Tìm kiếm ↓↓↓

Cách ẩn biểu tượng Input Indicator trên thanh tác vụ Taskbar

Biểu tượng Input Indicator chỉ xuất hiện trên thanh tác vụ Taskbar khi bạn lựa chọn từ hai phương thức nhập trở lên. Nếu bạn thấy biểu tượng này không cần thiết ghim vào thanh tác vụ Taskbar, bạn có thể ẩn nó đi bằng thủ thuật sau đây với chỉ hai bước đơn giản áp dụng cho tất cả Windows.1. Truy cập Control Panel > Clock, Language, and Region > Language > Advanced settings, ở phần Switching input methods tích vào ô Use the desktop language bar when it's available sau đó bấm Save lưu lại.


2. Tiếp tục chọn Options ở tab Language Bar tích chọn Hidden rồi bấm Apply áp dụng thay đổi, biểu tượng sẽ tự động ẩn khi áp dụng tác vụ này.


Như vậy với chỉ hai thao tác đơn giản bạn đã ẩn được biểu tượng Input Indicator trên thanh tác vụ Taskbar, nếu muốn hiện lại bạn lại làm ngược lại hai bước trên.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức