Tìm kiếm ↓↓↓

Cách sử dụng Registry Editor để bật tự động đăng nhập trong Windows

Bài viết này mô tả làm thế nào để cấu hình Windows tự động hóa quá trình đăng nhập bằng cách lưu trữ mật khẩu của bạn và các thông tin cần thiết khác trong cơ sở dữ liệu đã đăng ký. Bằng cách sử dụng tính năng này, người sử dụng khác có thể khởi động máy tính của bạn và sử dụng các tài khoản mà bạn thiết lập để tự động đăng nhập.


Quan trọng: Các tính năng autologon được cung cấp như là một tiện ích. Tuy nhiên, tính năng này có thể là một nguy cơ bảo mật. Nếu bạn thiết lập máy tính tự động đăng nhập, bất cứ ai có được quyền truy cập vào các máy tính có thể truy cập vào tất cả các nội dung của máy tính, bao gồm bất kỳ mạng nó được kết nối. Ngoài ra, khi autologon được bật, mật khẩu được lưu trữ trong registry trong văn bản gốc. Các khóa registry cụ thể lưu giá trị này có thể được đọc từ xa bằng cách nhóm Authenticated Users. Thiết lập này được khuyến cáo chỉ dành cho những trường hợp mà máy tính cho cá nhân sử dụng.

Sử dụng Registry Editor để bật tự động đăng nhập

Bạn có thể cấu hình autologon bằng cách chỉnh sửa registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để đảm bảo, hãy sao lưu registry trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục registry nếu có vấn đề xảy ra.

Để sử dụng Registry Editor để bật tự động đăng nhập, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở hộp thoại Run, gõ Regedt32.exe , và sau đó nhấn Enter.

2. Xác định vị trí các khóa sau trong registry:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon


3. Click đúp chuột vào giá trị DefaultPassword, gõ mật khẩu của bạn, và sau đó bấm OK .

Lưu ý Nếu giá trị DefaultPassword  không tồn tại, nó phải được thêm vào. Để thêm giá trị, hãy làm theo các bước sau:

 a. Trên Chỉnh sửa trình đơn, chuột phải chọn New và sau đó trỏ đến String Value .
 b. Gõ DefaultPassword , và sau đó nhấn Enter.
 c. Click đúp chuột vào giá trị DefaultPassword .
 d. Trong Edit String , gõ mật khẩu của bạn và sau đó bấm OK .

Lưu ý: Nếu không có chuỗi DefaultPassword được chỉ định, Windows sẽ tự động thay đổi giá trị của AutoAdminLogon chính từ 1 (true) đến 0 (false), vô hiệu hóa các tính năng AutoAdminLogon.

4. Click đúp chuột vào giá trị AutoAdminLogon, thay giá trị của AutoAdminLogon từ 0 thành 1

5. Thoát khỏi Registry Editor.

Khởi động lại máy tính của bạn. Bây giờ bạn có thể đăng nhập tự động.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức