Tìm kiếm ↓↓↓

Bộ cài Windows 8.1 Enterprise no soft tinh chỉnh tối ưu không cá nhân hóa

Được build lại từ bộ cài Windows 8.1 Enterprise with update trong đó đã gỡ bỏ hết các ứng dụng metro mặc định, tinh chỉnh tắt bớt một số tính năng, dịch vụ không cần thiết, tắt tùy chọn tải và cài đặt cập nhật tự động trong windows update, kích hoạt sẵn Net Framework 3.5, không cá nhân hóa. Windows được thiết lập đăng nhập tự động khi cài đặt bằng tài khoản thường tên Admin. Các bạn lưu ý ứng dụng đã gỡ bỏ vẫn có thể tải trong Windows Store, tính năng và dịch vụ đã tắt vẫn có thể bật trở lại.


Thông tin chi tiết

Các ứng dụng đã gỡ bỏ:

Microsoft.BingFinance
Microsoft.BingFoodAndDrink
Microsoft.BingHealthAndFitness
Microsoft.BingMaps
Microsoft.BingNews
Microsoft.BingSports
Microsoft.BingTravel
Microsoft.BingWeather
Microsoft.HelpAndTips
Microsoft.Office.OneNote
Microsoft.Reader
Microsoft.SkypeApp
Microsoft.WindowsAlarms
Microsoft.WindowsCalculator
microsoft.windowscommunicationsapps
Microsoft.WindowsReadingList
Microsoft.WindowsScan
Microsoft.WindowsSoundRecorder
Microsoft.XboxLIVEGames
Microsoft.ZuneMusic
Microsoft.ZuneVideo

Tắt Windows features:

Printing-Foundation-InternetPrinting-Client
FaxServicesClientPackage
MicrosoftWindowsPowerShellV2Root
MicrosoftWindowsPowerShellV2
Microsoft-Windows-MobilePC-LocationProvider-INF
Printing-XPSServices-Features
MSRDC-Infrastructure
Xps-Foundation-Xps-Viewer
WorkFolders-Client
SMB1Protocol

Các dịch vụ (services.msc) đã tắt:

Application Experience
Certificate Propagation
Disk Defragmenter
Encrypting File System (EFS)
BranchCache
Function Discovery Provider Host
Function Discovery Resource Publication
Health Key and Certificate Management
Home Group Listener
Home Group Provider
Human Interface Device Access
IP helper
Interactive Services Detection
Internet Connection Sharing (ICS)
Link-Layer Topology Discovery Mapper
Microsoft iSCSI Initiator Service
PNRP Machine Name Publication Service
Parental Controls service
Peer Name Resolution Protocol
PnP-X IP Bus Enumerator
Portable Device Enumerator
Problem Reports and Solutions Control Panel Support
Program Compatibility Assistant
Quality Windows Audio Video Experience
Remote Desktop Services
Remote Desktop Services UserMode Port Redirector
Remote Procedure Call (RPC) Locator
Remote Registry
Routing and Remote Access
SNMP Trap Service
Smart Card Removal Policy
TPM Base Services
Tablet PC Input
Windows Backup
Windows Biometric
Windows Error Reporting
Windows Media Center Receiver
Windows Media Center Scheduler
Windows Media Player Network Sharing
Windows Remote Management (WS-Management)
Windows Search

Tắt tính năng mặc định:

Tắt tự động tải và cài đặt cập nhật
Tắt màn hình giới thiệu của Microsoft sau khi cài đặt và đăng nhập vào desktop
Tắt hộp thoại cảnh báo UAC ( never notify ) khi chạy phần mềm quyền Admin
Ẩn Action Center dưới taskbar
Tắt Lock Screen
Tắt tự động bảo trì hệ thống

Link tải:

*32 Bit: Windows_8.1_Enterprise_x86.iso
Size: 2.97 gb
Language: English (en-US)
Google Drive: https://goo.gl/HkQLcl
MD5: 01D0A28C5BC12C75CFC0A86D5A673E5F
SHA1: 3D4093C5A2A7B6452DEDEF7F39043FA74C8B010C
CRC32: 2FBB06DD

*64 Bit: Windows_8.1_Enterprise_x64.iso
Size: 4.06 gb
Language: English (en-US)
Google Drive: https://goo.gl/1Mvlt5
MD5: 7850BAE60727D74209A9586739BCD4C9
SHA1: 5E6634F80905AEF94FB5B28C3A782A0B4B7690B5
CRC32: E251DAAA

Một vài ảnh chụp màn hình bản 32 bitPhổ biến trong tuần

Tin Tức