Tìm kiếm ↓↓↓

Cách thay đổi tài khoản sở hữu thư mục khi triển khai và chỉnh sửa tập tin gắn kết install.wim

Khi triển khai và quản lý (chỉnh sửa) tập tin hình ảnh gắn kết install.wim của bộ cài Windows các bạn nên thực hiên thêm một bước thay đổi tài khoản chủ sở hữu của thư mục đã mount tập tin gắn kết vào đó bằng tài khoản đang sử dụng máy tính có quyền quản trị như vậy việc chỉnh sửa sẽ dễ dàng hơn và không bị ngăn quyền hay cảnh báo khi chỉnh sửa các thư mục hay tập tin hệ thống.

Bài viết được đề xuất

Ngay sau khi mount tập tin gắn kết install.wim ở bước tiếp theo chúng ta tiến hành thay đồi quyền sở hữu thư mục luôn để các bước còn lại thao tác được dễ dàng hơn. Ví dụ tôi sẽ mount tập tin install.wim trong thư mục images nằm trong ổ đĩa E vào thư mục windows nằm trong thư mục offline của ổ đĩa E


Dism /Mount-Image /ImageFile:E:\images\install.wim /Index:1 /MountDir:E:\offline\windows


Tiếp đến tôi truy cập thư mục windows vừa mount chuột phải thư mục chuyển qua tab Security > Advanced tôi thấy thư mục này đang bị tài khoản TrustedInstaller nằm quyền sở hữu


Vì vậy tôi muốn đổi tài khoản TrustedInstaller bằng tài khoản của tôi, tôi sẽ chọn Change và làm theo các bước như mũi tên trong hình bên dưới


Khi đổi xong bấm OK xác nhận


Tiếp theo tích vào các ô Replace ower on subcontainers and objects và Replace all child object permission entries with inheritable permission entries from the object và bấm Apply áp dụng thay đổi


Bấm xác nhận trong hộp thoại cảnh báo và chờ cho quá trình thay đổi


Như vậy chỉ với vài thao tác đơn giản là bạn đã có thể thay đổi quyền cấp phép đầy đủ cho cả thư mục mà bạn muốn quản lý chỉnh sửa, lấy ví dụ lúc chưa thay đồi tài khoản quản trị thư mục bạn sẽ không thể náo xóa được OneDrive.exe


Nhưng khi bạn đã thay đổi tài khoản quản trị việc thao tác sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức