Tìm kiếm ↓↓↓

Tạo hồ sơ người dùng cố định trên Windows 10 để sao chép cho các tài khoản người dùng mới

Một hồ sơ người dùng cố định là một hồ sơ người dùng di động đã được cấu hình sẵn bởi người quản trị viên hệ thống để chỉ rõ các thiết đặt cho người dùng. Cài đặt thường được định nghĩa trong một cấu hình bắt buộc bao gồm (nhưng không giới hạn): biểu tượng hay lối tắt ứng dụng xuất hiện trên desktop, ảnh nền hay theme mặc định, những tùy chọn trong bảng điều khiển Control Panel, lựa chọn máy in và nhiều hơn nữa. Thay đổi cấu hình được thực hiện trong một phiên làm việc của người sử dụng mà thông thường được lưu vào hồ sơ người dùng chuyển vùng sẽ không được lưu khi hồ sơ người dùng cố định được giao.

Hồ sơ người dùng cố định rất hữu ích khi chuẩn hóa là rất quan trọng,chẳng hạn như trên một thiết bị kiosk hoặc trong môi trường giáo dục. Chỉ có quản trị hệ thống có thể thay đổi các hồ sơ người dùng bắt buộc.

Hiểu theo cách đơn giản như sau khi quản trị viên tạo ra và lưu một một hồ sơ cố định trên Windows 10 trong đó đã bao gồm các tùy chỉnh, cá nhân hóa, các tập tin hay thư mục đã lưu trong các thư mục Desktop, Documents, Download, Music...từ tài khoản mặc định, và khi quản trị viên tạo một tài khoản mới thì hồ sơ người dùng mới sẽ được sao chép từ tài khoản cố định.

Làm thế nào để tạo ra một hồ sơ người dùng cố định

Đầu tiên, bạn tạo một user profile mặc định với các tùy chỉnh mà bạn muốn, chạy Sysprep với CopyProfile tham số để true trong answer file, sao chép  tùy chỉnh user profile mặc định đến một nới cố định hoặc trên một mạng chia sẻ, và sau đó bạn đổi tên cấu hình để làm cho nó bắt buộc.

Để tạo ra một hồ sơ người dùng mặc định

1. Đăng nhập vào một máy tính chạy Windows 10 là một thành viên của nhóm quản trị địa phương Administrator và  không được sử dụng một tài khoản miền. Xem bài viết Chế độ Audit là gì? Hướng dẫn khởi động vào Audit Mode khi triển khai Windows 10

2. Cấu hình các thiết lập máy tính mà bạn muốn bao gồm trong hồ sơ người dùng mặc định. Ví dụ, bạn có thể cấu hình các thiết lập màn hình nền, gỡ bỏ cài đặt các ứng dụng mặc định, cài đặt phần mềm và tạo lối tắt ra desktop, cá nhân hóa trong Control Panel. Lưu file hay thư mục....


3. Tạo một tập tin trả lời tự động (Unattend.xml) mà đặt tham số CopyProfile là true. Các tham số CopyProfile khi chạy Sysprep để sao chép thư mục profile của người dùng hiện đã đăng nhập vào user profile mặc định. Xem bài viết Sử dụng Sysprep kết hợp với tập tin trả lời để khái quát trình cài đặt Windows 10


4. Sử dụng lệnh Remove-AppxProvisionedPackage trong Windows PowerShell để gỡ bỏ cài đặt các ứng dụng sau ví dụ:


Microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe

Microsoft.BingWeather_8wekyb3d8bbwe

Microsoft.DesktopAppInstaller_8wekyb3d8bbwe

Microsoft.Getstarted_8wekyb3d8bbwe

Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe

Microsoft.WindowsCamera_8wekyb3d8bbwe

Microsoft.WindowsFeedbackHub_8wekyb3d8bbwe

Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe

Microsoft.XboxApp_8wekyb3d8bbwe

Microsoft.XboxIdentityProvider_8wekyb3d8bbwe

Microsoft.ZuneMusic_8wekyb3d8bbwe


5. Copy file Unattend.xml vào thư mục Sysprep theo đường dẫn C:\Windows\System32, sau đó chuột phải sysprep chọn run as admin cấu hình như hình minh họa bên dưới


Nếu bạn nhận được một thông báo lỗi nói rằng "Sysprep was not able to validate your Windows installation", xem bài viết Sửa lỗi Sysprep was not able to validate your Windows installation trên Windows 10

Quá trình sysprep chạy, khởi động lại máy tính và bắt đầu vào màn hình oobe Get going fast. Hoàn tất thiết lập, và sau đó đăng nhập máy tính sử dụng một tài khoản có quyền quản trị địa phương. hoặc tài khoản Microsoft.

6. Kích chuột phải vào Start, đi đến Control Panel >System and Security> System > Advanced system settings> Trong phần User Profiles chọn Settings...

  • Trong User Profiles , chọn tài khoản mặc định Default Profile và sau đó nhấp vào Copy To
  • Trong ô Copy Profile to chọn đường dẫn để lưu thư mục profile và đặt tên nó là profile.v5 ( nếu là Windows Version 1511 ) và profile.v6  ( nếu là Windows Version 1607 )
  • Trong Permitted to use, nhấp vào Change.
  • Trong ô Select User or Group điền tên everyone sau đó nhấn Check Names và nhấn Ok
  • Tiếp tục nhấn OK để sao chép user profile mặc định.
7. Trong File Explorer mở tùy chọn xem file ẩn, rồi điều hướng đến thư mục nơi bạn lưu trữ các bản sao của hồ sơ, đổi tên Ntuser.dat thành Ntuser.man.


Làm thế nào để áp dụng một hồ sơ người sử dụng cố định cho người sử dụng mới

Để áp dụng một hồ sơ người sử dụng bắt buộc cho người sử dụng

1. Tạo một tài khoản sử dụng mới


2. Chuột phải Start chọn Computer Management điều hướng đến Local Users and Groups> Users> Chuột phải vào tài khoản mới chọn Properties chuyển qua tab Profile điền đường dẫn đến thư mục profile đã lưu và đổi tên từ ví dụ C:\Windows\profile.v6 thành C:\Windows\profile


3. Tắt màn hình hoạt họa quảng cáo Microsoft sau khi đăng nhập tài khoản mới, Tắt Cortana, Tắt tự động tải về ứng dụng được đề xuất, mở Local Group Policy (gpedit.msc) và điều hướng đến các giá trị sau:


Computer Configuration > Administrative Templates > System > Logon > Show first sign-in animation = Disabled

Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Search > Allow Cortana = Disabled

Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Cloud Content > Turn off Microsoft consumer experience = Enabled


4. Bấm tổ hợp phím Ctrl+Alt+Del chọn Switch user hoặc Sign out và đăng nhập bằng tài khoản mới tạo


Chờ một chút thời gian cho quá trình sao chép từ hồ sơ người dùng mặc định sang người dùng mới5. Sau khi đăng nhập vào desktop, nếu tài khoản được tạo mới được thiết lập quyền quản trị viên lập lại bước 2 và xóa đường dẫn đi rồi nhấp OK hoàn tất.


Nếu tài khoản không được thiết lập quyền quản trị thì sign out và sign in bằng tài khoản có quyền quản trị để thao tác.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức