Tìm kiếm ↓↓↓

Cách ngăn không cho Windows apps truy cập ứng dụng riêng tư khi build Windows 10

Windows 10 giới thiệu một tính năng mới trong Settings đó là Privacy mà trong đó đưa ra danh sách các ứng dụng mang tính riêng tư cá nhân và mặc định hệ thống cho phép các ứng dụng Windows apps được phép truy cập vào ứng dụng riêng tư này theo chức năng của ứng dụng. Như lấy ví dụ với ứng dụng lịch Calendar mặc định có ứng dụng People và Windows được phép truy cập.


Để tắt đi và không cho phép ứng dụng truy cập rất đơn giản bạn chỉ cần gạt nút Let apps access my calendar là được. Nhưng vấn đề muốn đề cập ở đây với những người triển khai và chụp một hình ảnh hoàn thành để triển khai cho máy tính khác bằng hình ảnh hoàn thành đó trong đó đã bao gồm phần mềm, driver hay tùy chỉnh và cá nhân hóa. Mặc định khi chạy sysprep cho dù bạn có sử dụng file trả lời tự động Unattned.xml mà trong đó có đặt tham số CopyProfile bằng true thì hệ thống vẫn đặt phần Privacy này về mặc định.

Nếu bạn muốn tắt hẳn nó đi thì phương pháp phải tắt trong Local Group Policy Editor thì cách này mới tắt vĩnh viễn được khi chạy sysprep. Phương pháp thưc hiện như sau:

Áp dụng cho Windows 10 các phiên bản: Pro, Education và Enterprise

Bước 1: Truy cập trình quản lý Local Group Policy Editor (gpedit.msc)

Bước 2: Trong Group Policy điều hướng đến đường dẫn sau:

Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy

Bên phải bạn sẽ thấy một danh sách các ứng dụng để Windows apps được phép truy cập


Bước 3: Để không cho phép truy cập một ứng dụng nào đó, ví dụ ứng dụng Calendar bên phải nhấp đúp chuột hoặc chuột phải chọn Edit tùy chọn Let Windows apps access the calendar

- Tích chọn Enable
- Trong phần Options ở tùy chọn Default for all apps bấm mũi tên sổ xuống chọn Force Denny
- Bấm Apply áp dụng thay đổi


Truy cập Settings > Privacy > Calendar kiểm tra sẽ thấy Windows apps sẽ bị vô hiệu hóa không được phép truy cập ứng dụng Caledar nữa.


Khi bạn cấu hình tắt trong Group Police thì hệ thống sẽ cập nhật một giá trị khóa mới trong registry, mở registry editor lên điều hướng đến đường dẫn


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy


Bên phải bạn sẽ thấy xuất hiện khóa mới liên quan đến ứng dụng Calendar


Để bật lại ta chỉ cần đặt lại giá trị Let Windows apps access the calendar thành Not Configured hoặc Disable là được và hệ thống cũng sẽ tự động xóa các khóa trong registry.

Mẹo: Bạn có thể sao lưu giá trị khóa này để áp dụng lên Windows 10 cho tất cả các phiên bản mà không cần phải tắt thông qua Group Policy, nghĩa là nếu bạn áp dụng vào registry thì trong Group Policy các giá trị cho dù vẫn đặt mặc định Not Configured thì vẫn có thể tắt được Windows apps truy cập ứng dụng riêng tư.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức