Tìm kiếm ↓↓↓

Tài liệu hướng dẫn cách cấu hình và triển khai cài đặt Windows 10 tự động

Trong blog tôi vẫn đề cập rất nhiều các bài viết về cách thức quản lý và triển khai Windows 10 dành cho cả kỹ thuật viên và người dùng cài đặt nhưng đa phần vẫn phải mount tập tin gắn kết install.wim trong thư mục sources của bộ cài sau đó sử dụng các dòng lệnh trong cmd hoặc powershell để tích hợp driver, các bản cập nhật, gỡ bỏ ứng dụng. Cách này xem ra đa số các bạn khó tiếp cận được vì các dòng lệnh triển khai nó dài và phức tạp do vậy trong bài viết này tôi sẽ trình bày theo cách đơn giản hơn mà bạn không cần phải mount install.wim vẫn có thể quản lý và triển khai cài đặt Windows 10 tự động.


Để cho bạn dễ hình dung tôi sẽ đặt ra một tình huống như sau:

Tôi muốn cài lại Windows 10 Education trên máy tính của tôi đã được cài Windows 10, tôi muốn sau khi cài lại sẽ tự động thực hiện những điều sau:

- Cài đặt driver
- Cài đặt các bản cập nhật mới
- Kích hoạt Net Framework 3.5
- Gỡ bỏ ứng dụng mặc định
- Tắt một số tính năng mặc định
- Windows sẽ được đăng nhập tự động bằng tài khoản thường có tên Admin

Như vậy chúng ta cần phải cấu hình một vài bước trước khi triển khai cài đặt và chúng ta sẽ cấu hình như những bước trên.

Trước tiên bạn cần một chiếc usb flash drive cài Windows 10 dung lượng 4 gb với bộ cài 32 bit và 8 gb với bộ cài 64 bit. Tiến hành format usb, chuột phải chọn Format, File system đề FAT32


Khi định dạng xong tìm đến bộ cài iso Windows 10 chuột phải chọn Mount nó sẽ tự mount ra ổ ảo, bạn copy tất cả vào usb.


Tải về thư mục Windows Setup do tôi thiết lập sẵn về máy giải nén bạn sẽ được thư mục sources, bạn copy cả thư mục $OEM$ trong đó vào thư mục sources của usb


Giải thích:

Thư mục $OEM$ được tôi cấu hình lưu 2 thư mục tên $$ là đường dẫn đến thư mục Windows trên ổ C trong khi cài, $1 là ổ C, các thư mục con trong hai thư mục này dùng để copy đến hai đường dẫn trên sau khi cài. Vì khi cài đặt Windows sẽ tự tìm các thư mục con này để copy đến đường dẫn. Ví dụ tôi muốn copy các thư mục INF, Panther và Setup đến thư mục Windows của ổ C hệ thống trong khi cài tôi sẽ đặt các thư mục này trong thư mục $$ của thư mục $OEM$


Tương tự với 2 thư mục User và Packages trong thư mục $1 sẽ được copy đến ổ C trong khi cài đặt. Xem bài viết chi tiết Cách cấu hình sao chép thư mục hoặc tập tin tự động trong quá trình cài đặt Windows

Trường hợp: nếu máy tính của bạn đã được cài đặt Windows 10 trước đó mà đã cài đầy đủ driver rồi bạn có thể sao lưu chúng lại bằng cách chạy cmd sử dụng lệnh sau sao lưu driver vào thư mục INF


Dism /Online /Export-Driver /Destination:F:\sources\$OEM$\$$\INF 


Với F là ký tự của usb. Khi sao lưu xong ta đã có các thư mục driver sao lưu trong thư mục INF

Khi cài Windows sẽ tự tìm trong thư mục INF để cài driver tự động.

2. Cài đặt bản cập nhật mới

Các bạn truy cập mục Tin tức trong blog để tải về bản cập nhật mới nhất ví dụ tôi tải bản cập nhật tích lũy KB3216755, vì file này có địng dạng msu nên tôi phải dùng 7 zip xả nén ra ( Extract to ) sau đó truy cập thư mục xả nén copy gói kb có tên tương ứng vào thư mục Packages trong thư mục $1


3. Kích hoạt Net Framework 3.5

Trong thư mục sxs của thư mục sources của usb đã có sẵn gói cab microsoft-windows-netfx3-ondemand-package.cab rồi do đó bạn chỉ cần copy nó vào thư mục Pakages là được


4. Tạo tập tin SetupComplete.cmd cấu hình

Chúng ta có thể cấu hình cài đặt các bản cập nhật mới, kích hoạt Net Framework 3.5, gỡ bỏ ứng dụng mặc định, tắt một số tính năng mặc định thông qua tập tin SetupComplete.cmd để khi Windows cài đặt sẽ thực thi hành động trong file này.


Truy cập thư mục Scripts trong thư mục $OEM$ chuột phải chọn Edit và thêm nội dung muốn cấu hình bên dưới vào trước khi lưu lại

* Cài đặt các bản cập nhật mới, kích hoạt Net Framework 3.5. Xem bài viết Cách tích hợp các bản cập nhật tự động trong khi cài đặt Windows


Dism /Online /Add-Package /PackagePath:C:\Packages\microsoft-windows-netfx3-ondemand-package.cab /Quiet /NoRestart

Dism /Online /Add-Package /PackagePath:C:\Packages\Windows10.0-KB3216755-x86.cab /Quiet /NoRestart


* Xóa Onedrive


del C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe

del C:\Windows\System32\OneDriveSetup.exe


* Xóa Sysytem Apps


rd /q /s %windir%\SystemApps\ContactSupport_cw5n1h2txyewy

rd /s /q %windir%\SystemApps\Microsoft.PPIProjection_cw5n1h2txyewy

rd /s /q %windir%\SystemApps\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy

rd /s /q %windir%\SystemApps\Microsoft.XboxGameCallableUI_cw5n1h2txyewy


* Gỡ bỏ Package [Replace amd64 = x86 if use win 32 bit]


dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-ContactSupport-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.14393.0

dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.14393.0

dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-LanguageFeatures-Handwriting-en-us-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.14393.0

dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-LanguageFeatures-OCR-en-us-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.14393.0

dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-LanguageFeatures-Speech-en-us-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.14393.0

dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-LanguageFeatures-TextToSpeech-en-us-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.14393.0


* Gỡ bỏ Windows Apps


dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.3DBuilder_11.0.47.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.BingWeather_4.9.51.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.DesktopAppInstaller_1.5.26001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.Getstarted_3.11.3.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.Messaging_2.7.1001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.MicrosoftOfficeHub_2015.6801.23751.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_3.9.5100.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.MicrosoftStickyNotes_1.0.136.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.Office.OneNote_2015.6868.57981.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.OneConnect_1.1605.17.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.People_2016.709.155.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.SkypeApp_11.4.86.0_neutral_~_kzf8qxf38zg5c

dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.StorePurchaseApp_1.0.454.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.Windows.Photos_2016.511.9510.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.WindowsAlarms_2016.622.2118.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.WindowsCalculator_2016.606.1706.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.WindowsCamera_2016.404.190.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:microsoft.windowscommunicationsapps_2015.6868.41201.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.WindowsFeedbackHub_1.3.1741.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.WindowsMaps_2016.701.2235.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.WindowsSoundRecorder_2016.611.2.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.WindowsStore_11606.1001.394.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.XboxApp_2016.623.248.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.XboxIdentityProvider_2016.616.818.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.ZuneMusic_2019.6.19261.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.ZuneVideo_2019.6.19281.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe


* Tắt Windows Features [Replace amd64 = x86 if use win 32 bit]


Dism /Online /Disable-Feature /FeatureName:MicrosoftWindowsPowerShellV2Root

Dism /Online /Disable-Feature /FeatureName:MicrosoftWindowsPowerShellV2

Dism /Online /Disable-Feature /FeatureName:Internet-Explorer-Optional-amd64

Dism /Online /Disable-Feature /FeatureName:MediaPlayback

Dism /Online /Disable-Feature /FeatureName:WindowsMediaPlayer

Dism /Online /Disable-Feature /FeatureName:Printing-PrintToPDFServices-Features

Dism /Online /Disable-Feature /FeatureName:Printing-XPSServices-Features

Dism /Online /Disable-Feature /FeatureName:MSRDC-Infrastructure

Dism /Online /Disable-Feature /FeatureName:SearchEngine-Client-Package

Dism /Online /Disable-Feature /FeatureName:Xps-Foundation-Xps-Viewer

Dism /Online /Disable-Feature /FeatureName:WorkFolders-Client
Dism /Online /Disable-Feature /FeatureName:SMB1Protocol

Dism /Online /Disable-Feature /FeatureName:Printing-Foundation-Features

Dism /Online /Disable-Feature /FeatureName:Printing-Foundation-InternetPrinting-Client

Dism /Online /Disable-Feature /FeatureName:FaxServicesClientPackage


* Xóa 6 thư mục mặc định trong This PC


reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{088e3905-0323-4b02-9826-5d99428e115f}" /f


reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{1CF1260C-4DD0-4ebb-811F-33C572699FDE}" /f


reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{24ad3ad4-a569-4530-98e1-ab02f9417aa8}" /f


reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B}" /f


reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{3ADD1653-EB32-4cb0-BBD7-DFA0ABB5ACCA}" /f


reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{3dfdf296-dbec-4fb4-81d1-6a3438bcf4de}" /f


reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{A0953C92-50DC-43bf-BE83-3742FED03C9C}" /f


reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{A8CDFF1C-4878-43be-B5FD-F8091C1C60D0}" /f


reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641}" /f


reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{d3162b92-9365-467a-956b-92703aca08af}" /f


reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{f86fa3ab-70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a}" /f


* Tắt màn hình giới thiệu sau khi tạo và đăng nhập bằng tài khoản mới


reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v EnableFirstLogonAnimation /t REG_DWORD /d 0 /f


* Tắt tự động bào trì hệ thống


reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\Maintenance" /v MaintenanceDisabled /t REG_DWORD /d 1 /f


* Ẩn Windows Insider Program trong Settings


reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WindowsSelfHost\UI\Visibility" /v HideInsiderPage /t REG_DWORD /d 1 /f


* Tắt Windows Iink Workspace


reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsInkWorkspace" /v AllowWindowsInkWorkspace /t REG_DWORD /d 0 /f


* Tắt tự động cài đặt ứng dụng được đề xuất


reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent" /v DisableWindowsConsumerFeatures /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v SilentInstalledAppsEnabled /t REG_DWORD /d 0 /f


* Chặn Windows tự động tải và cài đặt cập nhật trong Windows Update


reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v NoAutoUpdate /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v AUOptions /t REG_DWORD /d 2 /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v ScheduledInstallDay /t REG_DWORD /d 7 /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v ScheduledInstallTime /t REG_DWORD /d 3 /f


* Tắt Telemetry


reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection" /v AllowTelemetry /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection" /v AllowTelemetry /t REG_DWORD /d 0 /f


* Tắt Windows Smart Screen


reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" /v SmartScreenEnabled /t REG_SZ /d Off /f


* Đặt UAC Settings Never notify


reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v ConsentPromptBehaviorAdmin /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v PromptOnSecureDesktop /t REG_DWORD /d 0 /f


* Tắt Windows Defender


reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender" /v DisableAntiSpyware /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WinDefend" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f


* Tắt Cortana nhưng vẫn sử dụng Search


reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v AllowCortana REG_DWORD /d 0 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WSearch" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f


* Tắt Action Center


reg add "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" /v DisableNotificationCenter REG_DWORD /d 1 /f


Như vậy nếu bạn muốn tắt hay xóa gì chỉ cần copy nội dung lương ứng vào tập tin SetupComplete.cmd là được

5. Tạo tập tin Unattend.xml trả lời cài đặt tự động


Tập tin Unattend.xml trong thư mục Panther có tác dụng tạo và đăng nhập tự động khi cài mới sau khi bạn lựa chọn phân vùng cài đặt. Các bạn truy cập thư mục Panther chuột phải Unattend.xml chọn Edit thêm vào nội dung dưới đây trước khi lưu lại


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

    <unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">      

        <settings pass="specialize">

            <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<ComputerName>4430s</ComputerName>

<ProductKey>77NHM-3Y47X-4VXY8-TX8G3-B98WD</ProductKey>

            </component>

            <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<ComputerName>4430s</ComputerName>


<ProductKey>77NHM-3Y47X-4VXY8-TX8G3-B98WD</ProductKey>

            </component>

</settings>


        <settings pass="oobeSystem">          

            <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">                              

<AutoLogon>

                    <Password>
                        <Value></Value>

                        <PlainText>true</PlainText>

                    </Password>

                    <Enabled>true</Enabled>

                    <Username>Admin</Username>

                </AutoLogon>

                <OOBE>

                    <HideEULAPage>true</HideEULAPage>

                    <HideOEMRegistrationScreen>true</HideOEMRegistrationScreen>

                    <HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>

                    <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>

                    <NetworkLocation>Work</NetworkLocation>

                    <SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>

                    <SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>

                    <ProtectYourPC>1</ProtectYourPC>

                </OOBE>

                <UserAccounts>

                    <LocalAccounts>

                        <LocalAccount wcm:action="add">

                            <Password>

                                <Value></Value>

                                <PlainText>true</PlainText>

                            </Password>

                            <Description></Description>

                            <DisplayName>Admin</DisplayName>

                            <Group>Administrators</Group>

                            <Name>Admin</Name>

                        </LocalAccount>

                    </LocalAccounts>

                </UserAccounts>

                <RegisteredOrganization>blogthuthuatwin10.com</RegisteredOrganization>

                <RegisteredOwner>Nguyen Anh Tuan</RegisteredOwner>

                <DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet>

                <TimeZone>SE Asia Standard Time</TimeZone>

<TaskbarLinks>            

                    <Link0>Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe!MicrosoftEdge</Link0>                  

                    <Link1>C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk</Link1>

                    <Link2>Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe!App</Link2>

                </TaskbarLinks>

            </component>

            <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">            

<AutoLogon>

                    <Password>

                        <Value></Value>

                        <PlainText>true</PlainText>

                    </Password>

                    <Enabled>true</Enabled>

                    <Username>Admin</Username>

                </AutoLogon>

                <OOBE>

                    <HideEULAPage>true</HideEULAPage>

                    <HideOEMRegistrationScreen>true</HideOEMRegistrationScreen>

                    <HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>

                    <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>

                    <NetworkLocation>Work</NetworkLocation>

                    <SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>

                    <SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>

                    <ProtectYourPC>1</ProtectYourPC>

                </OOBE>

                <UserAccounts>

                    <LocalAccounts>

                        <LocalAccount wcm:action="add">

                            <Password>

                                <Value></Value>

                                <PlainText>true</PlainText>

                            </Password>

                            <Description></Description>

                            <DisplayName>Admin</DisplayName>

                            <Group>Administrators</Group>

                            <Name>Admin</Name>

                        </LocalAccount>

                    </LocalAccounts>

                </UserAccounts>

                <RegisteredOrganization>blogthuthuatwin10.com</RegisteredOrganization>

                <RegisteredOwner>Nguyen Anh Tuan</RegisteredOwner>

                <DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet>

                <TimeZone>SE Asia Standard Time</TimeZone>

<TaskbarLinks>            

                    <Link0>Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe!MicrosoftEdge</Link0>                

                    <Link1>C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk</Link1>

                    <Link2>Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe!App</Link2>

                </TaskbarLinks>

            </component>

</settings>  

    </unattend>


Thay lại thông tin của bạn trong các dòng chữ màu đỏ

6. Cấu hình ghim lại ứng dụng trong Start menu

Giả sử tôi đã gỡ bỏ hết ứng dụng chỉ còn lại ứng dụng Store và trình duyệt Edge và tôi sẽ ghim 2 ứng dụng này vào Start menu như hình bên dưới


Tôi có đặt tập tin LayoutModification.xml trong thư mục Shell theo đường dẫn


F:\sources\$OEM$\$1\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\ShellKhi cài đặt Windows sẽ áp dụng tập tin LayoutModification.xml vào Start menu

Đến đây coi như đã thiết lập xong, bây giờ bạn chỉ việc khởi động máy và cài đặt bình thường. Khi cài đặt Windows sẽ tự copy các thư mục tương ứng trong thư mục $OEM$ của usb sau đó áp dụng dựa vào những thiết lập mà bạn đã tạo ở trên.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức