Tìm kiếm ↓↓↓

Cách tích hợp các bản cập nhật tự động trong khi cài đặt Windows

Có ba cách tích hợp được các bản cập nhật vá lỗi vào Windows, cách một tích hợp trước khi cài hay còn gọi tích hợp offline vào bộ cài, cách hai tích hợp trong khi cài và cách ba tích hợp sau khi cài. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cách hai vì cách một và ba tôi đã đề cập vào các bài viết trước đây trong blog. Giả sử tôi muốn cài lại Windows 10 và trong khi cài mới lại tôi muốn tích hợp luôn bản vá lỗi KB3216755 và kích hoạt Net Framework 3.5.


Đầu tiên tôi tải bản cập nhật KB3216755 về máy thông qua Microsoft Update Catalog vì bản cập nhật này được đóng gói dạng MSU nên không thể sử dụng tích hợp online được do đó tôi dùng 7 zip xả nén file này ra ( chuột phải chọn Extract to... ) và sau khi giải nén tôi truy cập thư mục sẽ có một file định dạng CAB như hình dưới đâyBước 2 tôi tạo bộ cài ra usb xong truy cập thư mục sources tạo mới một thư mục tên $OEM$ làm đường dẫn copy trong khi cài. Xem bài viết Cách cấu hình sao chép thư mục hoặc tập tin tự động trong quá trình cài đặt Windows. Trong thư mục $OEM$ tôi cấu hình 2 thư mục để copy là $$ và $1


Trong thư mục $1 tôi tạo mới thư mục tên Packages lưu bản cập nhật KB3216755, còn file Net Framework 3.5 nó có sẵn trong thư mục sxs của thư mục sources usb do vậy bạn chỉ cần copy file này vào thư mục Pckages thôi. Khi cài đặt Windows sẽ copy thư mục Packages vào ổ C


Quay trở lại thư mục $$ tôi tạo mới một thư mục tên Setup và trong thư mục Setup tôi lại tạo mới một thư mục tên Scripts và trong thư mục này tôi sẽ đặt tập tin SetupComplete.cmd. Tập tin này lưu nội dung các lệnh thực thi hành động và được Windows áp dụng trong quá trình cài đặt. Giải thích trong phân vùng hệ thống thường là ổ C theo đường dẫn C:\Windows\Setup nếu bạn tạo trước một thư mục tên Scripts trong thư mục Setup và đặt tập tin SetupComplete.cmd trong thư mục Scripts thì trong lúc cài đặt Windows sẽ tự động tìm đến tập tin này.


Để tạo mới SetupComplete.cmd các bạn mở notepad ra lưu lại với tên SetupComplete.cmd định dạng All files. Như vậy tôi muốn tích hợp 2 tập tin CAB trong thư mục Packages ở trên tôi sẽ thêm 2 dòng lệnh sau vào SetupComplete.cmd


Dism /Online /Add-Package /PackagePath:C:\Packages\microsoft-windows-netfx3-ondemand-package.cab /Quiet /NoRestart

Dism /Online /Add-Package /PackagePath:C:\Packages\Windows10.0-KB3216755-x86.cab /Quiet /NoRestart

Với dòng chữ màu đỏ là tên gói được lưu trong thư mục Packages, bạn phải viết chính xác tên file thì lệnh mới thực thi đúng. Như vậy trong lúc cài Windows sẽ dữa vào nội dung trong SetupComplete.cmd mà tích hợp bản cập nhật. Nếu bạn muốn sau khi tích hợp sẽ xóa luôn thư mục Packages thì bạn thêm dưới 2 dòng lệnh trên dòng


rd /s /q C:\Packages

Phổ biến trong tuần

Tin Tức