Tìm kiếm ↓↓↓

Cách tạo boot trên usb drive sử dụng cài Windows mà không phải format

Nếu bạn có một chiếc usb flash drive đang lưu dữ liệu mà còn trống dung lượng và bạn muốn sử dụng chiếc usb này boot để cài windows luôn mà không phải định dạng lại usb, bạn có thể tham khảo cách làm sau đây


Lấy ví dụ minh họa vào bài viết giả sử tôi đang có một chiếc usb có ký tự ổ đĩa (F:) và bộ cài Windows 10 đã mount (chuột phải iso chọn Mount) có ký tự ổ đĩa (H:).

usb (F:) của tôi đang lưu dữ liệu và có định dạng NTFS


Tôi muốn sử dụng usb (F:) để cài windows tôi sẽ làm theo các bước sau đây:

Quan trọng: Với hệ thống UEFI thì usb phải có định dạng FAT32, còn hệ thống Legacy thì usb có định dạng FAT32 hay NTFS cũng có thể boot được.

Bước 1: Copy bộ cài windows vào usb

Bước 2: Khởi chạy trình quản lý diskpart

Chạy command prompt (cmd) gõ diskpart nhấn enter


Bước 3: Sử dụng tùy chọn list volume để xác định usb


Bước 4: Set active cho usb, sử dụng các lệnh sau

select volume 5
active


Bước 5: Thoát diskpart và thêm boot vào usb, sử dụng các lệnh sau:

exit
bootsect /nt60 F:


Lưu ý: Tham số /nt60 áp dụng cho Windows Vista trở lên còn nếu là Windows XP thì thay bằng tham số /nt52

Đến đây đã hoàn thành xong, bây giờ bạn có thể sử dụng chiếc usb này boot và cài đặt windows bình thường.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức