Tìm kiếm ↓↓↓

Cách tạo bộ cài iso từ bản ghost có sẵn

Nếu bạn đang có một bản ghost và muốn chuyển nó thành file iso sử dụng cài đặt vì cái lợi của bộ cài iso có thể cài đặt trên máy tính Legacy Boot và UEFI Boot với trường hợp nền tảng là 64 bit, điểm này khác biệt với ghost cần có 2 bản riêng biệt cho từng loại boot khác nhau. Một điểm hay nữa là bạn sử dụng bản ghost uefi hay ghost mbr cũng đều có thể tạo được iso và cài đặt cho cà hai chuẩn boot. Dưới đây là các bước thực hiện.

1. Cài đặt máy ảo như vmware, virtualbox...2. Copy bản ghost vào usb

3. Trên máy ảo boot vào Win PE không phân biệt Win PE 32 hay 64 bit cái nào cũng được

4. Kết nối usb vào máy ảo

5. Bạn cần có 2 phân vùng một để bung ghost và một sử dụng lưu bản ghost (copy từ usb vào) và install.wim


6. Bung ghost lên phân vùng hệ thống ví dụ ổ đĩa C


Bạn có thể tham khảo các bài viết trên mạng về cách bung ghost hoặc tìm bài viết trong chuyên mục GHOST của Blog

Chúng ta chỉ quan tấm đến ổ Windows thôi còn các phân vùng khác như phân vùng EFI, phân vùng Recovery chúng ta không cần quan tâm vì khi tạo install.wim chúng ta chỉ chụp lại ổ Windows thôi.

7. Chờ cho quá trình bung ghost hoàn tất, lưu ý khi có thông báo yêu cầu khởi động lại máy bạn nhớ bỏ qua không khởi động


8. Sau khi bung ghost xong bạn có thể truy cập ổ C chỉnh sửa tùy vào kỹ thuật của bạn.


Ví dụ bạn có thể chỉnh sửa bằng cách cấu hình lại registry nhưng trước hết bạn cần load file trước, ví dụ

reg load HKLM\softwareconfig C:\Windows\System32\config\SOFTWARE


Khi cấu hình xong bạn nhớ unload file lại

reg unload HKLM\softwareconfig


9. Tiến hành tạo mới install.wim bằng cách chụp lại ổ Windows thành tập tin gắn kết hình ảnh install.wim, sử dụng lệnh sau trong dấu nhắc lệnh:

md D:\WIM
imagex /capture C: D:\WIM\install.wim "Windows 10 Pro" /Compress maximum /Verify


Với C là ổ cần chụp, D là ổ lưu và WIM là thư mục tạo mới để lưu install.wim, đợi cho quá trình chụp ổ Windows được hoàn tất, như vậy bạn đã có file install.wim mới.


10. Khi có install.wim bạn copy vào usb ngắt kết nối với máy ảo và trên máy thật sử dụng phần mềm UltraISO thay thế install.wim gốc trong thư mục sources của bộ cài iso bằng install.wim mới, lưu ý nền tảng 32 bit và 64 bit mà thay thế cho đúng, ví dụ bạn sử dụng bản ghost win 10 pro 32 bit thì sử dụng bộ cài iso win 10 pro 32 bit để thay thế install.wim mới.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức