đặc điểm nổi bật của bộ cài rút gọn Windows 10 Pro OS Build 14393.0

- Gỡ bỏ ứng dụng WindowsApps: chỉ giữ lại Store và Xbox ( nếu muốn cài vào Store tải )
- Gỡ bỏ gói mặc định: App.Support.ContactSupport, App.Support.QuickAssist, Language.Handwriting,  Language.OCR, Language.Speech, Language.TextToSpeech, RetailDemo.OfflineContent.Content,
- Tắt hết tính năng trong Features chỉ giữ lại Net 4.6 và đã kích hoạt Net 3.5
- Settings: Tắt Cortana, Windows Defender, Auto Update, Auto Play, Snap, Windows Locksrceen, Action Center, Windows Ink Workspace,
- Local Group Policy: Tắt Automatic Maintenance, Clound Conten, Allow Telemetry, Show first sign-in animation, Windows tips, Auto update and install apps in Store
- Dịch vụ (Services) đã tắt: IP Helper, Print Spooler, Program Compatibility Assistant service, TCP/IP NetBIOS Helper,Windows Backup, Windows Search
- Gỡ bỏ Turn on BitLocker khỏi menu chuột phải
- Windows log in tự động bằng tài khoản thường tên Admin
- Nếu muốn sử dụng OneDrive copy đường dẫn sau vào hộp thoại Run
C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6720.1207\OneDriveSetup.exe
- Lưu ý khi cài chỉ được tạo usb cài hoặc boot vào win pe mount iso chạy setup chứ không sử dụng phần mềm cài.
- Driver nên tải từ trang chủ và cài thủ công, nếu cần cài thông qua windows update thì xem hướng dẫn cuối bài viết

Link tải
- 32 Bit: en_windows_10_pro_lite_os_build_14393.0_no_soft_x86_dvd.iso
Size: 2.2 GB
MD5: 14AFE09BF8F7DAF745895EA8BC8A7431
SHA1: 31619F952D9CFB461A9BAF64B19AA4205DA46C19
CRC32: 6A5AC1D2

- 64 Bit: en_windows_10_pro_lite_os_build_14393.0_no_soft_x64_dvd.iso
Size: 2.83 GB
MD5: 6FE967FEC19C855C763C17238FF2B61F
SHA1: 8F4831873A97C410006876F3F090681D177A33D9
CRC32: 0ED32AE0

Một vài hình ảnh chụp màn hình

Hướng dẫn cập nhật nếu muốn:

Mở Service lên tìm đến dịch vụ có tên Update Disable Service tắt nó đi, nếu muốn không cập nhật nữa thì bật lại

Phổ biến trong tuần

Tin Tức