Tìm kiếm ↓↓↓

Cách kết hợp tạo bản Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO

Để tiết kiệm thời gian với những bạn đang build Windows 10 tôi sẽ hướng dẫn các bạn một phương pháp các bạn chỉ phải cài đặt một lần nhưng vẫn có thể đóng gói thành ba định dạng phổ biến ISO (WIM), TIB và GHO vì lợi ích của việc làm này là bạn có thể triển khai chúng trên tất cả các dòng máy UEFI Boot và Legacy Boot.

Trước tiên bạn nên hiểu quy tắc về cách triển khai các định dạng  ISO, TIB và GHO

- Với định dạng ISO có thể triển khai trên cả 2 chuẩn EFI Boot và Legacy Boot.
- Với định dạng TIB người làm ghost vẫn sử dụng định dạng này làm ghost UEFI cho nên TIB chỉ triển khai trên máy UEFI Boot
- Với định dạng GHO người làm ghost vẫn sử dụng định dạng này làm ghost Legacy cho nên GHO chỉ triển khai trên máy Legacy Boot

Tóm tắt cách làm:

Đầu tiên chúng ta sẽ cài đặt Windows 10 trên máy ảo và bắt buộc phải cài trên hệ thống UEFI Boot để chúng ta có thể tạo được ISO (WIM) và TIB ( ghost UEFI ) trước rồi chúng ta restore WIM và add boot vào một phân vùng khác, cuối cùng tạo GHO từ phân vùng vừa Restore xong để sử dụng bản ghost này cho máy Legacy Boot

Phần 1: Cài đặt Windows 10 trên máy ảo

Phần này tôi không hướng dẫn nữa, các bạn xem các bài viết cũ của tôi trong blog, nếu bạn chưa biết cách cấu hình cài đặt Windows 10 UEFI xem bài viết Cấu hình và cài đặt Windows 10 UEFI trên máy ảo vmware player phần 1phần 2 sau đó các bạn có thể gắn usb hoặc iso vào cài mới bình thường


Sau khi cài mới xong, cài đặt phần mềm, tinh chỉnh, cá nhân hóa...chạy sysprep và khởi động vào Win PE tiến hành đóng gói

Phần 2: Đóng gói

Sau khi bạn đã hoàn tất xong phần 1 chạy sysprep và khởi động vào Win PE tiến hành đóng gói. Trước tiên bạn cần tạo mới thêm hai phân vùng trống một dùng lưu các định dạng đóng gói và một sử dụng restore WIM để đóng gói thành GHO.


1. Tạo Ghost UEFI (TIB)

Các bạn sử dụng phần mềm True Image tạo ghost nhớ tích chọn cả phân vùng Recovery Partion


2. Tạo ISO (WIM)

Để tạo được ISO thì trước tiên bạn phải đóng gói install.wim trước sau đó sử dụng install.wim này thay thế cho install.wim gốc trong thư mục sources của bộ cài Windows 10


Sử dụng lệnh sau để tạo install.wim


imagex /capture C: I:\WIM\install.wim "Windows 10 Education" /compress maximum /verify


Trong đó:
C: là phân vùng cần chụp
I: là phân vùng lưu install.wim
WIM: là thư mục nằm trong phân vùng I và lưu install.wim
"Windows 10 Education": là tên của bộ cài

Khi tạo mới install.wim xong các bạn có thể sử dụng phần mềm UltraISO thay thế install.wim gốc hoăc theo hướng dẫn bài viết này

3. Tạo ghost Legacy (GHO)

Chúng ta sẽ sử dụng cơ chế dualboot để tạo GHO vì rõ ràng bạn không thề tạo GHO trên chính phân vùng đang sử dụng cài trên hệ thống UEFI được cụ thể là bạn không thể back up ổ C được để sử dụng cho máy Legacy Boot

Cách đơn giản  nhất là bạn sử dụng phần mềm Onekey Ghost restore install.wim vừa tạo ở phần trên vào một phân vùng mới sau đó lại sử dụng Onekey Ghost back up phân vùng này lại thành dạng GHOPhổ biến trong tuần

Tin Tức