Tìm kiếm ↓↓↓

Cách xem phiên bản và nền tảng hệ điều hành windows trong win pe

Trong bài viết này tôi sẽ trình bày mẹo có thể biết được phiên bản hệ điều hành windows đang cài trên máy tính cũng như nền tảng của nó thông qua registry trong win pe. Đây là thủ thuật không khó đối với kỹ thuật viên đã am hiểu về kỹ thuật nhưng đa số người dùng máy tính lại không biết mẹo này. Thủ thuật này rất đơn giản yêu cầu ban chỉ cần có một chiếc usb boot hoặc đĩa cd boot trong đó có win pe là được. Cách làm như sau


Bước 1: Cắm usb hoặc đĩa vào máy tính khởi động máy chọn boot từ usb/cd chọn boot vào win pe

Bước 2: Xác định phân vùng của hệ điều hành đang cài trên máy thường là ổ (C:)

Bước 3: Chạy dấu nhắc lệnh cmd gõ dòng lệnh sau để load tập tin cấu hình SOTWARE trong thư mục config trong đường dẫn C:\Windows\System32

reg load HKLM\pesoftware C:\windows\system32\config\SOFTWAREBước 4: Mở regedit lên điều hướng đến giá trị HKEY_LOCAL_MACHINE bạn sẽ thấy một giá trị khóa mới tên pesoftware nằm bên dưới nó.

Bước 5: Xác định nền tảng hệ điều hành windows trong giá trị pesoftware bạn thấy có giá trị khóa tên WOW6432Node, mở rộng ra nếu bạn thấy có xuất hiện các khóa tương ứng với tên phần mềm đã cài thì nó hệ điều hành có nền tảng 64 bit, còn nếu không thấy gía trị nào cùa phần mềm thì đó là hệ điều hành có nền tảng 32 bit


Mẹo: Bạn cũng có thể truy cập phân vùng hệ thống nếu có thư mục Program File (x86) thì là 64 bit nếu không có là 32 bit. Hoặc bạn cũng có thể truy cập kiểm tra trong thư mục Windows nếu có thư mục SysWOW64 thì là 64 bit, còn nếu không có là 32 bit.

Bước 6: Xác định phiên bản windows truy cập đường dẫn

 HKEY_LOCAL_MACHINE\pesoftware\Microsoft\Windows NT\CurrentVersionBước 7: Gõ dòng sau vào dấu nhắc lệnh để unload tập tin cấu hình SOFWARE

reg unload HKLM\pesoftware


Phổ biến trong tuần

Tin Tức