Tìm kiếm ↓↓↓

Cách sửa lỗi bị mất tùy chọn Reset this PC và các tùy chọn khác trong màn hình Advanced options

Trong lúc sử dụng Windows 10 có thể bạn sẽ cần khởi động vào màn hình Advanced options để sử dụng một số chức năng như Reset this PC, System Restore, System Image Reovery... phục hồi hay sửa chữa hệ điều hành khi đang gặp sự cố với lỗi khởi động hay một lỗi nghiêm trọng mà bạn phải sử dụng đến tùy chọn Reset this PC hay System Restore...Nếu bạn chưa biết cách khởi động vào màn hình Advanced options thì xem hướng dẫn ở bài viết Các cách để truy cập vào màn hình Advanced Options trong Windows 10.


Một lỗi khá phổ biến với người dùng hay sử dụng các bản ghost trên mạng mà không phải là cài win thông thường đó là bị mất màn hình ở trên mà chỉ còn màn hình dưới đây


Có nghĩa là bị mất hết các tùy chọn Reset this PC mà các tùy chòn như hình bên dưới chỉ còn lại tùy chọn khởi động


Nguyên nhân chính của vấn đề này là do Windows RE đã bị vô hiệu hóa hay đã bị xóa khiến cho Windows không thể tìm thấy trong lúc khởi động. Để biết do bị tắt hay bị xóa chúng ta khởi động lại vào Windows kiểm tra bằng dòng lệnh bên dưới vào dấu nhắc lệnh cmd:

Reagentc /info

Trường hợp nếu nó chỉ bị vô hiệu hóa (disable) như hình dưới đây, bạn để ý dòng

Boot Configuration Data (BCD) identifier: 00000000-0000-0000-0000-000000000000


Bạn chỉ cần kích hoạt nó lại bằng dòng lệnh:

Reagentc /enable

Trường hợp không tìm thấy Windows RE, sẽ có hình dưới đây, bạn để ý dòng

 Boot Configuration Data (BCD) identifier: 240b2a4c-f67d-11e6-ac46-b5683986b629


Như vậy cách nhận biết bị diasble hay không tìm thấy nó phân biệt nhau ở dòng chỉ có số 0 và bao gồm số và chữ.

Nếu Windows không tìm thấy được Windows RE thì nó không được bố trí ở bất kỳ một phân vùng nào khác trên ổ đĩa và chúng ta cần bố trí nó ở một trong những phân vùng sau đây:

- Phân vùng Recovery 450 Mb
- Thư mục Recovery trên ổ C
- Thư mục Recovery trên phân vùng System Reserved

Chúng ta sẽ bố trí Windows RE ở thư mục Recovery trên ổ C cho dễ. Để kích hoạt được Windows RE thì chúng ta cần tìm được tập tin Winre.wim, tập tin này được đặt mặc định tại đường dẫn C:\Windows\System32\Recovery. Lưu ý tập tin này được bảo vệ và luôn bị ẩn cho nên bạn phải bỏ tùy chọn Hide protected operating sytem files và tích chọn xem file ẩn mới thấy được nó.


Trường hợp nếu bạn kiểm tra nếu thấy có Winre.wim thì tiếp tục làm tiếp bước sau


Trong dấu nhắc lệnh cmd sử dụng lệnh sau tạo mới thư mục WindowsRE trong thư mục Recovery trên ổ C

md C:\Recovery\WindowsRE

Khi bạn tạo mới xong bạn truy cập đường dẫn lưu Winre.wim ở trên copy hoặc di chuyển nó vào thư mục WindowsRE mới tạo


Khi copy xong trong dấu nhắc lệnh sử dụng lệnh sau để định vị trí Windows RE

Reagentc /Setreimage /Path C:\Recovery\WindowsRE /Target C:\Windows

Tiếp tục dùng lệnh sau kích hoạt Windows RE

Reagentc /enable

Sau khi kích hoạt xong sử dụng ệnh sau kiểm tra lại thông tin

Reagentc /info

Và trạng thái của nó đã được bật và vị trí được lưu tại harddisk0\partition2\Recovery\WindowsRE


Khởi động lại vào Advanced options bạn sẽ thấy xuất hiện lại các tùy chọn.

Trường hợp trong đường dẫn C:\Windows\System32\Recovery không có tập tin Winre.wim lúc này bạn phải cần đến bộ cài iso Win 10 gốc cụ thể là bạn cần phải mount tập tin install.wim trong thư mục sources của bộ cài iso ra một thư mục sau đó truy cập thư mục đã mount copy tập tin Winre.wim.

Nếu bạn đang có sẵn usb cài đặt Windows 10 bạn có thể mount trực tiếp nhưng nếu là đĩa hay iso đã mount ra ổ ảo bạn cần copy tập tin install.wim vào một nơi khác mới có thể mount được. Ví dụ tôi sử dụng iso đã mount ra ổ ảo tôi tạo mới 2 thư mục trên ổ C có tên ví dụ wim và offline xong tôi copy tập tin install.wim vào thư mục wim, tôi sử dụng lệnh sau copy

copy F:\sources\install.wim C:\wim\

Với F là ký tự của ổ ảo


Khi copy xong mount install.wim trong thư mục wim vào thư mục offline, sử dụng lệnh

Dism /Mount-Image /ImageFile:C:\wim\install.wim /Index:1 /MountDir:C:\offline

Khi mount xong truy cập đường dẫn C:\wim\Windows\System32\Recovery bạn sẽ thấy tập tin Winre.wim, copy tập tin này trước khi sử dụng lệnh sau Unmount

Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\offline /Commit

Khi unmount xong bạn có thể xóa thư mục wim và offline, còn cách kích hoạt giống như cách tôi đã trình bày ở trên.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức